ก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวที่มีหิมะตกจนขาวโพลน ใบไม้ของต้นไม้ในเมืองจะกลายเป็นสีแดงและสีเหลือง

เดือนตุลาคมที่ฮอกไกโดจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี โดยใบไม้เปลี่ยนสีจะเริ่มจากที่โจซังเค แล้วใบไม้ของต้นไม้ต่างๆ เช่น ต้นแปะก๊วยตามสถานที่ต่างๆ ในเมือง เช่น ที่สวนโอโดริหรือที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดจะกลายเป็นสีเหลืองหรือสีแดง ช่วงเวลาที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุดคือช่วงกลางเดือนตุลาคมถึง
ต้นเดือนพฤศจิกายน ขอแนะนำจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในเมือง


ตื่นแต่เช้าแล้วไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้โรงแรม ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีกลางเมืองซัปโปโร

เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่แตกต่างกันในแต่ละโจเมะ เมื่อเดินทะลุสวนสาธารณะโอโดริที่อยู่ใจกลางเมืองซับโปโรจากตะวันออก
ไปตะวันตก ต้องไม่พลาดที่จะชมความงามของสีสันต้นไม้ในสวนสาธารณะโอโดริด้านหลังหอจดหมายเหตุซัปโปโร และที่
ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า มีชาวฮอกไกโดและนักทัศนาจรมาถ่ายภาพใบไม้เปลี่ยนสีที่ตัดกับสีของ
ตึกอิฐแดง หรือ
เงาของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะท้อนน้ำในบ่อซึ่งมีบัวผุดขึ้นมา เมื่อลงรถไฟใต้ดินสายนัมโบะคุที่ “สถานีรถไฟ
สวนสาธารณะนากาจิมะ” แล้ว
จากปากทางเข้าสวนสาธารณะจะเริ่มต้นจากต้นแปะก๊วยที่ยืนต้นเรียงรายกันอยู่และตามสถานที่ต่างๆ ภายในสวนก็มีใบไม้เปลี่ยนสี

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชม : กลางเดือนตุลาคม ~ ต้นเดือนพฤศจิกายน

สวนโอโดริ / หอจดหมายเหตุซัปโปโร / สวนสาธารณะนากาจิมะ / Kitara ฮอลล์สำหรับจัดแสดงคอนเสิร์ตของซัปโปโร / ตึกโฮเฮ/ พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมเมืองซัปโปโรของจุนอิจิ วาตานาเบะที่แอลเลอร์สแควร์


ชมซัปโปโร จากภูเขาที่ถูกย้อมด้วยฤดูใบไม้ร่วง

สวนสาธารณะมารุยามะที่มีแสงแดดส่องผ่านสุมทุมพุ่มไม้ลงบนพื้นดินที่ถูกปกคลุมด้วยใบไม้ที่ร่วงลงนั้น อยู่
ห่างจาก “สถานีรถไฟใต้ดินมารุยามะ” ประมาณ 10 นาทีด้วยการเดิน มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวเรียงรายกันตั้งแต่ศาลเจ้าฮอกไกโด ป่าบริสุทธิ์มารุยามะ สวนสัตว์มารุยามะ ซัปโปโร หากต้องการชมทิวทัศน์ทั่วเมืองซัปโปโร กรุณาไปยังสวนสาธารณะอาซาฮียามะ จุดชมวิวโอคุระยามะ หรือภูเขาโมอิวะ เมื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นถึงยอดของภูเขาโมอิวะแล้วจะเห็นภูเขาทั้งลูกถูกห่อหุ้มด้วยใบไม้เปลี่ยนสีอย่างสวยงาม ถัดไปก็จะเป็นเมืองซัปโปโร ภายในมหาวิทยาลัยฮอกไกโดก็เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลงรถไฟใต้ดิน
สายนัมโบะคุที่ “สถานีคิตะ 12 โจ” แล้วเดินไปอีก 5 นาที ต้นแปะก๊วยที่เรียงรายกันจากประตูคิตะ 13 โจ ไปยัง
บริเวณโอโนะอิเคะระยะทางประมาณ 400 เมตรนั้นงดงามมาก และสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสี สีสันสดไสได้
ที่หน้าพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชม : กลางเดือนตุลาคม ~ ปลายเดือนตุลาคม

สวนสาธารณะมารุยามะ / สวนสัตว์มารุยามะ ซัปโปโร / ศาลเจ้าฮอกไกโด/จุดชมวิวโอคุระยามะ / สวนสาธารณะอาซาฮียามะ / ภูเขาโมอิวะ / ร้านกาแฟลอยส์ คฤหาสน์โอะกุมะ / มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยฮอกไกโด / ฟาร์มปศุสัตว์ที่สองของโรงเรียนเกษตร ฮอกไกโด


ไปไกลอีกเล็กน้อยก็จะถึงป่าอันเงียบสงบ ใบไม้เปลี่ยนสี เริ่มจากบนภูเขา

ที่ป่าสงวนมาโคมานะอิ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟใต้ดินมาโคมานะอิ นันโบกุเซนนั้น เป็นปากทางเข้าป่าทึบที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ เพลิดเพลินกับการชมประติมากรรมกลางแจ้งพร้อมๆ กับดอกไม้เปลี่ยนสีที่หอศิลปะกลางแจ้งในสวนศิลปะซัปโปโร ไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงสวนสาธารณะทาคิโนะสุสุรัน ฮิลพาร์ค
สังกัดรัฐบาลกลาง
 แนะนำให้ไปเยือนที่ “น้ำตกอาชิริเบซึ” ซึ่งมีน้ำมาก และสูง 26 เมตร และ “โมริมิโนะโท”
จุดชมวิวที่สูงถึง 20 เมตร หากจะไปออนเซนโก ซึ่งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิโคซึโทยะ หรือโจซังเคออนเซนนั้น ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมงจากสถานีรถไฟซัปโปโร ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
แนะนำให้ไปที่เขื่อนโฮเฮเคียว มี “รถบัสโคโยคัปปะ” (ต้องจองล่วงหน้า) บริการพาท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงพร้อมมัคคุเทศก์อาสาสมัครในท้องถิ่น

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชม : กลางเดือนตุลาคม ~ ปลายเดือนตุลาคม

สวนสาธารณะมาโคมานะอิ ฮอกไกโด / โรกกาบุนโกะ / อนุสรณ์สถานเอ็ดวิน ดัน / พิพิธภัณฑ์
ปลาแซลมอนซัปโปโร
 / สวนศิลบะซัปโปโร / สวนสาธารณะทาคิโนะสุสุรัน ฮิลพาร์ค สังกัดรัฐบาลกลาง /
บ่อนํ้าร้อนโจซังเค / เขื่อนโฮเฮเคียว