เมนูแนะนำ

ฮอกไกโดมีการทำไร่ ทำนา ทำฟาร์มปศุสัตว์ และทำการประมงอยู่มากมาย จึงเป็นคลังสมบัติแห่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ที่ซัปโปโรทุกเช้าจะมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่เพิ่งผลิตมาใหม่ๆ จากตามสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดมารวมกันที่ “เมืองแห่งอาหาร” ไม่ว่าจะเป็นราเม็ง ซุปแกงกะหรี่ หรือเจงกีสข่านก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ ในตัวเมืองซัปโปโรมีภัตตาคารมากมาย จึงเพลิดเพลินกับอาหารที่ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งผลิตในฮอกไกโดได้อย่างสบายๆ เคล็ดลับความอร่อยก็คือความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้ประกอบอาหารที่เดินทางไปถึงแหล่งผลิตด้วยตนเองกับผู้ผลิต ผู้ประกอบอาหารรับทราบถึงความรู้สึกขอองผู้ผลิตที่ถ่ายทอดมากับวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และแสดงฝีมือในการปรุงให้ลูกค้ารับประทาน “อาหาร” ของฮอกไกโดซัปโปโร เป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยที่จะต้องได้รับการแนะนำให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศในระหว่างที่พำนักอยู่ในซัปโปโร จึงอยากให้ดื่มด่ำกับความอร่อยตามฤดูกาล

แนะนำการท่องเที่ยว

รายชื่อร้านอาหาร