แนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทาง

เมืองซัปโปโรเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดที่ระบุอยู่ในพระราชกฤษฎีกา มีพื้นที่พอๆ กับฮ่องกง มีประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,950,000 คน ความแตกต่างกันอย่างมากของฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ภูมิอากาศอันสดชื่นแม้ในฤดูร้อนซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่น หรือปริมาณหิมะที่ทับถมกันสูงถึง 5 เมตรในฤดูหนาวนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง จึงขอแนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่จะนำไปใช้ได้ในการวางแผนเดินทาง

แนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทาง

เมืองซัปโปโรเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดที่ระบุอยู่ในพระราชกฤษฎีกา มีพื้นที่พอๆ กับฮ่องกง มีประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,950,000 คน ความแตกต่างกันอย่างมากของฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ภูมิอากาศอันสดชื่นแม้ในฤดูร้อนซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่น หรือปริมาณหิมะที่ทับถมกันสูงถึง 5 เมตรในฤดูหนาวนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง จึงขอแนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่จะนำไปใช้ได้ในการวางแผนเดินทาง

ข้อมูลพื้นฐานซัปโปโร

แนะนำภูมิอากาศและประวัติศาสตร์ของซัปโปโร

แนะนำข้อมูลการเดินทาง

เช่น การเดินทางจากสนามบินหรือการคมนาคมในตัวเมือง ฯลฯ

แผนที่

สามารถดาวน์โลดแผนที่การท่องเที่ยวและ Application การท่องเที่ยวได้

เงินตรา / การ์ด / การแลกเปลี่ยนเงิน / ATM

ข้อมูลข่าวสารพื้นฐานเกี่ยวกับเงินของญี่ปุ่น

แนะนำการท่องเที่ยว

แนะนำ Call Center หรือศูนย์แนะนำการท่องเที่ยว ที่สามารถรับเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวของซัปโปโรได้

บริการ Wi-Fi

ในเมืองซัปโปโร มีจุดที่ใช้บริการ Wi-Fi ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภาพยนตร์การท่องเที่ยวซัปโปโร

แนะนำสภาพบ้านเมืองและเสน่ห์ของอาหารด้วยภาพ