แนะนำข้อมูลการเดินทาง/การมายังซัปโปโร

การมายังซัปโปโร “การเดินทางมายังซัปโปโร” โดยเครื่องบิน&...

การมายังซัปโปโร

“การเดินทางมายังซัปโปโร”


โดยเครื่องบิน / โดยรถไฟ / โดยรถบัส / โดยเรือเฟอรี่
Transport Information Servise(third-party site)


โดยเครื่องบิน

เมื่อคำนึงถึงเวลาที่ต้องใช้แล้ว การเดินทางมายังซัปโปโรด้วยครื่องบินจะเหมาะสมมากที่สุด ประตูทางอากาศหรือสนามบินชินชิโตเซะนี้จะเชื่อมโยงกับเมืองใหญ่ๆ ที่สำคัญๆ ทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทำให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าสู่เมืองซัปโปโรที่หลากหลาย

สนามบินชินชิโตเซะ

สนามบินชินชิโตเซะตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองซัปโปโรประมาณ 45 กม. เป็น
สนามบินที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดที่เรียกได้ว่ามีเที่ยวบินตรงสู่ 30 เมืองทั่วประเทศญี่ปุ่น จำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 17 ล้านคนนับเป็นอันดับ 3 ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางโตเกียว (ฮาเนดะ) – ซัปโปโร (ชินชิโตเซะ) นั้นมีผู้โดยสารต่อปีมากกว่า 9 ล้านคน เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีบทบาทสำคัญเป็นประตูทางอากาศของฮอกไกโด
เทอมินัลในสนามบิน มี “ฮอกไกโดโชว์รูม” และเรียงรายไปด้วย เช่น ร้านอาหาร,
เครื่องดื่ม, ขนมหวาน ฯลฯ ในแต่ละเขตพื้นที่ของเส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีนํ้าพุร้อนธรรมชาติ, โรงละคร, สวนสนุก ฯลฯ อีกด้วย ผู้ที่ไม่ได้โดยสารเครื่องบินก็สามารถใช้เวลาไปอย่างเพลิดเพลินในนี้ได้

ที่อยู่บิบิ ชินชิโตเซะชิ ฮอกไกโด
เวลาทำการเส้นทางภายในประเทศ 6:20 น. – 23:00 น.
เส้นทางระหว่างประเทศ 7:00 น. – 22:30 น.
สถานที่ติดต่อ 6:20 น. – 23:00 น.
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินรวมถึงเวลาเปิดหรือปิดทำการจาก
ความล่าช่าของเที่ยวบิน
*เคาน์เตอร์เส้นทางระหว่างประเทศ จะเปิดทำการตามการมาถึงและ
ออกเดินทางของเส้นทางระหว่างประเทศ
วันหยุดไม่มี
ที่จอดรถมีค่าธรรมเนียม
โทรศัพท์0123-23-0111
เวลาที่ต้องใช้จากสนามบินภายในประเทศที่สำคัญๆสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ประมาณ 1 ชม. 30 นาที
สนามบินนานาชาตินาริตะ ประมาณ 1 ชม. 45 นาที
สนามบินนานาชาติคันไซ ประมาณ 2 ชม. 00 นาที
สนามบินฟุคุโอกะ ประมาณ 2 ชม. 15 นาที
สนามบินนานาชาติชูบุ ประมาณ 1 ชม. 35 นาที
สนามบินนาฮะ ประมาณ 3 ชม. 05 นาที
เที่ยวบินตรงจากสนามบินต่างประเทศสนามบินนานาชาติอินชอน(เกาหลีใต้・โซล)
สนามบินนานาชาติกิมแฮ(เกาหลีใต้・ปูซาน)
สนามบินนานาชาติไต้หวันเถาหยวน(ไต้หวัน・ไทเป)
สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง(จีน・ปักกิ่ง)
สนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง(จีน・เซี่ยงไฮ้)
สนามบินนานาชาติต้าเหลียนจูชุยจี(จีน・ต้าเหลียน)
สนามบินนานาชาติฮ่องกง(จีน・ฮ่องกง)
สนามบินนานาชาติกวม(อเมริกา・กวม)
สนามบิน Khomutovo(รัสเซีย・Yuzhno-Sakhalinsk)
สนามบินนานาชาติโฮโนลูลู(อเมริกา・ฮาวาย)
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ(ไทย・กรุงเทพฯ)
บริษัทการบินภายในประเทศAir Do/ All Nippon Airways/ Japan Airlines/ Hokkaido Air System / Skymark Airlines / Fujidream Airlines/ Peach / Jetstar / Vanilla Air
ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครอบคลุม/ศูนย์แนะนำข้อมูล
การท่องเที่ยว

ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครอบคลุม/ศูนย์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยวใน
ชั้นที่ 1, 2 และ 3 ของเทอมินัลเส้นทางระหว่างประเทศ/เส้นทางภายในประเทศ โดยจะ
แนะนำ เช่น ข้อมูลภายในอาคาร, เวลามาถึงและออกเดินทาง, ข้อมูลการเดินทาง, โรงแรม, การจอง ฯลฯ

จากสนามบินชินชิโตเซะสู่เมืองซัปโปโร

ใช้รถไฟ (JR)

การเดินทางไปยังเมืองซัปโปโรที่เร็วที่สุดคือการใช้บริการ JR วิ่งให้บริการ
ทุกๆ 15 นาทีจากสนามบินไปยังทางซัปโปโร (ยกเว้นตอนเช้ามืดและตอนกลางคืน) ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกา ถึงสถานีซัปโปโรด้วยเวลาเร็วที่สุดเพียง
37 นาที ก่อนเวลา 8 นาฬิกาสามารถใช้บริการรถไฟธรรมดาเพื่อมุ่งสู่ซัปโปโรได้ ที่ชั้น 1 ใต้ดินของอาคารเทอมินัลสนามบินจะเชื่อมโยงกับสถานีชินชิโตเซะของ JR ฮอกไกโด

สนามบินชินชิโตเซะ ~ สถานีซัปโปโร
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 36 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 1,070 เยน
*ระบุที่นั่ง + 520 เยน *เด็กครึ่งราคา
*นอกเหนือจากการซื้อตั๋วโดยสารจากเครื่องจำหน่ายตั๋วแล้ว ยังสามารถใช้ IC การ์ด เช่น “Kitaka”, “Suika”, “PASMO” ฯลฯ ได้
ศูนย์แนะนำข้อมูลแบบครอบคลุม JR / โต๊ะสอบถามสำหรับ
ชาวต่างชาติ

ที่สถานีสนามบินชินชิโตเซะ นอกจากจะมีศูนย์แนะนำข้อมูล JR แล้ว
ยังมีโต๊ะสอบถามสำหรับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ, เกาหลี และจีนด้วย

JR ฮอกไกโด / ตารางเวลาของสนามบินความเร็วสูง / JR ฮอกไกโดโกลเบิลไซต์

การใช้รถบัส

มีชูโอบัส (ตอนกลาง) และรถบัสวิ่งตอนเหนือให้บริการ ออกจากสนามบินทุกๆ 10 – 15 นาที และจะเดินทางถึงตอนกลางของซัปโปโรประมาณ 70 นาที
ป้ายจอดรถจะอยู่ที่ชั้น 1 ของเทอมินัลเส้นทางภายในประเทศ 2 จุด และที่ชั้น 1 ของเทอมินัลเส้นทางระหว่างประเทศ 1 จุด สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้จากเคาน์เตอร์รถบัสหรือเครื่องจำหน่ายตั๋ว และสามารถใช้ตั๋วร่วมระหว่างบริษัทได้ นอกจากนี้ ยังมีตั๋วราคาพิเศษ เช่น ตั๋วไปกลับหรือตั๋วแบบใช้ได้หลายครั้ง ฯลฯ ด้วย

สนามบินชินชิโตเซะ ~ สถานีซัปโปโร
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 70 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 1,100 เยน
*เด็กครึ่งราคา
*นอกเหนือจากการซื้อตั๋วโดยสารจากเครื่องจำหน่ายตั๋วแล้ว ยังสามารถใช้ IC การ์ด เช่น “Kitaca”, “Suica”, “PASMO” ฯลฯ ได้
ป้ายจอด[เส้นทางภายในประเทศ]ชูโอบัสเคาน์เตอร์ (ตอนกลาง) (ชั้น 1 ภายในล็อบบี้ขาเข้า JAL)
     โฮคุโตะโคทซืเคาน์เตอร์ (ตอนเหนือ) (ชั้น 1 ภายในล็อบบี้ขาเข้า ANA)
[เส้นทางระหว่างประเทศ]เคาน์เตอร์แนะนำข้อมูลการเดินทาง
(ชั้น 1 ภายในล็อบบี้)

ตารางเวลาชูโอรถบัส / ตารางเวลาเดินทางโฮคุโตะโคทซื

การใช้รถเช่า

หากต้องการลองสนุกสนานกับการขับรถเล่นในฮอกไกโดแล้ว การเดินทางด้วยรถเช่านับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง จากสนามบินชินชิโตเซะถึงภายในเมืองซัปโปโรหากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในเส้นทางราว 45 กม.
(ใช้ทางด่วน) ที่ชั้น 1 ของเทอมินัลเส้นทางภายในประเทศจะมีเคาน์เตอร์ของบริษัทให้เช่ารถยนต์หลายแห่ง ส่วนเทอมินัลเส้นทางระหว่างประเทศ จะมีเคาน์เตอร์แนะนำข้อมูลการเดินทางคอยให้คำแนะนำ
*สำหรับค่าธรรมเนียมหรือการจองล่วงหน้านั้น กรุณาติดต่อสอบถามกับบริษัทให้เช่ารถยนต์แต่ละแห่ง

ตารางช่องทางสอบถามรถเช่าภายในสนามบิน

ใช้บริการแท็กซี่

กรณีที่ใช้แท็กซี่ จะมีจุดจอดแท็กซี่อยู่ที่ด้านหน้าทางออกของเทอมินัลเส้นทางภายในประเทศ 2 จุด และด้านหน้าทางออกของเทอมินัลเส้นทางระหว่างประเทศอีก 1 จุด โดยจะมีแท็กซี่รอให้บริการอยู่ตลอดเวลา
จากสนามบินถึงสถานีซัปโปโรจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที ค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามสภาพการจราจร ซึ่งอยู่ที่ราวๆ 10,000 เยน – 13,000 เยน (จำเป็นต้องคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากใช้ทางด่วน) บริษัทแท็กซี่แต่ละแห่งจะมีโปรแกรมการวิ่งให้บริการภายในเมืองซัปโปโรด้วยการกำหนดราคาที่ตายตัวเอาไว้ด้วย (จำเป็นต้องจองล่วงหน้า 7,000 เยน ~, จำเป็นต้องคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากใช้ทางด่วน)

สนามบินซัปโปโรโอคาดามะ

สนามบินซัปโปโรโอคาดามะ เป็นสนามบินที่อยู่ในตัวเมืองซัปโปโร ปัจจุบันมีฮอกไกโดแอร์ซิสเต็ม (HAC) ดำเนินงานเส้นทางที่เชื่อมโยงซัปโปโรกับฮาโกดาเตะ, คุชิโระ,
ริชิริ และมิซาว่า นอกจากนี้ ยังมีฟูจิดรีม แอร์ไลน์ส (FDA) สายการบินภายในประเทศที่เชื่อมระหว่างชิซุโอกะกับซัปโปโรให้บริการ (เที่ยวบินเฉพาะในฤดูร้อน) หากใช้รถยนต์จะใช้เวลาเดินทางจนถึงใจกลางซัปโปโรประมาณ 20 นาที การใช้บริการรถบัสตามเส้นทางหรือรถไฟใต้ดินก็นับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็ว

เวลาที่ใช้จากแต่ละสนามบินสนามบินฮาโกดาเตะ ประมาณ 40 นาที
สนามบินคุชิโระ ประมาณ 50 นาที
สนามบินริชิริ ประมาณ 55 นาที
สนามบินมิซาว่า (อาโอโมริ) ประมาณ 60 นาที
ท่าอากาศยานชิซุโอกะ ประมาณ 110 นาที

สนามบินซัปโปโรโอคาดามะ / ฮอกไกโดแอร์ซิสเต็ม (HAC)

▲TOP

โดยรถไฟ

JR สถานีซัปโปโร

JR สถานีซัปโปโรเป็นสถานีฐานที่ใหญ่ที่สุดของ JR ฮอกไกโดที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการราว 9 หมื่นคนต่อวัน มีผู้โดยสารที่จะออกเดินทางและเดินทางมาถึงด้วยรถไฟด่วนพิเศษที่เชื่อมโยงกับแต่ละเขตพื้นที่ในเมือง หรือ “แอร์พอร์ท” ด่วนที่เชื่อมโยงกับ
สนามบินชินชิโตเซะ และรถไฟที่ใช้เดินทางไปเรียนหรือไปทำงานในบริเวณใกล้เคียงซัปโปโร นอกจากนี้ การเชื่อมต่อโดยตรงกับ “JR ทาวเวอร์” และ “ไดมารุ ซัปโปโร” อีกด้วย และยังเต็มไปด้วยศูนย์การค้าใต้ดินที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เช่น แฟชั่น, อาหาร, วัฒนธรรม และความบันเทิง ฯลฯ พรั่งพร้อมอยู่ภายใน จึงได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของความคึกคักของซัปโปโร

จากสถานที่ต่างๆ ภายในฮอกไกโด

จากอาซาฮีกาว่า

ซุปเปอร์คามูอิ

รถไฟด่วนวิ่งระหว่างซับโปโรกับอาซาฮีกาว่าด้วยความเร็วสูงสุด 1 ชั่วโมง
25นาที เดินรถไปกลับวันละมากกว่า 20 เที่ยว และมีบางกรณีที่มีเที่ยวตรงระหว่างสนามบินชินชิโตเซะกับอาซาฮีกาว่า (ระหว่างซัปโปโรกับสนามบินชินชิโตเซะวิ่งเป็น “แอร์พอร์ตด่วน”)

เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 4,810 เยน (ค่าโดยสาร 2,490 เยน + ค่าจองที่นั่งรถธรรมดา 2,320 เยน)
*เด็กครึ่งราคา

จากฮาโกดาเตะ

ซุปเปอร์โฮคุโท และโฮคุโท

รถไฟด่วนพิเศษ 2 สาย วิ่งระหว่างซัปโปโรกับฮาโกดาเตะ

เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 8,830 เยน (ค่าโดยสาร 5,720 เยน + ค่าจองที่นั่งรถธรรมดา 3,110 เยน)
*เด็กครึ่งราคา

จากคุชิโระ

ซุปเปอร์โอโซระ

เป็นรถไฟที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากวิ่งระหว่างซัปโปโรกับคุชิโระและผ่านเมืองสำคัญทางด้านตะวันออกของเกาะและยังแวะที่โอบิฮิโระด้วย

เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 4 ชั่วโมง 11 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 9,370 เยน (ค่าโดยสาร 6,260 เยน + ค่าจองที่นั่งรถธรรมดา 3,110 เยน)
*เด็กครึ่งราคา
บริษัทรถไฟที่เกี่ยวข้อง

JRฮอกไกโด / JRฮิงาชินิฮอน / JRนิชินิฮอน

▲TOP

โดยรถบัส

ถ้าจะไปซัปโปโรจากเมื่องสำคัญๆ ของฮอกไกโด การใช้รถบัสระยะทางไกล ระหว่างเมืองก็สะดวก มีรถบัสจำนวนมากที่วิ่งระยะทางไกลซึ่งเชื่อมเมืองสำคัญๆ แต่ละเมืองกับซัปโปโร และค่าโดยสารก็ถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีอื่น และที่มีเสน่ห์ก็คือสามารถเดินทางโดยตรงจนถึงใจกลางเมืองซัปโปโรโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ

จากอาซาฮีกาว่า

รถด่วนอาซาฮีกาว่า
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 2,060 เยน
*เด็กครึ่งราคา
สอบถามชูโอบัสซัปโปโรเทอมินอล 011-231-0500
ชูโอบัสอาซาฮีกาว่าเทอมินอล 0166-25-3000
ฮอกไกโดชูโอบัส

จากฮาโกดาเตะ

รถด่วนฮาโกดาเตะ
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 5 ชั่วโมง 50 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 4,810 เยน
*การโดยสารรถ จำเป็นต้องจองล่วงหน้า *เด็กครึ่งราคา
สอบถามศูนย์จองชูโอบัส 011-231-0600
สำนักงานแนะนำสถานที่โอทานิชูโอบัส 011-891-6388
เน็ตออนไลน์การออกรถ
ฮอกไกโดชูโอบัส

จากวักคะไน

รถด่วนพิเศษฮามานาซึ
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 6,200 เยน
*ในการโดยสารรถจำเป็นต้องจองล่วงหน้า。 *เด็กครึ่งราคา
สอบถามแนะนำการจองซัปโปโร 011-241-0241
บัส NAVI ฮอกไกโด
Hokuto Kotsu

จากโอบิฮิโระ

โปเทโท ไลน์เนอร์
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที (เที่ยวตรง)
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 3,770 เยน
*ในการโดยสารรถจำเป็นต้องจองล่วงหน้า *เด็กครึ่งราคา
สอบถามศูนย์รับจองรถบัสชูโอ 011-231-0600
สำนักงานแนะนำสถานที่โอทานิชูโอบัส 011-891-6388
เน็ตออนไลน์รถออก
ฮอกไกโดชูโอบัส

จากชิโระ

รถสตาร์ไลท์ ชิโระ
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง15 นาที (เที่ยวตรง)
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 5,770 เยน(ซัปโปโร ~ ชิโระ)
*จำเป็นต้องจองล่วงหน้า *เด็กครึ่งราคา
สอบถามศูนย์รับจองรถบัสชูโอ 011-231-0600
สำนักงานแนะนำสถานที่โอทานิชูโอบัส 011-891-6388
เน็ตออนไลน์รถออก
ฮอกไกโดชูโอบัส

▲TOP

โดยเรือเฟอรี่

ถ้าจากเกาะฮอนชูไปยังซัปโปโรโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ ขอแนะนำให้ใช้เรือเฟอรี่ แม้จะเสียเวลา แต่เป็นการท่องเที่ยวทางเรือที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถใช้เวลาอย่างสุขสบายและมีเวลาผ่อนคลาย และเพลิดเพลินกับการชมวิวตอนเย็นและตอนเช้า และที่มีเสน่ห์ก็คือสามารถขับรถไปทั่วซัปโปโรและฮอกไกโด และที่โอตารุ ที่โทมาโคไม
(ท่าเรือตะวันตก/ท่าเรือตะวันออก) มีสถานีเฟอรี่เทอมินัลด้วย

โอตารุเฟอรี่เทอมินัล

จากโอตารุเฟอรี่เทอมินัลไปยังซัปโปโร
ประมาณ 30 นาทีโดยรถยนต์/ประมาณ 37 กม. จากโอตารุ I.C – ทางด่วนซัสซอน-ไปยังซัปโปโร

ไมซึรุ – โอตารุ (ชินนิฮอนไคเฟอรี่) เดินเรือทุกวัน
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 20 ชั่วโมง 40 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 9,570 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 27,770 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามชินนิฮอนไคเฟอรี่
ทสึรุงะ – โอตารุ (ชินนิฮอนไคเฟอรี่) เดินเรือเฉพาะวันที่กำหนด
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 20 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 9,570 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 27,770 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามชินนิฮอนไคเฟอรี่
นิอิกาตะ – โอตารุ (ชินนิฮอนไคเฟอรี่) เดินเรือวันอังคาร ~ วันอาทิตย์
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 18 ชั่วโมง 00 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 6,480 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 16,970 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามชินนิฮอนไคเฟอรี่

ท่าเรือปลายทาง โทมาโคไมนิชิ

จากโทมาโคไมนิชิเฟอรี่เทอมินัลไปยังซัปโปโร
ประมาณ 60 นาที โดยรถยนต์ / ระยะทางประมาณ 55 กม. จากโทมาโคไมฮิงาชิ I.C- ทางด่วนฮอกไกโด – ไปยังซัปโปโร

นาโกย่า – เซ็นได – โทมาโคไมนิชิ (ไทเฮโยเฟอรี่)
นาโกย่า – เซ็นได : เดินเรือวันเว้นวัน เซ็นได- โคมาโทไม : เดินเรือทุกวัน
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 40 ชั่วโมง 00 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 10,800 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 34,000 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
การจอง/สอบถามไทเฮโยเฟอรี่
โออะไร –โทมาโคไมนิชิ (โชเซ็นมิตซุยเฟอรี่) เดินเรือเกือบทุกวัน
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 19 ชั่วโมง 00 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 8,740 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 26,740 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามโชเซ็นมิตซุยเฟอรี่
ฮาชิโนเฮ –โทมาโคไมนิชิ (เรือคาวาซากิคินไค) เดินเรือทุกวัน
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 5,000 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 20,000 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามเรือคาวาซากิคินไค (ซิลเวอร์เฟอรี่)

โทมาโคไมฮิงาชิโคเทอมินัล

จากโทมาโคไมฮิงาชิโคเฟอรี่เทอมินัลไปยังซัปโปโร
โดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที/ระยะทางประมาณ 55 กม.จากโทมาโคไมฮิงาชิ I.C – ทางด่วนฮอกไกโด – ไปยังซัปโปโร

ทสึรุงะ –โทมาโคไมฮิงาชิ (เที่ยวตรง) (ชินนิฮอนไคเฟอรี่) เดินเรือทุกวัน
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 19 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 9,570 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 27,770 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามชินนิฮอนไคเฟอรี่
ทสึรุงะ-นิอิกาตะ- อาคิตะ-โทมาโคไมฮิงาชิ (เที่ยวจอดท่าเรือ)
(ชินนิฮอนไคเฟอรี่)
ออกจากทสึรุงะ : เดินเรือวันจันทร์ ออกจากนิอิกาตะ : เดินเรือวันจันทร์ ~ วันเสาร์
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 31 ชั่วโมง 20 นาที
ค่าธรรมเนียมค่าโดยสาร : 9,570 เยน ~ ค่าขนส่งรถ : 27,770 เยน ~
*ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับห้องผู้โดยสาร ประเภทของรถ และช่วงเวลา กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของบริษัทเรือเฟอรี่
จอง/สอบถามชินนิฮอนไคเฟอรี่

▲TOP