ตึกโฮเฮ

ผู้ที่มาพักเป็นท่านแรกคือสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ สถานที่เผยแพร่ประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมไม้แบบยุโรป และประวัติศาสตร์ของซัปโปโร

ตึกโฮเฮ คือโรงแรมแห่งเดียวที่หน่วยงานรัฐบาลเมจิสร้างขึ้น เปิดกิจการเมื่อปี ค.ศ. 1881 ครั้งที่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิเสด็จ พระราชดำเนินเยือนซัปโปโ ฮอกไกโด เป็นสถาปัตยกรรมไม้แบบยุโรปที่มีชื่อเสียงช่วงต้นรัชสมัยเมจิ โดยใช้เทคโนโลยีที่สืบทอดกันมาของญี่ปุ่น ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ถูกสร้างขึ้นที่บริเวณ 1 โจเมะของสวนโอโดริใน ปัจจุบัน และถูกย้ายมาสร้างที่ภายในสวนสาธารณะนากาจิมะ เมื่อปี ค.ศ. 1958 หลังจากที่ได้รับความคุ้นเคยจากชาวซัปโปโรในฐานะเป็นสถานที่ประกอบพิธีสมรสแล้ว เมื่องานการซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นลงก็เปิดขึ้นใหม่อีกรั้ง ในฐานะที่เป็นสถานที่เผยแพร่ประวัติศาสตร์ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2016 ภายในตึกโฮเฮนั้นนอกจากปูนขาวที่ใช้ฉาบที่แขวนโคมไฟ ซึ่งเป็นสิ่งประดับกลางเพดาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมแล้ว ยังสามารถสนุกสนานไปกับการทำให้ห้องที่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิเคยประทับแรมปรากฏขึ้นอีกครั้ง หรือภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตึกโฮเฮ

ตึกโฮเฮ

ที่อยู่
1-20 สวนสาธารณะนากาจิมะ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
9:00 น. ~ 17:00 น. (เข้าสถานที่ได้ถึง 16:30 น.)
วันหยุด
ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน (วันรุ่งขึ้น หากวันอังคารตรงกับวันหยุด)
วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
ค่าเข้าชม
ท่านละ 300 เยน หมู่คณะ (20 ท่านขึ้นไป) 270 เยน นักเรียนต่ำกว่าชั้นมัธยมต้นไม่เสียค่าเข้า
ที่จอดรถ
ไม่มี
โทรศัพท์
011-211-1951
เว็บไซต์
https://www.s-hoheikan.jp/en/