สวนสัตว์มารุยามะ ซัปโปโร

สวนสัตว์ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของประเทศ ที่ซึ่งอาคารแสดงแต่ละแห่งกำลังได้รับการบูรณะปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์

เปิดให้เข้าชมเมื่อปีค.ศ.1951 ซึ่งนับเป็นสวนสัตว์แห่งที่ 10 ของประเทศ มีจุดเริ่มต้นจากการที่ ‘สวนสัตว์อุเอโนะ’ จากโตเกียวมาจัดนิทรรศการสวนสัตว์เคลื่อนที่ขึ้นที่ซัปโปโรและได้รับความนิยมอย่างดี จนล่าสุดในเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.2013 มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก
สัตว์เลื้อยคลาน 184 ชนิด จำนวน 991 ตัวที่เลี้ยงและจัดแสดงอยู่ ในปัจจุบันมีการดำเนินการบูรณะปรับปรุงสถานที่ด้วยแนวคิด ‘นิทรรศการการดำรงชีวิตตามธรรมชาติ’ ที่ทั้งสัตว์และผู้เยี่ยมชมจะสามารถรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยการจำลองที่อยู่ของสัตว์ให้ใกล้เคียงกับสภาพตามธรรมชาติมากที่สุดเพื่อกระตุ้นให้สัตว์แสดงพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามที่ควรจะเป็น ในเขตรอยต่อของป่าบริสุทธิ์มารุยามะซึ่งเป็นป่าสงวนมี
‘ป่าสวนสัตว์’ เนื้อที่ประมาณ 2 เฮกเตอร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวของซัปโปโรเมื่อ 50 ปีก่อน ซึ่งไม่มีสวนสัตว์แห่งใดในประเทศที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เท่าที่นี่

ได้รวบรวมเอาสิ่งที่อยากทำในฤดูร้อนของซัปโปโร | ฉบับพิเศษ
เรียนรู้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของซัปโปโรจาก สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า นะโอยะ ฮอนดะ พนักงานดูแลสวนสัตว์มารุยามะ | สัมภาษณ

สวนสัตว์มารุยามะ ซัปโปโร

ที่อยู่
1 3บังชิ มิยางาโอกะ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
มีนาคม - ตุลาคม 9:30 น.-16:30 น. (พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์
16:00 น.)
วันหยุด
วันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
※นอกจากนี้ ยังมีวันหยุดที่ไม่แน่นอนในเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 800 เยน,
นักเรียนมัธยมปลาย 400 เยน,
ต่ำกว่านักเรียนมัธยมต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย
หนังสือเดินทางรายปี
2,000 เยน (ใช้ได้ 1 ปีนับจากการเข้าสวนครั้งแรก)
ที่จอดรถ
700 เยน/1ครั้ง
วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – วันที่ 31 เดือนตุลาคม
9:00 น.-17:30 น.
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน – วันที่ 31 เดือนมกราคม 9:00 น.-16:30 น.
*ลานจอดรถที่ 2 ปิดช่วงฤดูหนาว (วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน- วันที่ 20 เดือนเมษายน)
โทรศัพท์
011-621-1426
เว็บไซต์
https://www.city.sapporo.jp/zoo/english/index.html