แนะนำข้อมูลการเดินทาง/การคมนาคมภายในเมือง

การคมนาคมภายในเมือง

แนะนำข้อมูลการเดินทาง/การคมนาคมภายในเมือง

การคมนาคมภายในเมือง


ตั๋วรถ IC การ์ด /  รถไฟใต้ดิน/  รถไฟ (JR) /  รถราง (รถไฟบนผิวถนน)
รถบัส แท็กซี่ การเช่ารถ การเช่ารถจักรยาน Velotaxi


ตั๋วรถ IC การ์ด

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะภายในเมื่องซับโปโรและบริเวณใกล้เคียง สามารถใช้ตั๋วรถ IC การ์ดได้ สามารถขึ้นลงรถได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่แตะการ์ดบนเครื่องคำนวณค่าโดยสารหรือกล่องค่าโดยสาร นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็น Electronic Money ได้ซึ่งทำให้สะดวกสบายมาก ปัจจุบันตั๋วรถ IC การ์ดที่สามารถใช้ในซัปโปโรคือ Kitaca (JR ฮอกไกโด), SAPICA (กิจการขนส่งของเมืองซัปโปโร), Suica
(JR ฮิงาชินิฮอน) และอื่นๆ เช่น PASMO, manaca, TOICA, PiTaPa, ICOCA,
ฮายาคะเค็น, nimoca และ SUGOCA

Kitaca

ตั๋วรถ IC การ์ดที่ออกโดยบริษัท รถไฟโดยสารฮอกไกโด จำกัด (JR ฮอกไกโด) สามารถใช้ได้แม้ในเขต SAPICA ซึ่งอยู่นอกเขต IC การ์ดของ JR ฮอกไกโด แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใช้บริการ

เขตที่สามารถใช้ได้เขต IC การ์ดของ JR ฮอกไกโด, เขต SAPICA, เขตที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ
(รายละเอียดกรุณาสอบถามได้ที่)
ราคาจำหน่าย2,000 เยน (ยอดเงินที่ใช้ได้ 1,500 เยน, มัดจำ 500 เยน)
สถานที่จำหน่ายสถานีของเขตที่สามารถใช้ Kitaca, เคาท์เตอร์ของมิโดริ
สถานที่คิดค่าบริการเคาท์เตอร์ของมิโดริ, เครื่องขายตั๋วที่ใช้ได้กับ Kitaca, เครื่องคิดค่าบริการ

*เงินมัดจำคือ
เงินที่ฝากไว้โดยไม่สามารถใช้เป็นค่าโดยสารได้ เงินมัดจำนี้จะคืนให้เมื่อยกเลิกสัญญา (จ่ายคืน)

SAPICA

ใช้กับรถไฟใต้ดิน รถบัส และรถไฟประจำเมืองในเขตซัปโปโรและปริมณฑลได้ มีการสะสมแต้ม 10% ของค่ารถโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สะสมแต้มได้มากกว่าค่ารถ ค่ารถจะลดลงโดยอัตโนมัติจากแต้ม และสามารถใช้ลดราคาโดยอัตโนมัติเวลาต่อรถของบริษัทอื่นได้ด้วย
*ไม่สามารถใช้ เช่น “Kitaca” ฯลฯ ในเขตของ IC การ์ดอื่นๆ

เขตที่สามารถใช้ได้รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถบัส และรถรางรอบๆ ซัปโปโร
ราคาจำหน่าย2,000 เยน (ในนี้ยอดที่สามารถใช้ได้ 1,500 เยน, มัดจำ 500 เยน)
สถานที่จำหน่ายสถานีรถไฟใต้ดิน, สถานที่จำหน่ายตั๋วประจำ, บัสเทอมินัล, เคาน์เตอร์สำนักงาน
สถานที่คิดค่าบริการเครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟใต้ดิน, เครื่องฝากเงินเข้า, สำนักงานรถบัส, ร้านสะดวกซื้อบางแห่ง

เป็นและตั๋ว

SAPICA / Kitaca / Suica

▲TOP

รถไฟใต้ดิน

รถไฟใต้ดินดำเนินการโดยเมืองซัปโปโรเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางที่คุ้นเคยกันในการท่องเที่ยวภายในเมือง มีรถไฟใต้ดินอยู่ 3สายคือ สายนัมโบะคุ, สายโทไซ และสาย
โทโฮ ทุกสายทั้งหมดจะขึ้นที่สถานีโอโดริ และเชื่อมต่อกับเขตทางตะวันออกและตะวันตกเหนือและใต้ของในเมืองกับส่วนใจกลางเมืองซัปโปโร ที่สถานีสำคัญๆ ผู้คนส่วนมากจะใช้รถรางและรถบัสที่เชื่อมต่อกับ JR เป็นพาหนะหลักในการเดินทางในการไปทำงานและไปโรงเรียน โดยที่สายนัมโบะคุเป็นสีเขียว และสายโทไซเป็นสีส้ม และสายโทโฮเป็นสีนํ้าเงินฟ้า

เวลาเดินรถรถเที่ยว 6 นาฬิกา ~ 0 นาฬิกา
เวลาที่ต้องใช้ระหว่าง 1 สถานี ประมาณ 2 ~ 3นาที
ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ 210 เยน ~ 380 เยน *เด็กครึ่งราคา
ตั๋วเดินทาง 1 วันสำหรับรถไฟใต้ดิน ผู้ใหญ่ 800 เยน *เด็กครึ่งราคา
1DAY การ์ดที่ใช้ร่วมกัน (ตั๋วโดยสารตลอดทั้งวัน ใช้เฉพาะรถไฟใต้ดินในวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันที่ 29 ธันวาคม ~ 3 มกราคม) ผู้ใหญ่ 1,000 เยน
*เด็กครึ่งราคา
โดนิจิคะคิปปุ (ตั๋วรถไฟใต้ดิน 1 วัน ที่ใช้เฉพาะวันหยุดเสาร์, อาทิตย์และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้ใหญ่ 500 เยน
*เด็กครึ่งราคา

Subway route map

*ในการโดยสารรถนอกจากใช้เงินสดแล้ว ยังสามารถใช้ เช่น SAPICA, Kitaca, Suica เป็นต้น

▲TOP

รถไฟ (JR)

รถไฟวิ่งโดยเริ่มจากสถานีซัปโปโร JR ไปยังทางเทอิเนะ, อาทสึเบทสึ (สายหลัก
ฮาโกดาเตะ), ชินซัปโปโร (สายชิโตเซะ), ไปทางไอโนริ (สายกักคุเอ็นโทชิ) กรุณาใช้โดยปรับให้เหมาะกับจุดหมายปลายทาง

JR ฮอกไกโด แนะนำตารางเวลารถไฟและค่าโดยสาร

▲TOP

รถราง (รถไฟบนผิวถนน)

รถไฟประจำมืองของซัปโปโรเป็นรถไฟบนดินที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่น บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซึ่งไม่มีรถไฟใต้ดินผ่านนั้น ถูกทดแทนด้วยสายวนรอบเมือง เป็นตู้รถไฟสีเขียวที่ดูดีมีรสนิยมและปิดทับด้วยแผ่นโฆษณา ยิ่งไปกว่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2013 ตู้รถไฟอันทันสมัยก็เปิดให้บริการและเป็นที่คุ้นเคยของชาวซัปโปโร สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์บ้านเรือนและร้านค้าที่แตกต่างจากในเมืองผ่านหน้าต่างอย่างสบายอารมณ์ได้

เวลาเดินรถเที่ยวเวลา 6 นาฬิกา ~ 23 นาฬิกา
ค่าธรรมเนียมโดยสาร 1 ครั้ง ผู้ใหญ่ 200 เยน (เด็ก 100 เยน)
โดซันโคะบัส (ตั๋วโดยสารตลอดทั้งวัน ใช้เฉพาะรถไฟประจำเมืองในวันเสาร์, อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันที่ 29 ธันวาคม ~ 3 มกราคม) 1 ใบ (ผู้ใหญ่ 1 คน เด็ก 1 คน) 360 เยน

Subway route map / Using the subway

*ในการโดยสารรถนอกจากใช้เงินสดแล้ว ยังสามารถใช้ เช่น SAPICA, Kitaca, Suica เป็นต้น

ความสนุกสนานประจำวันของซัปโปโร “การท่องเที่ยวด้วยรถราง (รถไฟในเมือง)” : ฉบับวิธีโดยสาร:|ฉบับพิเศษ
“ท่องเที่ยวด้วยรถราง (รถไฟในเมือง)” ที่จะสนุกสนานกับชีวิตประจำวันของซัปโปโร : ฉบับจุดแนะนำข้างทางรถไฟ|ฉบับพิเศษ

▲TOP

รถบัส

ในเมืองซัปโปโรมีรถบัสของ 3 บริษัทให้บริการคือ ฮอกไกโดชูโอบัส, JR ฮอกไกโดบัส, โจเทซึบัส ซึ่งมีสายรถบัสวิ่งครอบคลุมทั่วทุกสถานที่ภายในเมือง และที่สถานีรถไฟใต้ดินหรือในแต่ละสถานที่ จะมีบัสเทอมินัลอย

ู่แนะนำการคมนาคมสาธารณะบริเวณซัปโปโร|เอคิบัส NAVI

ฮอกไกโดชูโอบัส / JR ฮอกไกโดบัส / โจเทซึบัส/ Bankei Bus / Yutetsu Bus

ในการโดยสารรถนอกจากเงินสดแล้ว ฮอกไกโดบัสเซ็นเตอร์ JR ฮอกไกโดบัส และรถโจเทะซึบัสยังใช้ SAPICA, Kitaca, Suica ได้ด้วย

▲TOP

แท็กซี่

บริเวณใจกลางเมืองซัปโปโรมีที่ขึ้นรถแท็กซี่อยู่ทั่วไป และบนถนนส่วนใหญ่จะมี
รถแท็กซี่วิ่งเป็นจำนวนมาก รถแท็กซี่ส่วนใหญ่สามารถใช้เครติดการ์ดได้ นอกจากนี้
จุดท่องเที่ยวภายในเมือง ซัปโปโรจะมีรถแท็กซี่ท่องเที่ยววิ่งรอบๆ มีการตระเตรียมแผนทุกๆ คอร์สและทุกเวลาไว้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้คนขับรถยังทำหน้าที่เป็นไกด์ให้ด้วย

อัตราค่าโดยสารโดยประมาณของรถแท็กซี่ธรรมดา

ค่าโดยสารเริ่มต้น : 670 เยนจนถึง 1,600 เมตร
ค่าโดยสารส่วนเพิ่ม : หลังจากนั้น เพิ่ม 80 เยนทุกๆ 309 เมตร
*ค่าแท็กซี่จริง จะมีกรณีที่คำนวณเพิ่มจากเวลามาเป็นระยะทาง
*ช่วงเวลา 22:00 ~ 5:00 จะคำนวณอัตราค่าโดยสารเพิ่มในช่วงกลางดึก

▲TOP

การเช่ารถ

ถ้าต้องการจะขับรถชมสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอิสระ โดยการขับรถกันเองขอแนะนำให้เช่ารถ ในเมืองซัปโปโรมีลักษณะพิเศษ เช่นถนนกว้างและถนนที่มีลักษณะเป็นตารางๆ ที่เข้าใจได้ง่าย ที่บริเวณสถานีซัปโปโร และสถานีโอโดริมีสถานประกอบการของบริษัทรถเช่าเป็นจำนวนมาก และมีรถหลากหลายเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ ถ้าเป็นบริษัทรถเช่าเดียวกันแล้ว สามารถคืนให้กับสำนักงานที่ไม่ได้เป็นสำนักงานที่ทำการเช่ามาได้

*สำหรับค่าโดยสารและการจองรถ กรุณาสอบถามไปยังบริษัทรถเช่าแต่ละแห่ง

▲TOP

การเช่ารถจักรยาน

สำหรับผู้ที่ต้องการจะขี่จักรยานชมในเมืองซัปโปโรอย่างสบายๆ การเช่ารถจักรยานจึงเป็นวิธีการที่สะดวกสบาย และไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ สามารถวิ่งรอบถนนซัปโปโรได้อย่างอิสระเหมาะกับการวิ่งรอบไม่กว้างและสามารถรับและคืนรถจักรยานได้ที่โรงแรมที่พัก นอกจากนี้ 1 Day Pass ของ “โปโรคุรุ” ที่เป็นบริการ Cycle Share แบบใหม่ของซัปโปโร ยังสามารถยืมที่พอร์ตไหนก็ได้ในเมือง (ที่จอดรถจักรยานโดยเฉพาะ) และสามารถคืนที่พอร์ตไหนก็ได้

Rental Cycle Sapporo
ที่อยู่105 เคอิโฮคุวิลเลจ 2 ฮิงาชิ 2 คิตะ ชูโอคุ เมืองซัปโปโร
เวลาทำการ8 : 30 น. ~ 17 : 00 น.
ช่วงเวลาทำการเดือนเมษายน ~ เดือนตุลาคม (ไม่มีวันหยุด)
ค่าธรรมเนียมCity Cycle 1 คัน 1,000 เยน/1 วัน
Compact Cycle (แบบพับ) 1 คัน 1,200 เยน/1 วัน
โทรศัพท์011-223-7662
โปโรคุรุ

โปโรคุรุคือ การเช่ารถจักรยานระบบการลงทะเบียนชนิดใหม่ ที่เรียกว่า
Cycle Share

ดูรายละเอียด

▲TOP

Velotaxi

Velotaxi เป็นแท็กซี่รถจักรยานสามล้อที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ซึ่งได้รับการพัฒนาที่เยอรมัน ในเมืองซัปโปโรได้เริ่มวิ่งเมื่อปีค.ศ.2008 ปัจจุบันมีวิ่งอยู่ 5 คันแถวบริเวณใจกลางเมืองซัปโปโร ในระหว่างที่รถวิ่งอย่างไม่รีบเร่งนี้ จึงทำให้คนขับรถและผู้คนที่เดินตามท้องถนนสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้ และทำให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่แตกต่างหลากหลาย และรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเมือง นอกจากนี้ ที่มีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือการได้รับประสบการณ์ของการวิ่งรถโดยไม่มีรถยนต์หรือรถบัสเข้ามาปะปน

เวลาเดินรถ10:00 น. ~ จนถึงพระอาทิตย์ตก *วันที่ฝนตกจะหยุดให้บริการ
ช่วงการเดินรถปลายเดือนเมษายน ~ ปลายเดือนตุลาคม
เขตเดินรถโดยรอบศูนย์กลางของสถานีซัปโปโรและสถานีโอโดริประมาณ 2 ~ 3 กม.
เขตเดินรถ Velotaxi
ค่าธรรมเนียมขึ้นช่วงแรก (ไม่เกิน 500 เมตร)
ผู้ใหญ่ 1 คน 300 เยน หลังจากนั้นทุกๆ 100 เมตร + 50 เยน
เด็ก 1 คน 150 เยน หลังจากนั้นทุกๆ 100 เมตร + 30 เยน
เช่าเหมาคัน 1 คัน 30 นาที 2,500 เยน 1 ชั่วโมง 4,000 เยน
วิธีการขึ้นรถให้เรียกโดยให้สัญญาณกับแท็กซี่ที่วิ่งมา และกรุณาแจ้งจุดหมายปลายทางที่จะไปแก่คนขับรถ
โทรศัพท์011-788-5480

เว็ปไซต

▲TOP