คุณมาซาฮิซะ อาเบะ Senior Sommelier ของ “ฮอกไกโดไวน์เซนเตอร์” ผู้ต้องการที่จะให้มีนักท่องเที่ยวชิมไวน์ที่เดินทางเข้าและออกจากโอตารุ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างอาหารและการท่องเที่ยวของฮอกไกโด

ฮอกไกโดเป็นแล่งผลิตไวน์ ด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ ภูมิอากาศที่หนาวเย็น และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกที่หยั่งรากลึกลงในผืน แผ่นดิน จึงทำให้มีโรงงานไวน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้ขอให้คุณคุณมาซาฮิซะ อาเบะ ผู้ก่อตั้ง “ฮอกไกโดไวน์เซนเตอร์” ขึ้นที่โอตารุ เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างไวน์ อาหาร และการท่องเที่ยว บอกเล่าเกี่ยวกับเสน่ห์ของการจัดให้มีนักท่องเที่ยวชิมไวน์

ชิมไวน์ท้องถิ่นที่ฮอกไกโด ซึ่งมีโรงงานไวน์มาก้ | ฉบับพิเศษ


โรงงานไวน์ของฮอกไกโด ซึ่งถ้าเป็นคนที่รู้จัก ก็จะรู้จักเป็นอย่างดี

หากขับรถไปตามตำบลโยะอิจิ ตำบลนิกิ และตำบลอุระอุซุซึ่งเป็นเขตพื้นที่ทางการเกษตร ก็คงจะได้พบกับไร่องุ่นที่มีต้นองุ่นออกพวงผลองุ่นน่ารักๆ ฮอกไกโดเป็นแหล่งผลิตองุ่นสำหรับบ่มสุราใหญ่ที่สุดในประเทศ และยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีโรงงานไวน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีองุ่นหลายสายพันธุ์ที่เหมาะแก่การปลูกในบริเวณที่มีอากาศเย็น จึงทำให้ลักษณะเด่นก็คือมีไวน์ขาวมาก

“เสน่ห์ของไวน์ที่ผลิตในฮอกไกโดคือมีกลิ่นหอมละมุน ภูมิอากาศของฮอกไกโดทำให้ความหอมขององุ่นแต่ละสายพันธุ์ยังคงหลงเหลืออยู่ เมื่อบ่มแล้วจะทำให้ได้ไวน์ที่มีสีสันและรสชาติหลากหลาย จนไม่อาจกล่าวเป็นคำเดียวได้ว่าเป็นไวน์ขาว ตัวอย่างเช่น ไวน์ของ “โซราจิ” นั้น ค่อนข้างกระด้างและไม่ติดปาก ทำให้เกิดความรู้สึกถึงแร่ธาตุที่มีอยู่ในผืนแผ่นดิน ในขณะที่ไวน์ของ “ชิริเบชิ” นั้นจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกอันอบอุ่นและหิมะที่ปกคลุมในฤดูหนาว จึงช่วยเพิ่มความหวานขององุ่น มีความนุ่มนวล และให้รสชาติของผลไม้ จะรู้สึกถึงความหอมแบบอะโรมาติกและความหวานได้อย่างชัดเจน รสชาติที่หาไม่ได้จากไวน์ต่าง ประเทศก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันนะครับ”

โซราจิ และชิริเบชิ คือแหล่งผลิตองุ่นสำหรับบ่มสุราที่สำคัญของฮอกไกโด

แนะนำไวน์ของฮอกไกโด โดยมีฐานที่มั่นอยู่ที่โอตารุ เมืองแห่งการท่องเที่ยว

เริ่มผลิตไวน์ของฮอกไกโดตั้งแต่ปีค.ศ. 1963 โดยใช้องุ่นภูเขา ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีทั้งองุ่นสำหรับบ่มสุราและโรงงานไวน์ หลังจากนั้น ด้วยความพยายามของเกษตรกรที่ทำให้การผลิตองุ่นสายพันธุ์ยุโรปเป็นจริงขึ้น และโรงงานไวน์ที่ยกระดับเทคนิคการผลิตไวน์ จึงได้เติบโตขึ้น กลายเป็นแหล่งผลิตไวน์ของฮอกไกโดขนานแท้และดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ในปีค.ศ. 2000 ซึ่งคุณอาเบะ ผู้ทำหน้าที่เป็น Sommelier อยู่ที่เซนได เกิดความหลงใหลในไวน์ของฮอกไกโด ที่ไม่ได้รับความสนใจเลยในขณะนั้น และย้ายมาอยู่ที่ฮอกไกโด โดยมีความน่าจะเป็นไปได้เป็นเดิมพัน ผ่านการทำงานในโรงงานผลิตไวน์จนถึงปีค.ศ. 2013 ได้แยกตัวออกมาก่อตั้ง “นิติบุคคล NPO ไวน์ คลัสเตอร์ฮอกไกโด” ในปีค.ศ. 2015 ได้เปิด “ฮอกไกโดไวน์เซนเตอร์” ขึ้นที่โอตารุ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมารวมกันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

“ไวน์ของฮอกไกโดนั้น ไม่ได้เป็นการ “ให้ไวน์เดินทางไป”เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ แต่คิดว่ามันน่าจะมีคุณค่าอยู่ตรงที่การให้ผู้คน “มาท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายอู่ที่การชิมไวน์” ให้เข้ากับภูมิอากาศและอาหาร ดังนั้น ที่ “ฮอกไกโดไวน์เซนเตอร์” จึงได้มีการเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นไปพลางให้ชิมไวน์ไปพลาง ผ่านการบรรยายใน “ไวน์เทสติงแอดเวนเจอร์” การเลือกสรรไวน์ให้เหมาะสมกับลักษณะเด่นของสภาพภูมิอากาศและบรรยากาศของฮอกไกโด วัตถุดิบในการประกอบอาหารของฮอกไกโด และการฟังเรื่องราวของเกษตรกรหรือผู้ผลิตสุรานั้น คงจะทำให้เกิดความซาบซึ้งในการชิมไวน์ยิ่งขึ้น”

สร้างวัฒนธรรมของฮอกไกโดผ่านนักท่องเที่ยวชิมไวน์

ไร่องุ่นที่ปลูกแบบเป็นแนวพุ่มไม้ ซึ่งเครื่องจักรกลขนาดใหญ่สามารถเข้าออกได้นั้น เป็นลักษณะพิเศษประการหนึ่งของไร่องุ่นใน ฮอกไกโด หากทราบวิธีการปลูกที่มีเฉพาะในฮอกไกโด เช่น การปลูกให้เฉียงเอาไว้แต่แรกจะช่วยไม่ให้ลำต้นหักเวลามีหิมะปกคลุม หรือรักษาอุณหภูมิใต้หิมะเพื่อไม่ให้สัมผัสอากาศเย็น ก็จะทำให้ไวน์เมืองเหนือมีรสชาติพิเศษยิ่งขึ้น คุณอาเบะผู้เป็น Senior Sommelier นั้น ตอนนี้ได้กลายเป็นทูตการท่องเที่ยวที่นำเสนอเสน่ห์ในท้องถิ่นผ่านทางไวน์ของฮอกไกโดไปแล้ว

“ที่อยากจะเน้นจากนี้ไปก็คือนักท่องเที่ยวชิมไวน์ที่สนุกสนานจากการเข้าออกโอตารุ บริเวณชิริเบชิซึ่งอยู่ในโอตารุนั้นเป็นแหล่งรวมของเสน่ห์แห่งฮอกไกโด เพราะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะท้องถิ่นจนถึงความบันเทิงในทะเล และภูเขา และเนื่องจากอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนโอตารุเกิดความพึงพอใจในฮอกไกโด ด้วยการสนุกสนานกับอาหารและการท่องเที่ยวในเขตบริเวณที่เรียกว่า “ชิริเบชิ” จากนี้ไปก็อยากจะขอใบอนุญาตดำเนินกิจการท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้วางแผนการท่องเที่ยวให้แก่ “นักท่องเที่ยวชิมไวน์” ได้นะครับ ผมอยากจะสร้างวัฒนธรรมการกินใหม่ โดยใช้ไวน์เป็นตัวจุดประกายให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอาหารและการท่องเที่ยว”

คุณอาเบะกล่าวว่า จากมุมมองในระดับ “Global”แล้ว สิ่งสำคัญคือการค้นพบเสน่ห์ในระดับ “Glocal” ที่จะทำให้เกิดการค้นพบเสน่ห์ในระดับ “Local” ซึ่งนั่นก็คือการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดื่มไวน์ในรูปแบบใหม่ที่มีเฉพาะในฮอกไกโด ไม่ใช่การยึดติดกับวัฒนธรรมการดื่มไวน์ของต่างประเทศ ก็เพราะความที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนี่แหละ ที่จะทำให้เวลาไปท่องเที่ยวแล้วจะเกิดความประทับใจในความยินดีที่ได้พบกับไวน์อร่อยๆ หรือความตั้งใจจริง ขอให้ท่านได้พบกับไวน์พิเศษสำหรับคุณในการเดินทางไปฮอกไกโดครั้งต่อไป!


มาซาฮิซะ อาเบะ

นิติบุคคล NPO ไวน์ คลัสเตอร์ฮอกไกโด
Senior Sommelier, ฮอกไกโดฟูดมาสเตอร์, ผู้มีชื่อเสียงในการทำอาหารฮอกไกโด

เกิดที่เซนไดเมื่อปีค.ศ. 1974 ในปีค.ศ. 1997 ขณะที่เป็นพนักงานโรงแรมอยู่นั้น ได้สอบได้รับใบอนุญาตเป็น Sommelier ซึ่งมีอายุน้อยที่สุด เกิดความรู้สึกถึงความเป็นไปได้ในการที่จะใช้เสน่ห์ของฮอกไกโดในฐานะที่เป็นสถานที่ผลิตไวน์ และนำไวน์มาเชื่อมโยงกับอาหารและการท่องเที่ยว จึงได้เข้าทำงานที่บริษัท ฮอกไกโดไวน์ จำกัด และย้ายมาอยู่ที่ฮอกไกโด ในปีค.ศ. 2005 ได้รับการรับรองให้เป็น Senior Sommelier และ “ผู้มีชื่อเสียงในการทำอาหารฮอกไกโด” (ศาลากลางจังหวัดฮอกไกโด) ในปีค.ศ. 2009 ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสมาคมส่งเสริม “นักท่องเที่ยวชิมไวน์ฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างราชการและเอกชน โดยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการดื่มไวน์ในแบบฉบับของฮอกไกโด จบหลักสูตร MBA จากมหาวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์โอตารุ และประกอบกิจการส่วนตัว ด้วยการก่อตั้ง “นิติบุคคล NPO ไวน์ คลัสเตอร์ฮอกไกโด” ในปีค.ศ. 2013 และเปิด “ฮอกไกโดไวน์เซนเตอร์” ในปีค.ศ. 2015