โรงนาที่ 2 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัปโปโร

ผืนดินฮอกไกโดที่ผสมผสานระหว่างฟาร์มโคนมและกรรมวิธีเกษตรกรรมตะวันตก โดยมีดอกเตอร์
คลากเป็นผู้วางโครงการและบรรดาศิษย์เป็นผู้ออกแบบ

โรงนาที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1876 (ปีเมจิที่ 9) ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเปิดสอนของวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร คือรูปแบบดั้งเดิมของฟาร์มทดลองการเกษตร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ถูกสร้างขึ้นโดยการแนะนำของดอกเตอร์คลากผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันรุ่นแรก และเป็นจุดเริ่มต้นในการนำกรรมวิธีทำเกษตรกรรมขนาดใหญ่แบบตะวันตกสมัยใหม่เข้ามาเผยแพร่
ที่โรงนาที่ 2 ยังคงสภาพฟาร์มโคนมต้นแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของฮอกไกโดเอาไว้เหมือนสมัยเพิ่งก่อสร้าง
เป็นฟาร์มโคนมต้นแบบโดยมีส่วนสำคัญคือ ชั้น 1 ที่เป็นฟาร์มเลี้ยง
ปศุสัตว์ และชั้น 2 ที่เป็นที่เก็บหญ้าแห้ง
โดยวีลเลอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันรุ่นที่ 2 ต่อจาก
คลาก ได้ทำการศึกษาโรงนาของสวนเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แมสซาชูเซตส์และออกแบบขึ้น
โดดเด่นมีเอกลักษณ์ด้วยโครงสร้างแบบบอลลูนเฟรมซึ่งเป็นรูปแบบ
โครงสร้างแบบหนึ่งที่ไม่มีเสาคํ้ายันหลังคาในปีค.ศ.1969 (ปีโชวะที่ 44) ได้ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ

โรงนาที่ 2 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัปโปโร

ที่อยู่
นิชิ 8โชเมะ คิตะ 19โจ คิตะคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
https://www.museum.hokudai.ac.jp/outline/dai2noujou/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ