พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางระบายนํ้าเมืองซัปโปโร

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สร้างความรู้สึกผูกพันธ์กับระบบแวดล้อมทางนํ้า ด้วยการเรียนรู้ระบบและบทบาทของการระบายนํ้าเสียอย่างสนุกสนาน

เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจให้แก่นักเรียนประถมศึกษาและครอบครัวเกี่ยวกับระบบและบทบาทของการระบายนํ้าเสียที่เหมือนเป็นสิ่งที่รู้แต่ก็ไม่รู้ นอกจากจะมี`Submarine Aqua Tour`ที่สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการที่นํ้าสกปรกกลายเป็นนํ้าสะอาดจนกระทั่งถูกระบายกลับไปยังแม่นํ้าลำธารด้วยภาพเคลื่อนไหว3Dแล้ว ยังมี `Submarine Drive Game` ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการระบายนํ้าเสีย ระหว่างที่สนุกสนานไปกับเกมส์คำถามตลอดเส้นทางสู่ Water recycle Plaza (โรงบำบัดนํ้าเสีย) เป็นสถานที่ที่เด็กๆจะได้รับคำตอบเกี่ยวกับคำถามเรื่องสภาพแวดล้อมของนํ้าผ่านทางระบบการระบายนํ้าเสีย

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางระบายนํ้าเมืองซัปโปโร

ที่อยู่
8โชเมะ อะซะบุมะชิ คิตะคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
9:30 น. - 17:00 น. (เข้าพิพิธภัณฑ์ได้ถึง 16:30น.)
วันหยุด
วันจันทร์ (เปิดทำการกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการ)
วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
*มีวันหยุดเฉพาะกิจ
*เปิดทุกวันตั้งแต่ มิถุนายน ถึง สิงหาคม
ค่าเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
ที่จอดรถ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์
011-717-0046
เว็บไซต์
https://sapporo-src.com/kagakukan/