คฤหาสน์เซคะเท

เรือนรับรองแขกผู้สูงศักดิ์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของยุคสมัยเมจิด้วยการออกแบบผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับตะวันตก ซึ่งยังคงอยู่ดังเดิมแม้เวลาผ่านไปถึง
130 ปีแล้วก็ตาม

ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนในโอกาสที่จักรพรรดิเมจิเสด็จเยือนฮอกไกโดในปีค.ศ.1880 ส่วนที่ถูกสร้างเป็นที่พักคืออาคารโฮเฮคังที่อยู่ในสวนสาธารณะนาคาชิมะ
ปัจจุบันยังคงตั้งอยู่ที่สถานที่เดิมตั้งแต่ตอนที่ถูกสร้างขึ้นและยังคงสภาพเดิมอยู่ ต่างจากหอนาฬิกา และอาคาร โฮเฮคังที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในบรรดาสิ่งก่อสร้างที่เป็นตัวแทนของยุคบุกเบิกซึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปตั้งไว้ที่อื่น
ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานการก่อสร้างในแบบตะวันออกกับรูปแบบการก่อสร้างแบบญี่ปุ่นในทุกรายละเอียดทำให้แม้ในปัจจุบันก็ยังไม่รู้สึกล้าสมัย
แม้จะมีช่วงระยะหนึ่งซึ่งตกไปเป็นของเอกชน แต่ก็ได้มีการถ่ายโอนเป็นของเมืองซัปโปโรด้วยเงินบริจาคของผู้สมัครใจเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้เป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของเมืองซัปโปโร แต่ก็สามารถเข้าชมภายในอาคารได้อย่างอิสระ

คฤหาสน์เซคะเท

ที่อยู่
นิชิ 7โชเมะ คิตะ 7โจ คิตะคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
9:00 น.-16:00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถานีรักษาความปลอดภัยเซคะเทที่เบอร์ 011-746-1088