ศาลเจ้าฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลอันเป็นที่รวมเจ้าที่เจ้าทางในฮอกไกโด มีผู้คนคับคั่งช่วงชมดอกไม้ งานเทศกาล และตอนไหว้พระวันปีใหม่

ศาลเจ้าฮอกไกโดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “ศาลเทพเจ้าแห่งการบุกเบิก 3
องค์” ที่ฮอกไกโด เพื่อ “เป็นที่พึ่งทางจิตใจของคณะผู้บุกเบิก” ในปี ค.ศ. ในปีค.ศ.1869 โดยในสมัยนั้นชิมาโยชิทาเกะ
ทูตบุกเบิกผู้เป็นคนดำเนินการออกแบบวางผังเมืองซัปโปโรเป็นผู้ตกลงใจที่จะสร้าง
ศาลเจ้าขึ้น ณ พื้นที่ของมารุยามะที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านและอีกด้านแผ่ขยายออกสู่ทุ่งราบ
การมีสถานที่สำหรับบูชาเทพเจ้าในศาสนาชินโตนั้น เป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้บุกเบิก
ให้มีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากในการบุกเบิกป่าบริสุทธิ์ และเป็นที่รวมของผู้คนที่จะมาพูดคุยกัน ในปีค.ศ.1964
ได้มีการสถาปนาจักรพรรดิเมจิขึ้นเป็นเทพพิทักษ์โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากจักรพรรดิโชวะ
ในปัจจุบันจึงมีการสักการะเทพสี่องค์ เทพพิทักษ์ผู้เฝ้ามองการพัฒนาของฮอกไกโดและความสงบสุขของผู้คน
แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ้งเริ่มตั้งแต่การมาสักการะในวันปีใหม่
การปัดเป่ารังควาญ วันเซ็ตสึบุน พิธีสมรสและอื่นๆ เป็นต้น ในเขตศาลเจ้าที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีกระรอกป่ามาเยี่ยมทักทาย
และจะคราครํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากุระและ
ดอกบ๊วยซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมๆ กันเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน

คอร์สการออกเดทในซัปโปโรอย่างประหยัดตั้งแต่
500 เยน
 | ฉบับพิเศษ

รับตราประทับสีแดง เพื่อเป็นที่ระลึกในการมาไหว้พระที่ศาลเจ้า

ตราประทับสีแดง คือตราที่ประทับลงในสมุดรับตราประทับของตนเอง ซึ่งรับได้จากสถานที่ ที่ไปนมัสการ (ต้องจ่ายปัจจัย 300 เยน) เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ไปนมัสการแล้ว หากจ่ายปัจจัยค่าสมุดรับตราประทับของศาลเจ้าฮอกไกโด 1300 เยน ก็จะได้รับพร้อมกับตราประทับ

“หินซะซะเระ” ที่เกิดจากก้อนกรวด ซึ่งปรากฏในเนื้อเพลงชาติญี่ปุ่น

ที่หน้าสำนักงานศาลเจ้าฮอกไกโด จะมี “หินซะซะเระ” ซึ่งเกิดจากก้อนกรวดที่ใช้เวลานานหลายปี ทำให้หินก้อนเล็กๆ รวมตัวกันกลายเป็นหินก้อนใหญ่ จะสามารถชมหินที่มีลักษณะเป็นหยก 2 ก้อน ของหมู่บ้านคาซุกะ จังหวัดงิฟุ และแม่น้ำซารุฮิดากะ ฮอกไกโด ที่ได้รับการกำหนดให้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ได้รับการสงวนตามกฎหมาย

อนุสาวรีย์ทองแดงของชิมะ โยชิทาเกะ ผู้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการก่อตั้งศาลเจ้า ที่ได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่ง การบุกเบิกฮอกไกโด”

ชิมะ โยชิทาเกะ ผู้มีความสัมพันธ์กับการบุกเบิกฮอกไกโด และวางรากฐานการสร้างเมืองซัปโปโร รูปปั้นที่แสดงให้เห็นถึงผลงานของเขา ว่าเขากำลังจินตนาการถึงเมืองในอนาคตท่ามกลางทุ่งหญ้า ถูกตั้งไว้ที่ศาลเจ้าฮอกไกโด และลอบบี้ที่ว่าการเมืองซัปโปโร

ชมซากุระ

ชมซากุระ

สามารถเพลิดเพลินกับซากุระซึ่งมีประมาณ 1400 ต้น และต้นบ๊วยที่มีประมาณ 250 ต้นได้ ต้นซากุระในบริเวณศาลเจ้าเริ่มต้นจากการนำมาปลูกที่หลุมฝังศพของโยชิโอะ ชิมะ ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการบุกเบิกฮอกไกโดในปี ค.ศ. 1875 และกลายเป็นจุดชมดอกไม้ของชาวซัปโปโร ตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1900 ในช่วงโกลเดนวีคจะมีร้านแผงลอยเรียงรายกันและคับคั่งไปด้วยผู้คน ขอเชิญชมดอกซากุระและดอกบ๊วยที่แข่งกันบานสะพรั่งเกือบจะพร้อมๆ กัน

ของฝาก

ของฝาก

“จิงกูโนะอุเมะ” เหล้าที่ทำจากบ๊วย” และ “จิงกูโนะซากุระ” เป็นชาที่มีจำหน่ายเฉพาะที่สำนักงานศาลเจ้าเท่านั้น โดยใช้บ๊วยและซากุระที่ปลูกในบริเวณศาลเจ้า ภาชนะที่บรรจุเหล้าที่ทำจากบ๊วยมีรูปร่างเหมือนเฮชิที่ใช้ในพิธีบวงสรวงเทพเจ้า นิยมใช้เป็นของฝาก ชาซากุระมีแบบเป็นเซ็ทคือมีทั้งซากุระดองเกลือ, สาหร่ายกมบุจากฮิดากะ และถั่วดำของโทคาจิ เมื่อใส่น้ำร้อนแล้วดอกซากุระจะบาน ขอแนะนำให้ใช้เป็นของฝากในงานมงคล

ศาลเจ้าฮอกไกโด

ที่อยู่
474 มิยางาโอกะ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
http://www.hokkaidojingu.or.jp/eng/index.html
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ