งานเทศกาลศาลเจ้าฮอกไกโด (งานเทศกาลซัปโปโร)

จัดขึ้นในวันที่ 14 ~ 16 มิถุนายน ของทุกปี จอแจด้วยผู้คนที่มาดูมิโกชิโตะเกียว (การแบกศาลเจ้าขนาดเล็ก) ที่สะท้อนแสงระยิบระยับ และเดินซื้อของตามร้านแผงลอย

14 ~ 16 มิถุนายน ปี ค.ศ.2024

เป็นงานเทศกาลซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของชาวฮอกไกโดมาเป็นเวลากว่า 100 ปี มีอีกชื่อหนึ่งว่า “งานเทศกาลซัปโปโร” สำหรับ “มิโกชิโตะเกียว” ที่มีในวันที่ 16 นั้น จะมีชาวฮอกไกโดที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ทำให้นึกถึงชุดแต่งกายอันมีสีสันของคนในภาพวาดบนกระดาษม้วนสมัยเฮอันจำนวนกว่า 1,000 คน แบก
ศาลเจ้าฮอกไกโด 4 หลัง รายล้อมด้วยดาชิ (รถที่ได้รับการตกแต่งเพื่อใช้ในงานเทศกาล) 8 คัน เดินไปทั่วเมือง ออกเดินจากศาลเจ้าฮอกไกโดซึ่งอยู่ที่
มารุยามะ ผ่านใจกลางเมือง ช่วงบ่ายโอมิโกชิและดาชิจะมาหยุดที่โอโดริเพื่อให้ผู้คนที่มารวมกันจำนวนมากมายได้ชม ที่ศาลเจ้าฮอกไกโด จะมีร้านแผงลอย
ร้านค้า และการไหว้พระ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ที่สวนสาธารณะนากาจิมะจะมีร้านเล็กๆ เช่น แผงลอย หรือบ้านผีสิง เรียงรายกันอยู่

โทรศัพท์ (สำนักงานศาลเจ้าฮอกไกโด) 011-611-0261 (สวนสาธารณะนากาจิมะ ซัปโปโรชิคังเคียวเคียกกุ มิโดริโซกุชินบุ มิโดริโนคันริกะ) 011-211-2536

งานเทศกาลศาลเจ้าฮอกไกโด (งานเทศกาลซัปโปโร)

วันที่จัดกิจกรรม
14 ~ 16 มิถุนายน ปี ค.ศ.2024
สถานที่จัดงาน
ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนสาธารณะนากาจิมะ
เว็บไซต์
http://www.hokkaidojingu.or.jp/eng/index.html