ยูยะ อิชิซึกะ Cycling Tour Guide
สนุกสนานอย่างเต็มที่จากการท่องเที่ยวฮอกไกโดด้วย
จักรยานจากซัปโปโร

ที่ยุโรป อเมริกา หรือไต้หวัน การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ที่เรียกกว่า “Bike Trip” กำลังแพร่หลาย หลายปีมานี้จึงมีนักปั่นจักรยานมาเที่ยวที่ฮอกไกโดเพิ่มมากขึ้น ได้รับการชื่นชมว่าสามารถสัมผัสกับเสน่ห์ของฮอกไกโดได้อย่างเต็มที่ทั้งร่างกาย ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ หรือรถยนต์ ได้สอบถามเกี่ยวกับเสน่ห์ของซัปโปโร ที่จะสัมผัสได้จากการขี่จักรยานเท่านั้น และการท่องเที่ยว ฮอกไกโด จากคุณยูยะ อิชิซึกะผู้ดำเนินกิจการ Cycling Tour Guide ทั่วทั้งฮอกไกโดซึ่งมีฐานอยู่ที่ซัปโปโร


สภาพถนนที่ดีของฮอกไกโดเหมาะสมกับการขี่จักรยาน

ดูเหมือนว่าผู้ที่ต้องการเที่ยวในฮอกไกโดด้วยรถจักรยานจะมีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีนักปั่นจักรยานจากไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน มาเยือนฮอกไดโดเป็นจำนวนมาก

“สำหรับชาวไต้หวัน ฮอกไกโด เป็นดินแดนที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม เช่นเดียวกับอเมริกาเหนือและยุโรปเหนือ ผู้ที่มีความชำนาญในการขี่จักรยานบางท่านที่มาเที่ยวฮอกไกโดเป็นเวลานานๆ 9 คืน 10 วันก็มี ในต่างประเทศหากเป็นถนนที่การจราจรไม่คับคั่ง ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง แต่ที่ฮอกไกโดแม้จะเป็นถนนที่สร้างเพื่อการเกษตรก็ยังมีสภาพดี เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจซึ่งจะพบได้ที่ญี่ปุ่นเท่านั้น และยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะอย่างยิ่งในการขี่จักรยาน เพราะรถก็น้อยสัญญาณจราจรก็น้อย นอกจากนี้ที่ฮอกไกโด หลังจากที่เหนื่อยล้าจากการขี่จักรยานแล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารอันโอชา และออนเซนได้ด้วย”

ความสนุกสนานกับการขี่จักรยานที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลขี่บนหิมะในฤดูหนาว

คุณอิชิซึกะบอกว่า “ข้อดีของการขี่จักรยานคือให้ความรู้สึกแบบเดียวกับการเดินเที่ยวที่ไปได้ทั่วถึงกว่า”
การได้ชมแมกไม้หรือได้กลิ่นดอกไม้หอมๆ ที่ต่างกันในแต่ละฤดู ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง คอร์สที่ไปตามชานเมืองซัปโปโร เช่น โทเบซึ หรืออาซึตะ ฯลฯ ซึ่งไปกลับได้ภายในวันเดียว ก็เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่หัดขี่ใหม่ๆ หรือระดับกลาง เป็นเส้นทางที่มีระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ของสถานที่ที่กล่าวกันว่าสวยงามที่สุดในฮอกไกโด 3 แห่ง มีจุดให้ถ่ายภาพมากมาย ซึ่งรวมถึงเส้นขอบฟ้าและทิวทัศน์เนินเขา

“เมื่อได้มาเป็นมัคคุเทศก์ จึงได้ทราบว่านักท่องเที่ยวมีความประทับใจในทิวทัศน์เส้นขอบฟ้า สำหรับพวกผมซึ่งอาศัยอยู่ในฮอกไกโดนั้น เป็นทิวทัศน์ที่เห็นอยู่ทุกวัน ตอนแรกจึงไม่เข้าใจว่ามีเสน่ห์ตรงไหน ก็จริงอยู่หากอาศัยอยู่ในโตเกียว โอกาสที่จะได้พบกับทิวทัศน์ที่มองเห็นว่าโลกกลมนั้นมีน้อย ฤดูร้อนของฮอกไกโดที่มีอากาศเย็น ความชื้นก็ต่ำ เป็นภูมิอากาศที่เหมาะอย่างยิ่งในการขี่จักรยาน หากขี่จักรยานบนทางสำหรับรถจักรยานที่ขนานไปกับแม่น้ำจิโตเซะในฤดูใบไม้ร่วง ก็จะเห็นปลาแซลมอนที่กำลังว่ายทวนน้ำ และสนุกสนานกับการวิ่งบนหิมะในฤดูหนาวด้วยการติด Studded Tire อาจจะคิดว่าฤดูหนาวที่มีหิมะตกนั้นขี่จักรยานไม่ได้ แต่อันที่จริงแล้ว ฮอกไกโดนั้นสามารถสนุกสนานกับการขี่จักรยานได้ตลอดทั้งปี”

ใช้ภูมิประเทศของฮอกไกโดให้เป็นประโยชน์ในการนำสู่การเป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมการขี่จักรยาน

“เริ่มการท่องเที่ยวในตัวเมือง โดยใช้ คอมมิวนิเคชั่นไซเคิลของซัปโปโร “โปโรเคิล” ตั้งแต่ปีค.ศ.2014 และกำลังคิดคอร์สวนรอบซัปโปโร ตั้งแต่หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ และทำเนียบอิฐแดง ที่กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันมีชื่อเสียง 3 แห่งของซัปโปโร ตลาดเก่าแก่อย่างตลาดนิโจ สวนสาธารณะ
นากาจิมะ
 และ แม่น้ำโฮเฮที่สามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง และผมยังเป็นคนขับรถจักรยานแท็กซี่ ที่เรียกว่า ‘เบโลแท็กซี่’ ให้บริการขี่จักรยานแท็กซี่ในตัวเมือง ขณะเดียวกันก็สนทนากับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และในประเทศ รวมทั้งลูกค้าชาวฮอกไกโด เพื่อที่จะได้เรียนรู้ข้อดีของฮอกไกโด

ปัจจุบัน คุณอิชิซึกะ เข้าร่วมแข่งขันจักรยาน ในฐานะนักกีฬาของกลุ่มธุรกิจคันไซเดือนละ 1 ครั้ง มีเป้าหมายว่าจะตั้งทีมนักแข่งจักรยานอาชีพที่ฮอกไกโดในอีก 5 ปีข้างหน้า เนื่องจากมีความมั่นใจว่า หากนำธรรมชาติของฮอกไกโด หรือซัปโปโรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จะทำให้เป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมการขี่จักรยานได้

สำหรับท่านที่มาเที่ยวซัปโปโรเป็นครั้งแรก อยากให้ลองขี่จักรยานเที่ยววนรอบใจกลางเมืองอย่างสบายๆ ดู และสำหรับผู้ที่เคยมาที่ซัปโปโรหลายครั้งแล้ว ก็อยากให้ลองมีประสบการณ์กับคอร์สวนรอบชานเมืองร่วมกับคุณอิชิซึกะดู อาจจะพบสถานที่ใหม่ๆ ที่ถูกใจก็ได้

ยูยะ อิชิซึกะ

Cycling Tour Guide

เกิดที่มุโระรันชิ ฮอกไกโดเมือปีค.ศ.1978 ย้ายมาอยู่ที่ซัปโปโรตอนเรียนชั้นประถม และกลายเป็นเด็กที่ชอบขี่จักรยาน ขี่จักรยานวนรอบฮอกไกโดตอนเรียนชั้นมัธยมต้น เริ่มเข้าร่วมแข่งจักรยานตอนเรียนชั้นมัธยมปลาย ขึ้นทะเบียนเป็นนักแข่งจักรยานของกลุ่มธุรกิจตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยปี 1 และเข้าร่วมทีมคินัน มารุอิชิ ซึ่งเป็นทีมของกลุ่มธุรกิจชั้นนำ (ปัจจุบันคือ MUUR ZERO) ตอนเรียนปริญญาโทปีแรก ก่อตั้ง Cycling Frontier ฮอกไกโดในปีค.ศ.2009 นำชมสถานที่ท่องเที่ยวในฮอกไกโดอย่างจริงจัง โดยให้เช่าจักรยานเสือหมอบ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน