ศูนย์วัฒนธรรมไอนุ ฮอกไกโด

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชนเผ่า
ไอนุ เล่าขานวัฒนธรรมและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์
สืบสาน

ศูนย์วัฒนธรรมไอนุ ฮอกไกโด ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุ และเล่าขานวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสาน โดยมี ‘นิติบุคคล สมาคมไอนุฮอกไกโด’ ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยชนเผ่าไอนุที่อาศัยอยู่ในฮอกไกโดเป็นผู้ควบคุมดูแล
ภายในศูนย์มีห้องแสดงนิทรรศการ ห้องเอกสารข้อมูล ห้องฝึกภาคปฏิบัติซึ่งจะได้ชมประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุและเครื่องใช้ไม้สอยในการดำรงชีวิต หนังสือข้อมูลต่างๆ และยังมีมุมรับชมวีดีโอที่รวบรวมกิจกรรมของสมาคมไอนุ แนวโน้มความเคลื่อนไหวในปัจจุบันและอื่นๆ โดยตัดต่อให้ง่ายต่อการเข้าใจอีกด้วย สามารถที่จะขอให้ภัณฑารักษ์และเจ้าหน้าที่ทำการอธิบายตามวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม เสมือนกับเป็นไกด์
ผู้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชนเผ่าไอนุได้อีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมไอนุ ฮอกไกโด

ที่อยู่
ชั้น 7 อาคารคาเดรุ2 /7 นิชิ 7โชเมะ คิตะ 2 โจ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
9:00 น. ~ 17:00 น.
วันหยุด
วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ, วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
ค่าเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
ที่จอดรถ
300 เยน/60นาที
โทรศัพท์
011-221-0462 (สมาคมไอนุฮอกไกโด)
เว็บไซต์
https://www.ainu-assn.or.jp/english/index.html