งานเทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโร

สิ่งปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกถึงฤดูร้อนของซัปโปโร ที่สร้างความสนุกสนานให้แก่ชาวซัปโปโรและนักท่องเที่ยว

21 กรกฎาคม ~ 16 สิงหาคม ปี ค.ศ.2023

เป็นงานเทศกาลใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน เบียร์การ์เด้นขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศปรากฏขึ้นที่สวนสาธารณะโอโดริ 5 ~ 11 โจเมะ เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน การเต้นรำในงานเทศกาลโอบงของทะเลเหนือ งานเทศกาลทานุกิที่ตรอกทานุกิ หรืองานเทศกาลซุซุกิแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเสริมงานอีกมากมาย เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ.1954 (ปีโชวะที่ 29) ในตอนนั้น
ใช้สวนสาธารณะนากาจิมะเป็นสถานที่จัดงานหลัก มีการจัดงานเทศกาลเรือ
การเต้นรำในงานเทศกาลโอบง การแข่งขันดอกไม้ไฟ จับหิ่งห้อย และงานเทศกาล
ทานะบาตะ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 (ปีโชวะที่ 32) ได้ย้ายสถานที่จัดมายังสวนโอโดริ และในปีค.ศ. 1959 (ปีโชวะที่ 34) มีประวัติว่า ได้จัดให้มี “เบียร์การ์เด้น
ที่โอโดริ 6 โจเมะ

ได้รวบรวมเอาสิ่งที่อยากทำในฤดูร้อนของซัปโปโร | ฉบับพิเศษ

โทรศัพท์ (คณะกรรมการดำเนินการงานเทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโร) 011-281-6400

งานเทศกาลฤดูร้อนของซัปโปโร

วันที่จัดกิจกรรม
21 กรกฎาคม ~ 16 สิงหาคม ปี ค.ศ.2023
สถานที่จัดงาน
สวนโอโดริ ตรอกทานุกิ ซุซุกิโนะ และที่อื่น ๆ
เว็บไซต์
http://www.sapporo-natsu.com/