เทศกาลดอกเบญจมาศซัปโปโร

งานเทศกาลประกวดดอกเบญจมาศ สัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีมาแต่ครั้งโบราณ

1 ~ 3 พฤศจิกายน .2023

ดอกเบญจมาศซึ่งใช้เป็นตราประจำราชวงศ์ของญี่ปุ่นนั้น ได้รับความชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะเครื่องหมายของวัฒนธรรมญี่ปุ่น “งานเทศกาลดอกเบญจมาศ” ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบในการปลูกดอกเบญจมาศจะนำผลงานอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจมาประกวดนั้น จัดขึ้นในฐานะที่เป็นงานเทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วงทั่วประเทศญี่ปุ่น “งานเทศกาลดอกเบญจมาศซัปโปโร” ที่จัดเรื่อยมาตั้งแต่
ปีค.ศ.1963 นั้น มีขนาดใหญ่สุดในฮอกไกโด ทุกปีจะมีผลงานที่ได้รับการส่งเข้าประกวดถึง 800 ชิ้น ที่เข้าประกวดความใหญ่และความงาม เป็นการประกวดอย่างเป็นทางการ ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด สถานที่จัดงานหลักคือที่ว่างทางเดินใต้ดินหน้าสถานีซัปโปโร ไม่ว่าใครก็สามารถดูได้โดยอิสระ ในระหว่างงาน นอกจากจะมีการพิจารณาดอกเบญจมาศแล้ว ยังมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณของญี่ปุ่น เช่น การร่ายรำ หรือกู่เจิงญี่ปุ่น เป็นต้น

(คณะกรรมการดำเนินงานเทศกาลดอกเบญจมาศ ซัปโปโร) 011-281-6400

เทศกาลดอกเบญจมาศซัปโปโร

วันที่จัดกิจกรรม
1 ~ 3 พฤศจิกายน .2023
สถานที่จัดงาน
ที่ว่างของทางเดินชั้นใต้ดินของถนนหน้าสถานีรถไฟ
ซัปโปโร (จิ・กะ・โฮะ)
เว็บไซต์
http://kiku.sapporo-fes.com/