ศูนย์กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สถานเมืองซัปโปโร

พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชาวเมือง ที่มีการจัดแสดงฟอสซิลวัวทะเลสเตลเลอร์ที่ช่วย
ไขปริศนาของซัปโปโรสมัยดึกดำบรรพ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ.2001 เป็นฐานที่ตั้งการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมี ‘ภูมิภาคทางเหนือ ธรรมชาติและผู้คน’ เป็นแนวคิดหลัก มีวัตถุประสงค์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่พัฒนาเติบโตไปพร้อมๆ กับกิจกรรมการรวบรวมบุคคลากร วัตถุสิ่งของจริง ข้อมูลข่าวสาร โดยมีที่ราบอิชิคาริเป็นศูนย์กลางของขอบเขตพื้นที่การดำเนินกิจกรรม โดยกำหนดให้การมีส่วนร่วมของชาวเมืองเป็นเสาหลักสำคัญอย่างหนึ่งของการสร้างพิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปีค.ศ.2008 ถึงปีค.ศ.2010 มีการดำเนินโครงการ ‘สำรวจเมืองซัปโปโร’ โดยทำการสำรวจแบบสุ่มจากความร่วมมือของชาวเมืองและทำการเผยแพร่ผลการสำรวจลงในโฮมเพจและใบปลิว
ภายในอาคารมีการจัดแสดงฟอสซิลวัวทะเลสเตลเลอร์แห่งซัปโปโร [1] และวาฬมีฟัน นอกจากห้องแสดงของสะสมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และพืชพรรณของที่ราบอิชิคาริแล้วยังมีห้องฝึกภาคปฏิบัติและห้องบรรยายเพื่อจัดการอบรมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับชาวเมืองอีกด้วย นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยในการทำกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับชาวเมือง
[1]ฟอสซิลวัวทะเลสเตลเลอร์แห่งซัปโปโรเป็นสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันกับพะยูนและตัวแมนะที่เรียกโดยรวมว่า
วัวแห่งท้องทะเล

ศูนย์กิจกรรมพิพิธภัณฑ์สถานเมืองซัปโปโร

ที่อยู่
1-6 15 โจเมะ ฮิระงิ 5 โจ โทโยฮิระคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
https://www.city.sapporo.jp/museum/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ