“เมื่องแห่งอาหารอร่อย ซัปโปโร” เป็นสถานที่รวมของวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโด
ซาโตมิ ฟุกุซากิ หัวหน้ากองบรรณาธิการ poroco

“อาหารอร่อย” ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีความสดและปลอดภัยด้วยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญดึงเอารสชาติแท้ๆ ตามธรรมชาติ ออกมาจนเป็นที่ยอมรับของนักชิมอาหาร ขณะนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับอาหารจากซัปโปโรโดยมีหัวข้อว่า “เมืองแห่งอาหารอร่อย” จึงได้ตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งว่า “เสน่ห์ของอาหารในซัปโปโร” คือ? ได้ไปพูดคุยกับคุณซาโตมิ ฟุกุซากิ หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นซัปโปโร “poroco” ซึ่งจะขาดเสียมิได้สำหรับคุณสุภาพสตรีชาวซัปโปโรในการค้นหาร้านอาหารอร่อย


ซัปโปโรแหล่งรวมของวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโด และผู้ประกอบอาหารที่มีฝีมือ

“ในการที่กองบรรณาธิการ poroco จะเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับ ‘ร้านอาหารอร่อย’ จะให้ความสำคัญกับมุมมอง 3 ประการ อันได้แก่ อาหาร สถานที่ และการบริการ แน่นอนว่ารสชาติต้องมาเป็นอันดับแรก แต่ในฐานะที่เป็นสำนักพิมพ์ในท้องถิ่น จึงอยากให้เป็นนิตยสารที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าสถานที่โอ่อ่าสะดวกสบายหรือไม่ โดยอาศัยความมีชื่อเสียงเป็นหลัก ที่มีความรู้สึกในขณะที่ทำข่าวก็คือมีร้านที่ให้ความสำคัญกับ “อาหารที่มีเฉพาะในซัปโปโร” ซึ่งใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารของฮอกไกโดเพิ่มขึ้น หลายปีมานี้นอกจากอาหารอร่อยอันเป็นที่นิยมแล้ว ยังมีร้านอาหารที่สามารถ ‘ลองลิ้มชิมรสในผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ได้ตั้งแต่วัตถุดิบในการประกอบอาหารตามช่วงเวลาที่มาเยือน’ เช่น “อาหารฝรั่งเศสของฮอกไกโด”, “อาหารอิตาเลี่ยนของฮอกไกโด” ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบอาหารที่ได้รับการฝึกฝนจากทั้งในและต่างประเทศใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลของฮอกไกโดในการปรุงเกิดขึ้น เนื่องจากซัปโปโรนั้นอยู่ในฮอกไกโดที่มีการทำเกษตรกรรมและการประมงอย่างแพร่หลาย เป็นที่รวมของร้านอาหารและผู้ประกอบอาหาร จึงทำให้อาหารมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นจากการที่มีการแข่งขันของร้านอาหารด้วยกัน”

ซัปโปโรนั้นอยู่ใกล้สถานที่ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เป็นเมืองที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต และผู้ประกอบอาหาร

ฮอกไกโดเป็นคลังสมบัติแห่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร มีทะเลล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ใจกลางเกาะก็มีแหล่งเกษตรกรรม ซัปโปโร เมืองใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งรวมอาหารจากสถานที่ต่างๆ “ฤดูทั้งสี่ของฮอกไกโดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ในส่วนนี้วัตถุดิบในการประกอบอาหารตามฤดูกาล จะมีระยะเวลาสั้น แต่ความเข้มข้นของรสชาตินั้นเป็นที่น่าประทับใจ ที่ยกเป็นตัวอย่างได้คือเดือนพฤษภาคม ~ เดือนมิถุนายนจะเป็นฤดูหน่อไม้ฝรั่งที่มีความสดใหม่ตามฤดูกาล ชาวซัปโปโรทราบดีว่าหากผิดฤดูก็จะไม่สามารถลิ้มรสความอร่อยได้ จึงเฝ้าติดตามอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างกระหาย อาหารของฮอกไกโดนั้นมีเสน่ห์ตรงที่อยู่ใกล้สถานที่ผลิต จึงใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพสูงได้ ยิ่งไปกว่านั้น ราคาอาหารยังถูกเมื่อเปรียบเทียบกับที่โตเกียว ผู้ประกอบอาหารจำนวนมากมีความสนิทสนมกับผู้ผลิต จึงเห็นได้ว่ามีหลายกรณีที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารในอุดมคติ 1 จาน ไม่ได้เป็นการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อนำมาทำอาหารที่ตั้งใจจะทำ แต่มีร้านเป็นจำนวนมากที่คิดค้นอาหารที่เหมาะสมที่จะใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานในการรับประทานอาหารในซัปโปโร”

เทศกาลอาหาร เป็นโอกาสเหมาะที่จะได้ลองลิ้มชิมรสวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโด

“หลายปีมานี้ ไวน์ สุราญี่ปุ่น และชีสที่ผลิตในจังหวัดนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถสนุกสนานกับ ‘Mariage วัตถุดิบในการประกอบอาหารผลิตในฮอกไกโด’ ในรูปแบบตามธรรมชาติได้ งานเทศกาลอาหาร เช่น ‘งานเทศกาลซัปโปโรไลลัก ไวน์การ์เดน’ ‘ซัปโปโรออทัมน์เฟสต์’ และ ‘ซัปโปโรทาปาส’ นั้นเป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นสิ่งปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกถึงบรรยากาศในเมือง และมีผู้ประกอบอาหารที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นร้านคู่แข่ง หรือมีการจัดงานเทศกาลต่างๆ มากขึ้น ไม่เพียงแต่จะนำวัตถุดิบในการประกอบอาหารคุณภาพดีมาปรุงอาหารให้อร่อยเท่านั้น ยังมีการแนะนำผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารคุณภาพดี หรือจัดให้มีตลาดซึ่งเป็นงานเทศกาลที่จะมีได้เฉพาะในเมืองที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตเท่านั้น”

ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่า ‘ซัปโปโร = เมื่องแห่งอาหารอร่อย’ นั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวเมืองเกิดความรู้สึกถึงเสน่ห์ ของเมืองอีกครั้งหนึ่ง คุณฟุกุซากิยังบอกอีกว่า “สิ่งสำคัญอันดับแรกคือชาวเมืองแต่ละคนต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของ อาหารซัปโปโร อย่างไรก็ตาม อยากให้คนจากจังหวัดอื่น หรือชาวต่างประเทศมาเยือนซัปโปโร โดยหวังที่จะมารับประทาน
‘อาหาร’ ” ในการมาเที่ยวซัปโปโรครั้งต่อไปจึงอยากให้ดูช่วงเวลาให้ตรงกับช่วงที่มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามฤดูกาล

ผังปฏิทินตามฤดูกาลของฮอกไกโด
※ปฏิทินตามฤดูกาลอาจจะแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ผลิต

ซาโตมิ ฟุกุซากิ

หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารรายเดือน “poroco”

เกิดที่อำเภออาซาฮิกาวา เรียนทางด้านบัญชีที่มหาวิทยาลัยพาณิชย์โอตารุ หลังจากที่ทำงานในสถาบันการเงิน และสำนักพิมพ์นิตยสารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ แล้ว จึงเข้าทำงานในบริษัทคอสโมมีเดีย หลังจากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายขาย ซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมกับ “นิตยสารข้อมูลข่าวสารเพื่อความสนุกสนานกับชีวิตในซัปโปโรอย่างมีชีวิตชีวา” “poroco” แล้วก็เข้ารับตำแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2014 และยังทำ “ร้านอาหารอร่อยของซัปโปโร” ซึ่งเป็นนิตยสารฉบับเพิ่มพิเศษของ poroco เป็นสมาชิก “คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารอร่อยของซัปโปโร นอกจากนิตยสารรายเดือน “poroco” แล้ว ยังออกนิตยสารฉบับพิเศษ “ร้านอาหารอร่อยของซัปโปโร” หาซื้อได้ตามร้านหนังสือ หรือร้านสะดวกซื้อ เพื่อใช้ในการค้นหาร้านระหว่างท่องเที่ยว
http://www.poroco.co.jp/