ฮอกไกโดคือขุมทรัพย์แห่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร โรงงานบางแห่งหลังจากชมโรงงานแล้วจะให้ลองชิมนม หรือเบียร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริเวณใกล้ๆ กับซัปโปโรนี้ มีโรงงานแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบของฮอกไกโดในการผลิตอยู่มากมาย หากจองไว้ล่วงหน้า บางโรงงานก็อาจจะให้เข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากชมโรงงานแล้ว ยังอาจจะได้ชิมนมสดๆ หรือเบียร์ที่ผลิตใหม่ๆ ได้ การรับประทานหรือดื่มหลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนการผลิตจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยขึ้น ลองเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวซัปโปโรที่มีรสชาติแตกต่างกันไปดู
*มีบางโรงงานที่ให้เข้าชมได้เฉพาะวันธรรมดาหรือมีกำหนดช่วง
*มีบางโรงงานที่ให้เข้าชมได้เฉพาะวันธรรมดาหรือมีกำหนดช่วงเวลา และบางโรงงานต้อง
จองล่วงหน้า 1 วัน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของโรงงานแต่ละแห่งหรือทางโทรศัพท์


ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของฮอกไกโดโดยการดื่มเบียร์สดๆ และเนื้อย่างเจงกีสข่าน
หลังจากชมโรงงานเบียร์

โรงงานเบียร์อาซาฮี สาขาซัปโปโร

โรงงานเบียร์อาซาฮี สาขาซัปโปโรนั้น เป็นโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่แห่งเดียวในซัปโปโร ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน จะมีการอธิบายเกี่ยวกับ
วัตถุดิบ และนำชมขั้นตอนการผลิตและยังสามารถชมหม้อหมัก หม้อต้มกลั่นที่ใช้ตอนที่ตั้งโรงงานใหม่ๆ ได้อย่างใกล้ชิด หลังจากชมโรงงานแล้วสามารถทดลองดื่มเบียร์ได้ โดยต้องดื่ม 3 แก้วภายใน 20 นาที สำหรับผู้ที่ดื่มสุราไม่ได้ หรือเด็กๆ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะเราเตรียม
เครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ไว้ให้ และแนะนำให้ดื่มเบียร์สดที่ผลิตใหม่ๆ แกล้มเนื้อย่างเจงกีสข่านอย่างเต็มที่ที่ “อาซาฮีเบียร์การ์เดน”

 ค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่าย (ต้องจองล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 011-863-3515)
 เวลาที่ใช้ ประมาณ 90 นาที
 วันที่ดำเนินการวันธรรมดา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 9:30 น. ~ 15:00 น.

1-1 มินามิ 4 โจเมะ นันโงโดริ ชิราอิชิ คุ ซัปโปโรชิ
โรงงานเบียร์อาซาฮี สาขาซัปโปโร


ชิมเบียร์ที่ผลิตใหม่ๆ ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ฮอกไกโดเท่านั้น
เพียบพร้อมทั้งภัตตาคารและสวน Bio Top

โรงงานเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโด

โรงงานเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชานเมืองเอะนิวะ สามารถชมแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงส่งออกจำหน่ายโดยมีมัคคุเทศก์นำชม คุ้มค่าในการชมขั้นตอนการผลิต
นับตั้งแต่การหมักวัตถุดิบที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น ข้าวมอลต์ที่ใช้ข้าวบาร์เลย์ที่ปลูกในฮอกไกโด นํ้า และฮอพด้วยยีสต์จนกลายเป็นเบียร์ หลังจากชมขั้นตอนการผลิตแล้ว ท่านจะได้ชิม “เบียร์สดซัปโปโร ฉลากดำ” “ซัปโปโรคลาสสิก” ได้ และยังเพียบพร้อมด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ภัตตาคาร สนามปาร์คกอล์ฟ สวน Bio Top ซึ่งจะ
เพลิดเพลินได้ตลอดทั้งวัน

 ค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่าย (ต้องจองล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 0123-52-5802)
 เวลาที่ใช้ ประมาณ 60 นาที
 วันที่ดำเนินการวันที่ให้เข้าชม วันอังคาร ~ วันอาทิตย์ 10:00 น. ~ 16:00 น.

542-1 โทอิโซะ เอะนิวะ ชิ
โรงงานเบียร์ซัปโปโร ฮอกไกโด


การกลั่นวิสกีด้วยวิธีโบราณที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จากซัปโปโรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง โดยรถยนต์ มีสถานที่จำหน่ายตรง ที่สามารถซื้อสาเกที่ยังไม่ผ่าน

โรงกลั่นสุรานิกกะวิสกีโยอิจิ

โรงกลั่นสุรานิกกะวิสกีโยอิจิ ซึ่งอยู่ที่โยอิจิโจนั้น สามารถชมขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การหมักวิสกี กลั่นจนถึงบ่มได้ ในการชมขั้นตอนการผลิตนั้นมีทั้งการชมโดยอิสระ ที่เดินวนรอบโรงงาน โดยดูไกด์แม็ป และแบบมีมัคคุเทศก์พาเดินชมทุก 30 นาทีให้เลือก ความงามของอาคารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม อันได้แก่ “คฤหาสน์หลังเก่าของทาเกซึรุ” ที่ได้ย้ายบ้านของนายมาซาทากะ ทาเกซึรุ ผู้ก่อตั้งมาสร้างไว้ ก็เป็นเสน่ห์ประการหนึ่ง และยังเพียบพร้อมด้วย “พิพิธภัณฑ์วิสกี”
สถานที่ให้ลองชิมวิสกี ภัตตาคาร และร้านขายตรงที่ซื้อสาเกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการได้

 ค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่าย
(หมายเลขโทรศัพท์ 0135-23-3131)
 เวลาที่ใช้ประมาณ 90 นาที
 วันที่ดำเนินการวันธรรมดา วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ 9:00 น. ~ 15:30 น.

6 7 โจเมะ คุโรคาวาโจ โยอิจิ
โรงกลั่นสุรานิกกะวิสกีโยอิจิ


ไฮไลท์คือคลังสินค้าอัตโนมัติแบบ 3 มิติ ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
ดื่มโคคาโคล่าบรรจุขวดแช่เย็น หลังชมโรงงาน

โรงงานโคคาโคล่า บอตตลิงฮอกไกโด ที่ซัปโปโร

ที่โรงงานโคคาโคลา บอตตลิงฮอกไกโด ที่ซัปโปโร ซึ่งตั้งอยู่ที่คิโยตะคุ ซัปโปโรชินั้น ผลิตน้ำอัดลม กาแฟ ชา และน้ำดื่ม ที่จำหน่ายภายในฮอกไกโด ท่านจะได้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต บรรจุกระป๋อง จนถึงบรรจุกล่อง ไฮไลท์คือคลังสินค้าอัตโนมัติแบบ 3 มิติ ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด อลังการด้วยความสูง 31 เมตร ความกว้าง 100 เมตร และลึก 80 เมตร มีสินค้าที่รอจำหน่ายวางไว้ตามชั้นวางของที่เรียงรายกันอยู่ถึง 2 หมื่นหลัง ทั้งหมดได้รับการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

 ค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ต้องจองล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 011-888-2100)
 เวลาที่ใช้ประมาณ 60 นาที
 วันที่ดำเนินการวันธรรมดา 10:00 น. ~ 11:30 น. 13:30 น. ~ 16:30 น.

2-1 1โจเมะ 1 โจ คิโยตะคุ ซัปโปโร ชิ
โรงงานโคคาโคล่า บอตตลิงฮอกไกโด ที่ซัปโปโร


ชมขั้นตอนการผลิตนม ที่สนุกสนานได้ทั้งครอบครัว
ที่โรงงานสโนว์แบรนด์ เม็ก มิล์ค ซึ่งกำลังจะครบรอบ 80 ปี

สโนว์แบรนด์ เม็ก มิล์ค ฟาร์ม, พิพิธภัณฑ์ประวัติการผลิตนม และโรงงานซัปโปโร

ฟาร์ม, พิพิธภัณฑ์ประวัติการผลิตนม และโรงงานซัปโปโรภายในเขตพื้นที่ของบริษัท สโนว์แบรนด์ เม็ก มิล์ค อันกว้างใหญ่ไพศาล ตั้งอยู่ที่
ฮิงาชิ คุ ซัปโปโรชิ หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการผลิตนมที่พิพิธภัณฑ์ประวัติการผลิตนมแล้ว ยังสามารถชมขั้นตอนการผลิตนมผ่านทางกระจกหน้าต่างได้ (ใช้เวลา 60 นาที) และยังมีคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจในกิจการทำฟาร์มโคนมในฮอกไกโดด้วย (ใช้เวลา 30 นาที) ซึ่งทั้งสองคอร์ส มีมัคคุเทศก์นำชม

 ค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ต้องจองล่วงหน้า 1 วัน หมายเลขโทรศัพท์ 011-704-2329)
 เวลาที่ใช้ประมาณ 60 นาที และประมาณ 30 นาที
 วันที่ดำเนินการวันธรรมดา เริ่มชมโรงงาน 9:00 น. ~ 11:00 น. 13:00 น. ~ 15:30 น.

1-1 6 โจเมะ นาเอะโอะโจ ฮิงาชิ คุ ซัปโปโรชิ
สโนว์แบรนด์ เม็ก มิล์ค
ฟาร์ม, พิพิธภัณฑ์ประวัติการผลิตนม และโรงงานซัปโปโร


ก่อตั้งพร้อม ๆ กับซัปโปโรซาโตแลนด์ ลองรีดนมวัว
และลองชิมนมสดที่ผลิตใหม่ๆ ได้

ซาซึราคุ มิลค์ โนะซาโตะ (ซาโตแลนด์)

ซาซึราคุ มิลค์ โนะซาโตะ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำฟาร์มโคนม ซึ่งตั้งอยู่ที่ฮิงาชิคุนั้น ก่อตั้งขึ้นพร้อมๆ กับซัปโปโรซาโตแลนด์ ชมขั้นตอนการผลิตนมโคที่ใช้นมโคสดๆ ที่ส่งมาจากฟาร์มผลิต ซึ่งอยู่ในจังหวัดอิชิคาริ หรือลองมีประสบการณ์ในการรีดนมโค
ชมขั้นตอนการฆ่าเชื้อและบรรจุกล่องที่ “มิล์ค คัง” ชมขั้นตอนการผลิตเนย และเครื่องดื่มโยเกิร์ตที่ “มากิบะคัง” ชมโคที่ “อุชิโนะคัง” และทดลองรีดนมโคด้วยโคจำลอง (ครั้งละ 100 เยน) หลังจากชมโรงงานแล้ว กรุณาลองชิมนมสดที่เพิ่งผลิตเสร็จใหม่ๆ

 ค่าใช้จ่าย(หากต้องการมัคคุเทศก์นำชมโรงงาน ต้องจองล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 011-785-0201)
 เวลาที่ใช้ประมาณ 60 นาที
 วันที่ดำเนินการปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 9:30 น. ~ 16:00 น.

573-27 โอกาดามะโจ ฮิงาชิ คุ ซัปโปโรชิ
ซาซึราคุ มิลค์ โนะซาโตะ เว็บไซต์
ซัปโปโร ซาโตะแลนด์


มีที่ให้เที่ยวมากมายจนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัว
สวนสาธารณะที่ใช้ขนมเป็นจุดขาย บริหารงานโดยอิชิยะ เซคะ

ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค

ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์คอยู่ทางทิศตะวันตกของซัปโปโร เป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ชม เรียนรู้ ชิมและลองทำ เช่น
ชมโรงงาน หรือ “ทดลองทำขนมในโรงงานทำขนม” ที่จะสามารถทำ
ชิโรอิโคอิบิโตะ ซึงเป็นขนมรูปหัวใจขนาด 14 ซม. ได้ และในโรงงานจะได้ชมขั้นตอนการผลิต “ชิโรอิโคอิบิโตะ” นับตั้งแต่การนำ Langue de Chat Cookie ที่ผลิตใหม่ๆ ประกบไส้ช็อกโกแลตจนถึงขั้นตอนการ
หีบห่อ นอกจากการชมโรงงานแล้ว ยังมี “แคนดี้ ลาโบ” ซึ่งเป็นร้าน Candy Art และ “ช็อกโกแลต เลานจ์” ที่สามารถชิมขนมหวานแบบต้นฉบับได้

 ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงาน
 วันที่ดำเนินการวันที่ดำเนินการ
ทุกวัน

2-2 มิยาโนะซาวา นิชิคุ ซัปโปโร
ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค


ผู้ผลิตเต้าเจี้ยวและซีอิ๊วเก่าแก่ของซัปโปโร ที่เริ่มกิจการเมื่อปีค.ศ. 1891
ทิวทัศน์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฮอกไกโดก็เป็นสิ่งที่น่าชม

บริษัท ฮอกไกโดโชยุ จำกัด

หากได้มาชมโรงงานผลิตซีอิ้วที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฟุกุยามาโจโซ ซึ่งอยู่ที่ฮิงาชิคุ ซัปโปโรชิแล้ว จะทำให้รู้สึกถึงประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี ท่านจะได้เดินชมขั้นตอน
การผลิตนับตั้งแต่ใช้ถั่วเหลืองและข้าวสาลีในการทำมอลต์ ทำการหมัก
และบ่มจนได้ที่จนกระทั่งได้ซีอิ้วออกมา เพลิดเพลินกับบรรยากาศการ
คั้นซีอิ้วแบบโบราณ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์รอบๆ โรงงานที่ใช้อาคารอิฐ
สร้างในปีไทโชที่ 7 ซึ่งกลุ่มโรงงานในเขตนาเอะโบะ รวมทั้งโรงงานแห่งนี้
ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของฮอกไกโด

 ค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ต้องจอง หมายเลขโทรศัพท์ 0120-120-280)
 เวลาที่ใช้ประมาณ 60 นาที
 วันที่ดำเนินการวันธรรมดา (เดือนมีนาคม ~ เดือนพฤศจิกายน)
9:00 น. ~ 12:00 น. และ 13:00 น. ~ 15:00 น.

3-1 2 โจเมะ นาเอะโบะโจ ฮิงาชิคุ ซัปโปโร
บริษัท ฮอกไกโดโชยุ จำกัด