พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การประปาซัปโปโร

พิพิธภัณฑ์ที่เชิงเขาโมอิวะที่ที่สามารถสัมผัสประสบการณ์ เล่นสนุกกับนํ้า และเรียนรู้เกี่ยวกับนํ้าได้

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การประปาซัปโปโรที่เปิดทำการในปีค.ศ.2007 หลังจากที่ปิดปรับปรุง
เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกฮอกไกโดนิยมมาเที่ยวชม ซึ่งในหนึ่งปีมีผู้คนมาเยี่ยมเยียนกว่า 90,000 คน โดยในเดือนพฤษภาคม
ปีค.ศ. 2013 มีจำนวนผู้มาเที่ยวชมสูงถึง 500,000 คน
ภายในพิพิธภัณฑ์มีเครื่องเล่นมากมายที่ทำให้ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่สนุกสนาน และเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับแหล่งนํ้าและความสำคัญของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปด้วยในตัว
นอกจากนี้ ในการทัวร์เที่ยวชมโรงกรองนํ้าโมอิวะที่อยู่ติดกันยังสามารถที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ทำการกรองนํ้าจริงๆ ได้อีกด้วย
นอกจากจะมีเทศกาลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เช่น ‘เทศกาลนํ้าประปา’
(จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนมิถุนายน) และ ‘เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง’
(จัดเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนตุลาคม) เป็นต้น ยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับนํ้า อาทิเช่น กิจกรรมงานประดิษฐ์ หรืองานพบปะเสวนา เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การประปาซัปโปโร

ที่อยู่
4โชเมะ ฟุชิมิ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
http://www.swsa.jp/museum/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ