หอจดหมายเหตุซัปโปโร

‘ศาลอุทธรณ์ซัปโปโร’ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปีไทโช
ที่ 15 ที่มี ‘กระจกส่องความยุติธรรม’ ถูกแกะสลักไว้ที่ผนังด้านนอก

หากมาเยี่ยมเยือนยังหอจดหมายเหตุ ขอให้ลองมองขึ้นไปที่ส่วนบนของหน้าอาคาร ก็จะสังเกตเห็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมจากเทพนิยาย
กรีกที่ถูกปิดตาและคันชั่งที่แสดงถึงความยุติธรรม ดาบแห่งความยุติธรรมที่ถูกแกะสลักไว้ อาคารที่ใช้เป็น ‘หอจดหมายเหตุซัปโปโร’ เปิดให้คนทั่วไปใช้บริการในปัจจุบัน ในอดีตเคยถูกใช้เป็นศาลอุทธรณ์มาก่อน เป็นอาคารที่อยู่ใกล้ๆ ของศาลอุทธรณ์
อาคารที่ปัจจุบันเปิดเป็น ‘หอจดหมายเหตุซัปโปโร’ ให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ในอดีตเคยถูกใช้เป็นศาลอุทธรณ์มาก่อน
เป็นสถานที่จัดงานแห่งหนึ่งของงานเทศกาลศิลปะนานาชาติซัปโปโร (SIAF) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2014 ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือเวิร์คช็อปที่ห้อง 2 ห้องภายในตัวอาคาร ในฐานะที่เป็นฐานการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การจัดงานครั้งต่อไป
นอกจากนี้ ภายในอาคารยังมีห้องอนุสรณ์สถานของโอบะ ฮิโรชิ นักเขียนการ์ตูนและภาพประกอบ ผู้มีถิ่นกำเนิดที่ซัปโปโร และห้องแสดงนิทรรศการ ที่ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเมืองซัปโปโร มีห้องแสดงนิทรรศการที่เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หอจดหมายเหตุซัปโปโร

ที่อยู่
นิชิ 13โชเมะ โอโดริ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
https://www.s-shiryokan.jp/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ