ซัปโปโร ซาโตะแลนด์

สวนสันทนาการสไตล์การเกษตรที่จะได้สัมผัสกับ
สัตว์ต่างๆ และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเกษตรกรรมบนทุ่งกว้าง
ทางตะวันออกของเมืองซัปโปโร
พื้นที่อันกว้างใหญ่ขนาดเท่ากับซัปโปโรโดม 14 โดม (74.3 เฮกเตอร์) สวนประกอบด้วยทุ่งดอกไม้ สวนเกษตร ทุ่งหญ้า ลานทำอาหารที่สามารถทำบาร์บีคิวได้ ทำให้ได้ใกล้ชิดกับพืชพันธุ์และการทำเกษตรกรรมผ่านการทำกิจกรรมสันทนาการ
ต้นฤดูร้อนถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะได้เดินเล่นชมสวนที่มีดอกไม้ต่างๆ ผลัดกันบานตามฤดูกาล หรือนั่ง SL บัส และรถเทียมม้าไปรอบๆ อีกทั้งโซนที่สามารถขี่จักรยานรูปทรงแปลกตาก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ด้วยเช่นกัน
กิจกรรมเก็บเกี่ยวผักขึ้นชื่อของทางเหนือ เช่น มันฝรั่งและหัวหอม
ข้าวโพดที่ออกผลในไร่สวนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ในฤดูหนาวพื้นที่ทั้งหมดจะมีการแปลงร่างขนานใหญ่เป็น
ทุ่งหิมะ

รวบรวมสิ่งที่อยากทำทั้งหมดในฤดูใบไม้ร่วงของซัปโปโร | ฉบับพิเศษ
รับประทานอาหารแบบ DIY อย่างอิสระภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของซัปโปโร | ฉบับพิเศษ
ใครๆ ก็สนุกกับหิมะที่ซัปโปโรได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ | ฉบับพิเศษ

ซัปโปโร ซาโตะแลนด์

ที่อยู่
584-2 โอคาดามะโช มินามิคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
วันที่ 29 เดือนเมษายน-วันที่ 30 เดือนกันยายน
9:00 น.-18:00 น.
วันที่ 1 เดือนตุลาคม-วันที่ 28 เดือนเมษายน
9:00 น.-17:00 น.
วันหยุด
วันที่ 28 เดือนเมษายน-วันที่ 3 พฤศจิกายน ไม่มี
วันที่ 4 พฤศจิกายน - วันที่ 28 เดือนเมษายน วันจันทร์ (กรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการเลื่อนเป็นวันถัดไป),
วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
ค่าเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชมสวน (รถชมสวนและอื่นๆ มีค่าใช้จ่าย)
ที่จอดรถ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์
011-787-0223
เว็บไซต์
https://www.satoland.com/publics/index/#googtrans(ja|en)