ซัปโปโร อันเดอร์กราวช้อปปิ้งมอลล์ (โพลทาวน์, ออโรราทาวน์)

ช้อปปิ้งมอลล์มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยถนนใต้ดินที่เต็มไปด้วยความแปลกใหม่เฉพาะตัว 2 สายที่แผ่ขยายไปทั้งสี่ทิศ

ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีจุดตั้งต้นที่สถานีโอโดริของรถไฟใต้ดินสายนัมโบะคุ, สายโทไซประกอบด้วย ‘ออโรราทาวน์’ ที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกและ ‘โพลทาวน์’ ที่ทอดยาวไปทางทิศตะวันตก ออโรราทาวน์ที่มี
ความยาว 312 ม. ถูกแบ่งเป็นลานจัดกิจกรรม ‘ออโรรา พลาซ่า’ และลานกว้าง ‘ออโรราสแควร์’ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างโอ่โถงกว้างขวางให้บรรยากาศที่สงบนุ่มนวล ที่ ‘ลานนกน้อย โคโทริโนะฮิโรบะ’ สามารถจะได้ชมนกหงส์หยกที่น่ารัก และที่หน้าจอมัลติวิชั่น HILOSHI ตรงทางออกสถานีโอโดริยังเป็นจุดนัดพบยอดฮิตของคนหนุ่มสาว จากจุดนี้เชื่อมต่อไปยังสถานี
ซุซุกิโนะเอกิของรถไฟใต้ดินสายนัมโบะคุคือโพลทาวน์ความยาว 400 ม.
ที่คับคั่งไปด้วยร้านค้าและผู้คน

ซัปโปโร อันเดอร์กราวช้อปปิ้งมอลล์ (โพลทาวน์, ออโรราทาวน์)

ที่อยู่
ออโรราทาวน์ 1-3 โชเมะ โอโดรินิชิ จูโอคุ ซัปโปโรชิ
โพลทาวน์ 3 โชเมะ มินะมิ 1 โจนิชิ - 3 โชเมะ มินะมิ 4 โจนิชิ โอโดรินิชิ จูโอคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
https://www.sapporo-chikagai.jp/en/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ