ย่านช้อปปิ้งรอบๆ โอโดริ

เขตโอโดริที่มีย่านร้านค้าที่เก่าแก่ที่สุดในซัปโปโร
ที่ซึ่งไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันก็ยังคงเป็น ‘เมือง’
ซัปโปโร

เขตโอโดริที่ซึ่งมีร้านเก่าแก่และห้างสรรพสินค้าที่ก่อตั้งขึ้นที่ซัปโปโรและอาคารรูปทรงทันสมัยเรียงรายอยู่ ในปีค.ศ.1872 (ปีเมจิที่5) มีการก่อตั้งห้างสรรพสินค้า ‘มารุอิ อิมาอิ’ และ ‘อาคิโนะโซฮอนเทน ยัคเคียคุ’ ขึ้นเกิดเป็น ‘ย่านร้านค้าอิชิบังไก’ ที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง
ซัปโปโรขึ้นในพื้นที่มินามิ 1 โจ เป็นหลักตั้งแต่นิชิ 1โชเมะถึง 3 โชเมะ
จากโอโดริตั้งแต่นิชิ 1โชเมะถึง 4โชเมะของเขตมินามิ 4 โจคือ
‘ย่านร้านค้านิบังไก’, ‘ย่านร้านค้าซันบังไก’, ‘ย่านร้านค้ายนบังไก’ ที่เชื่อมต่อกัน, ‘ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ’ ช้อปปิ้งอาเขตที่มีหลังคาคลุมซึ่งยาวตั้งแต่นิชิ 1 โชเมะถึง 7 โชเมะของเขตมินามิ 3 โจ, รวมกับ ‘ซัปโปโร
อันเดอร์กราวช้อปปิ้งมอลล์
’ ที่ประกอบด้วยอันเดอร์กราวช้อปปิ้งมอลล์ 2 แห่งเป็นย่านร้านค้า 6 แห่งที่รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณนี้ นับเป็นสวรรค์ของ
คนเดินเท้าและยังเป็นเวทีจัดงานกิจกรรมต่างๆ (ที่ย่านร้านค้าอิชิบังไก,
ย่านร้านค้ายนบังไก) โดยในช่วงปลายเดือนสิงหาคมมีการจัดงานแสดง
คาร์นิวาล ‘ไดดนเด็น!’

ย่านช้อปปิ้งรอบๆ โอโดริ

ที่อยู่
นิชิ1โชเมะ-นิชิ4โชเมะ มินะมิ 4 โจ - โอโดริ ชูโอคุ
ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน
วันหยุด
แตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน
ที่จอดรถ
ไม่มี
*ในกรณีที่ใช้บริการที่ร้านค้าแต่ละร้าน ให้ใช้ตั๋วจอดรถร่วมของเมืองซัปโปโร (คัมมอน ทิคเก็ต)
โทรศัพท์
011-211-1185 (บริษัท ซัปโปโรโอโดริมาชิสึคุริ จำกัด)
เว็บไซต์
https://sapporo-odori.jp/