สวนป่าโนปโปโร สวนธรรมชาติประจำจังหวัด

ผืนป่ากว้างในเมืองใหญ่ที่แม้แต่ในประเทศก็ถือว่า
หายากและยังคงหลงเหลือเค้าโครงของฮอกไกโด
ยุคก่อนบุกเบิก

ในปีค.ศ.1968 (ปีโชวะที่ 43) ได้มีการกำหนดให้เป็น ‘สวนสาธารณะฮอกไกโด’ ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีฮอกไกโด มีพื้นที่ 2,053 เฮกเตอร์ของเนินเตี้ยๆ ที่ปกคลุมพื้นที่เมืองทั้ง 3 เมืองคือ
ซัปโปโร เอเบทสึ และคิตะฮิโรชิมะ เป็นป่าที่ราบตํ่าที่รวมเป็นพื้นที่อันกว้างใหญ่ได้แม้จะอยู่ในเขตชานเมืองใหญ่ซึ่งนับว่าหาได้ไม่มากนักในญี่ปุ่น กว่า 80 เปอร์เซนต์ของพื้นที่สวนเป็นป่าสงวนแห่งชาติและเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า นอกจากจะมีพืชพันธุ์ประมาณ 110 สายพันธุ์ หญ้าป่ามากกว่า 400 สายพันธุ์ เห็ดมากกว่า 200 สายพันธุ์ นกป่ามากกว่า 140 สายพันธุ์ แมลงมากกว่า 1,300 สายพันธุ์แล้ว ยังมีกระรอกป่าฮอกไกโด กระต่ายภูเขาอาศัยอยู่อีกด้วย ในปีค.ศ.1977 (ปีโชวะที่ 52) ได้ถูกเลือกให้เป็น ‘ป่าสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของโชวะ’ เนื่องในโอกาส
ครบรอบครองราชย์ 50 ปีของสมเด็จพระจักรพรรดิโชวะ ฮิโระฮิโตะ

สวนป่าโนปโปโร สวนธรรมชาติประจำจังหวัด

ที่อยู่
53-2 โคโนปโปโร อัทสึเบทสึโช อัทสึเบทสึคุ
ซัปโปโรชิ (แผนกธุรการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์)
เว็บไซต์
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/environ/parks/nopporo-prefecturali-nationalpark.html
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ