สวนสาธารณะนิชิโอกะ

สวนสาธารณะซึ่งมีสิ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพียงเล็กน้อย คงไว้ซึ่งป่าและต้นน้ำอันเป็นธรรมชาติล้ำค่า
ปกป้องคุ้มครองเหล่าพืชและสัตว์มากมาย

เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ห่างจากตัวเมืองซัปโปโรไปทางใต้โดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที
ตั้งอยู่ที่เนินเตี้ยๆ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจุดชมวิวของฮิซึจิกาโอกะ
ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่ถูกขนานนามว่า นิชิโอกะซุยเก็นชิ เป็นศูนย์กลาง และแม่น้ำทสึคิซามุ และที่ราบต้นน้ำและผืนป่า
อ่างเก็บน้ำถูกสร้างขึ้นในสมัยเมจิเพื่อเป็นแหล่งน้ำประปาของทหารบกในอดีตโดยการกั้นแม่น้ำทสึคิซามุ
ภายหลังเมืองซัปโปโรได้รับช่วงต่อและปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ
สิ่งก่อสร้างภายในสวน หากไม่นับส่วนบริเวณใกล้ทางเข้าออกแล้ว ได้มีการพยายามจำกัดให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
จึงมีสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำและพืชพรรณที่สมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของเหล่าพืชและสัตว์มากมาย
เป็นสวนสาธารณะที่อุดมไปด้วยธรรมชาติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการไปดูนกและเฝ้าสังเกตธรรมชาติ

สวนสาธารณะนิชิโอกะ

ที่อยู่
487 นิชิโอกะ โทโยฮิระคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
http://www.sapporo-park.or.jp/nishioka/lang/english.html
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ