ภูเขาฮัคเคน

ภูเขาหินที่มีสวนผลไม้ตามเชิงเขาและสโมสรขี่ม้า และทัศนียภาพของผาหินที่ตั้งสูงตระหง่านโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

มีความสูง 498 ม. เหนือระดับนํ้าทะเลซึ่งไม่ได้ถือเป็นภูเขาที่สูง
แต่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปร่างของหินสูงแหลมบนยอดเขา
ชื่อที่ถูกต้องคือ ‘ภูเขาคันโนนอิวะ’ แต่เนื่องจากมียอดเขาหินที่ดูราวกับดาบ 8 เล่ม จึงทำให้ถูกตั้งสมญานามว่า ‘ภูเขาฮัคเคน’
เป็นหนึ่งในภูเขาที่ชาวซัปโปโรมีความคุ้นเคย ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้จากทางหลวงหมายเลข 230 ที่มุ่งหน้าไปนํ้าพุร้อนโจซังเค บริเวณโดยรอบของนํ้าพุร้อนโจซังเคมีการเพาะปลูกผลไม้มากมาย เช่น เชอร์รี่ สตอว์เบอรี่ และอื่นๆ เป็นต้น และมีสวนท่องเที่ยวที่สามารถเก็บผลไม้และสถานที่ทดลองขี่ม้าด้วย เป็นภูเขาที่อยู่ชานเมืองซัปโปโรที่สามารถปีนเขาหรือเดินป่าได้อย่างสบายๆ ไปพร้อมๆ กับสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ มากมายได้

แนะนำการปีนเขาที่ซัปโปโร ซึ่งแม้จะเป็นมือใหม่ก็ไปได้ | ฉบับพิเศษ
แนะนำการปีนเขาที่ซัปโปโร ซึ่งแม้จะเป็นมือใหม่ก็ไปได้ | ฉบับพิเศษ
ได้รวบรวมเอาสิ่งที่อยากทำในฤดูร้อนของซัปโปโร | ฉบับพิเศษ
การขับรถไปเที่ยวที่โจซังเคสามารถขับรถไปกลับได้ภายในวันเดียว | เที่ยวด้วยคีย์เวิร์ด

ภูเขาฮัคเคน

ที่อยู่
มินามิคุโทยามะซับโปโรชิ
เว็บไซต์
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ