บริษัท ฮอกไกโด โชยุ จำกัด

สัมผัสการทำโชยุของร้านเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยยุคเมจิผ่านทางสิ่งของอุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และกลิ่นของเชื้อหมัก

บริษัท ฟุคุยามะโจโซ ที่เป็นที่รู้จักกันดีกับโลโก้ ‘โทโมเอะ’ เป็นผู้ผลิต
มิโซะและโชยุโดยมีแผนกผลิตโชยุซึ่งก็คือฮอกไกโดโชยุ
แรกเริ่มเดิมทีเป็นธุรกิจเดินเรือในจังหวัดฟุคุอิซึ่งแล่นเรือไปค้าขายสินค้าทั่วประเทศ แต่เล็งเห็นถึงโอกาสจากถั่วเหลืองคุณภาพดีของฮอกไกโดจึงได้เริ่มทำการผลิตโชยุในปีค.ศ.1891 (ปีเมจิที่ 24) ในปีค.ศ.1918
(ปีไทโชที่ 7) มีการสร้างโรงงานขึ้นในพื้นที่ที่เป็นเขตนาเอโบะในปัจจุบัน โดยใช้นํ้าใต้ดินของระบบสายนํ้าแม่นํ้าอิชิคาริและยังคงผลิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ในการเยี่ยมชมโรงงาน หลังจากจบการฉายวีดีโอแนะนำโรงงานแล้วจะไปที่ห้องนิทรรศการซึ่งจัดแสดงอุปกรณ์โบราณ
สัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานจากโคมไฟถือสมัยยุคเมจิและ
เสื้อคลุมสั้นแบบญี่ปุ่น
หลังจากนั้น ชมกรรมวิธีการผลิตโชยุโดยมองจากทางเดินเชื่อม สิ่งที่โดนใจคือกลิ่นของเชื้อหมักและโมโรมิที่อบอวลไปทั่ว และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงหมักท้องถิ่นซึ่งไม่มีในโรงงานขนาดใหญ่

บริษัท ฮอกไกโด โชยุ จำกัด

ที่อยู่
3-1 2โชเมะ นาเอโบะโช ฮิงาชิคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
9:00 น.-12:00 น., 13:00 น.-15:00 น.
*ต้องจองล่วงหน้า
วันหยุด
วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดราชการ สัปดาห์ทอง เทศกาลโอบ้ง วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
ค่าเข้าชม
ไม่มีค่าใช้จ่าย 5 คน-ไม่เกิน 60 คน
(กรณีที่มากกว่า 60 คนขึ้นไปต้องปรึกษาก่อน)
ที่จอดรถ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์
0120-120-280 (วันธรรมดา 9:00 น.-16:00 น.
*จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์)
เว็บไซต์
https://www.tomoechan.jp/