บริษัท Wine & Cheese ฮอกไกโดโคโน

ร้านจำหน่ายของฝาก ซึ่งเป็นที่รวมของไวน์หรือชีสที่ “ใช้ทั้งวัตถุดิบและการแปรรูปของฮอกไกโด”

จำหน่ายเฉพาะของฝากที่ “ใช้ทั้งวัตถุดิบและการแปรรูปของฮอกไกโด” มีสินค้าที่แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบครันประมาณ 380 ชนิด เช่น ไวน์ ชีส หรือแยม ฯลฯ รับซื้อโดยตรงจากโรงงานไวน์หรือโรงงานผลิต ซึ่งนอกจากจะมีสินค้าที่ผลิตในจำนวนน้อยแต่หลากหลายแล้ว เสน่ห์ยังอยู่ตรงที่สามารถชิมไวน์หรืออาหารแปรรูปที่เปลี่ยนใหม่ในแต่ละวันได้ เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็ซื้อไวน์แล้วห่อด้วยวัสดุกันกระแทกและโหลดขึ้นเครื่อง แต่เนื่องจากชีสเมื่อห่อด้วยวัสดุรักษาอุณหภูมิแล้วจะถือเดินไปไหนมาไหนได้เพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมักจะซื้อเมื่อถึงท่าอากาศยานและนำไปลองลิ้มชิมที่โรงแรม แนะนำให้ซื้อชีสที่แช่ในน้ำมันซึ่งเก็บในอุณหภูมิปกติได้ไปเป็นของฝาก และของฝากที่มีจำหน่ายเฉพาะในร้านเท่านั้นก็เป็นที่น่าสนใจ

ชิมไวน์ท้องถิ่นที่ฮอกไกโด ซึ่งมีโรงงานไวน์มาก้ | ฉบับพิเศษ

บริษัท Wine & Cheese ฮอกไกโดโคโน

ที่อยู่
ชั้น 2 อาคารเทอร์มินอลผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานชินชิโตเสะ
เว็บไซต์
https://www.facebook.com/hokkaido.konosha/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ