เขื่อนโฮเฮเคียว

ในบริเวณเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ชมใบไม้สีแดงในฤดูใบไม้ร่วงขึ้นชื่อที่ซึ่งเขื่อนและธรรมชาติ
ถักทอผสมผสานกัน

เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งมีความสูง 102.5 ม. ตั้งอยู่ที่มินามิคุ ซัปโปโรชิ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมีจุดประสงค์เพื่อบริหารจัดการนํ้าของแม่นํ้าโฮเฮและผลิตกระแสไฟฟ้า
ทะเลสาบเหนือเขื่อนถูกตั้งชื่อว่าทะเลสาบโจซัง ที่สามารถเก็บกักนํ้าได้เท่ากับซัปโปโรโดมประมาณ 30 โดม
อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสึโทยะ จากปากทางเข้าเขื่อนถึงตัวเขื่อน
ระยะทางประมาณ 2 กม.เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงห้ามนำรถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถจักรยานเข้ามาตลอดทั้งปี ดังนั้น ต้องเดินด้วยเท้าหรือใช้บริการรถเมล์ไฟฟ้า
บริเวณโดยรอบเขื่อนแวดล้อมไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามของสันเขา
หินสูงชัน รวมกับโชว์การปล่อยนํ้าออกจากเขื่อนอันทรงพลัง (ทุกปีตั้งแต่
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน-วันที่ 31 เดือนตุลาคม เวลา 9:00 น.-16:00 น.)
ก่อกำเนิดภูมิสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่
เป็นที่ชมใบไม้สีแดงในฤดูใบไม้ร่วงที่ขึ้นชื่ออย่างมากของเมืองซัปโปโร

เขื่อนโฮเฮเคียว

ที่อยู่
840 บันชิซากิ โจซันเค มินามิคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
http://www.houheikyou.jp/english/index.html
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ