หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโด

เป็นพิพิธภัณฑ์สถานกลางแจ้งที่มีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าสภาพบ้านเมืองของฮอกไกโดในยุคเมจิ ไทโช

`หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโด` ตั้งอยู่ในสวนป่าโนะโปโร ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งฮอกไกโด
โดยการย้ายสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ซึ่งบอกเล่าถึงเศรษฐกิจการค้า วิถีชีวิต วัฒนธรรมของฮอกไกโดในช่วงบุกเบิกผ่านยุคสมัยทั้ง 3 คือยุคเมจิ ไทโช โชวะ จากหลากหลายพื้นที่มาสร้างใหม่และบูรณะซ่อมแซมเก็บรักษาไว้
แบ่งพื้นที่หมู่บ้านเป็น 4 โซนคือตัวเมือง หมู่บ้านเกษตร หมู่บ้านภูเขา
หมู่บ้านประมง โดยจำลองภูมิทัศน์จากยุคสมัยนั้นด้วย ดังนั้นเพียงก้าวเข้าไปแค่ก้าวเดียวก็สามารถสัมผัสความรู้สึกของการอยู่ในฮอกไกโดเมื่อกว่า 100 ปีก่อนได้
แนะนำให้เที่ยวชมในฤดูร้อนด้วยรถรางเลื่อนเทียมม้า และในฤดูหนาวด้วยเลื่อนสกีเทียมม้า
มีการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการประดิษฐ์เครื่องเล่นสมัยโบราณ งานฝีมือจากฟางและอื่นๆ เป็นครั้งคราว ทำให้สามารถได้รับประสบการณ์ขนมธรรมเนียมวัฒนธรรมในสมัยยุคบุกเบิกได้
เฉพาะในฤดูหนาวมีการจัดกิจกรรม`ประสบการณ์การใช้ชีวิตในฤดูหนาว` ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้ความยากลำบากของการใช้ชีวิตใน
ฤดูหนาวในยุคบุกเบิก

ใครๆ ก็สนุกกับหิมะที่ซัปโปโรได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ | ฉบับพิเศษ

หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโด

ที่อยู่
50-1โคะโนะโปโร อัทสึเบทสึมะชิ อัทสึเบทสึคุ
ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 9:00 น.-17:00 น.
เดือนตุลาคม-เดือนเมษายน 9:00 น.-16:30 น.
※เข้าชมหมู่บ้านได้ถึง 30 นาทีก่อนปิด
วันหยุด
เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน ไม่มีวันหยุด
เดือนตุลาคม-เดือนเมษายน วันจันทร์ (กรณีที่ตรงกับ
วันหยุดราชการเลื่อนเป็นวันถัดไป), วันหยุดช่วงเทศกาล
ปีใหม่
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 800 เยน, นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษา 600 เยน
*ตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้นลงไป 65 ปีเป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่จอดรถ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์
011-898-2692
เว็บไซต์
https://www.kaitaku.or.jp/en/