อนุสรณ์สถานเอ็ดวิน ดัน

อนุสรณ์สถานที่คงรักษาสำนักงานปศุสัตว์ของ
เอ็ดวิน ดัน ผู้เผยแพร่เทคโนโลยีการทำปศุสัตว์

เอ็ดวิน ดัน คือ หนึ่งในผู้ชี้แนะชาวต่างชาติที่ถูกเชิญมาจากอเมริกา
โดยทูตบุกเบิกฮอกไกโดในช่วงยุคเมจิ
เป็นผู้รับหน้าที่เผยแพร่และพัฒนาการทำปศุสัตว์ในฮอกไกโด การทำฟาร์มโคนม เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่ทำปศุสัตว์ และอื่นๆ เป็นต้น
ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1880 เพื่อใช้เป็นสำนักงานในช่วงที่มีการเริ่มบุกเบิกการทำปศุสัตว์ที่มาโคมาไนโดยเอ็ดวิน ดัน
ในปีค.ศ.1964 เพื่อรักษาอาคารสำนักงานที่มีกำหนดถูกรื้อถอนและเพื่อบอกเล่าคุณงามความดีที่เอ็ดวิน ดัน ได้สร้างไว้ให้ผู้คนรุ่นหลังได้รับรู้ จึงมีอาสาสมัครทำการย้ายอาคารมายังสถานที่ปัจจุบันและจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานขึ้น
จากข้อมูลที่จัดแสดง ไม่เพียงแต่จะได้รับรู้ถึงความจริงทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีการบอกเล่าความยากลำบากในการบุกเบิกในยุคนั้น ทำให้สามารถสัมผัสถึงลักษณะนิสัยและจิตวิญญาณของเอ็ดวิน ดันได้

อนุสรณ์สถานเอ็ดวิน ดัน

ที่อยู่
1-6 อิซุมิมาชิ มาโคมาไน มินามิคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
9:30 น.-16:30 น.
วันหยุด
ฤดูร้อน (วันที่ 1 เดือนเมษายน-วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน) วันพุธ
ฤดูหนาว (วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน-วันที่ 31 เดือนมีนาคม) วันจันทร์-วันพฤหัสบดี, วันหยุดช่วง เทศกาลปีใหม่
ค่าเข้าชม
ไม่มีค่าเข้าชม
ที่จอดรถ
ไม่มี
โทรศัพท์
011-581-5064
เว็บไซต์
https://www.city.sapporo.jp/minami/doboku/edwindun.html