หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร

สิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งเฝ้ามองการพัฒนาของซัปโปโรอย่างต่อเนื่อง บอกเวลาให้ชุมชนได้รับรู้ด้วยเสียงระฆังที่ดังกังวานทุกชั่วโมง

สร้างขึ้นในปีค.ศ.1878 (ปีเมจิที่ 11) โดยอาศัยแนวความคิดของดอกเตอร์คลาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่นแรกของวิทยาลัยการเกษตรซัปโปโร ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดเพื่อเป็นโรงแสดงศิลปะการต่อสู้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมอาคารไม้ที่เรียกว่าโครงสร้างแบบบอลลูน ซึ่งเป็นที่นิยมในอเมริกากลางและอเมริกาตะวันตกในช่วงยุคบุกเบิก เป็นอาคารที่มีความเด่นสะดุดตาด้วยหลังคาสีแดงและผนังสีขาวแต่มีบันทึกที่น่าแปลกใจหลงเหลืออยู่ว่าในช่วงระยะหนึ่งที่เคยถูกใช้เป็นหอสมุดประจำเมืองนั้นผนังอาคารเคยมี
สีเขียวมาก่อน
ที่ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 1 มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
หอนาฬิกา เช่น การเปลี่ยนแปลงสีของอาคาร และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเมื่อครั้งที่ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เป็นต้น ที่ชั้น 2 สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของโรงแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และสามารถเยี่ยมชมกลไกนาฬิกาของบริษัทฮาเวิร์ด ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้อยู่จริงในหอนาฬิกา

ทำการปิดอาคารตั้งแต่วันที่ วัน (ศุกร์) ที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 2018 ~ วัน (พุธ) ที่ 31 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2018 เนื่องจากมีงานติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ใหม่

ピックアップ

หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร

ที่อยู่
นิชิ 2โชเมะ คิตะ 1 โช ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
http://sapporoshi-tokeidai.jp/english/
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ