สวนพฤกษชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ระบบนิเวศน์ทางเหนือ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ผืนดินสูงตํ่าอันกว้างใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือในสวนคือภูมิทัศน์สมัยแรกเริ่ม และตัวอย่างมีชีวิต 4,000
สายพันธุ์จากการสำรวจฮอกไกโด

สวนพฤกษชาติเก่าแก่เป็นอันดับ 2ของญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ
ปีค.ศ. 1886 (ปีเมจิที่ 19) ในปีค.ศ.1883 มิยาเบะ คินโกะ นักพฤกษาศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัปโปโรในยุคที่สอง ได้รับคำสั่งให้วางแผนงานสร้างสวนพฤกษชาติขึ้น ในปัจจุบันยังคงมีต้นสนที่มิยาเบะที่รวบรวมมาจากการออกเดินทางไปทั่วฮอกไกโดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีถัดมาหลงเหลืออยู่
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือต้นสนกุยมัทสึที่กล่าวกันว่านำกลับมาจากชิจิมะที่ข้ามไปด้วยเรือที่เผอิญอยู่ในที่นั้นพอดีในตอนที่แวะมาที่เนมุโระ พิพิธภัณฑ์ของทูตบุกเบิกซึ่งเป็นอาคารที่ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบันที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก็เป็นจุดที่น่าเยี่ยมชมเช่นกัน นอกจากนั้นที่ ‘ห้องเอกสารข้อมูลชนเผ่าทางเหนือ’ ยังมีการฉายภาพยนตร์เงียบของงาน ‘คุมะมัทสึริ’ ซึ่งเป็นงานพิธีส่งดวงวิญญาณของหมีที่ถูกถ่ายไว้เมื่อปีค.ศ.1935
(ปีโชวะที่ 10) ที่อาซาฮีคาวะถือได้ว่าเป็นข้อมูลนิทรรศการที่ลํ้าค่าซึ่งสามารถรับชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้ *เนื่องจากมีการซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมความมั่นคงป้องกันแผ่นดินไหวสำหรับอาคารที่เป็นสมบัติทางวัฒนะธรรมของชาติ จึงงดไม่ให้เข้าชมถึงเดือนเมษายน
ปีค.ศ. 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชมดอกไม้ของซัปโปโรปี ค.ศ. 2017|ข่าว

สวนพฤกษชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ระบบนิเวศน์ทางเหนือ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ที่อยู่
นิชิ 8โชเมะ คิตะ 3โจ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เว็บไซต์
https://www.hokudai.ac.jp/fsc/bg/index.html
รายละเอียดเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ