สวนพฤกษชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ระบบนิเวศน์ทางเหนือ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ผืนดินสูงตํ่าอันกว้างใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือในสวนคือภูมิทัศน์สมัยแรกเริ่ม และตัวอย่างมีชีวิต 4,000
สายพันธุ์จากการสำรวจฮอกไกโด

สวนพฤกษชาติเก่าแก่เป็นอันดับ 2ของญี่ปุ่นที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ
ปีค.ศ. 1886 (ปีเมจิที่ 19) ในปีค.ศ.1883 มิยาเบะ คินโกะ นักพฤกษาศาสตร์ของวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซัปโปโรในยุคที่สอง ได้รับคำสั่งให้วางแผนงานสร้างสวนพฤกษชาติขึ้น ในปัจจุบันยังคงมีต้นสนที่มิยาเบะที่รวบรวมมาจากการออกเดินทางไปทั่วฮอกไกโดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีถัดมาหลงเหลืออยู่
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือต้นสนกุยมัทสึที่กล่าวกันว่านำกลับมาจากชิจิมะที่ข้ามไปด้วยเรือที่เผอิญอยู่ในที่นั้นพอดีในตอนที่แวะมาที่เนมุโระ พิพิธภัณฑ์ของทูตบุกเบิกซึ่งเป็นอาคารที่ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงปัจจุบันที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นก็เป็นจุดที่น่าเยี่ยมชมเช่นกัน นอกจากนั้นที่ ‘ห้องเอกสารข้อมูลชนเผ่าทางเหนือ’ ยังมีการฉายภาพยนตร์เงียบของงาน ‘คุมะมัทสึริ’ ซึ่งเป็นงานพิธีส่งดวงวิญญาณของหมีที่ถูกถ่ายไว้เมื่อปีค.ศ.1935
(ปีโชวะที่ 10) ที่อาซาฮีคาวะถือได้ว่าเป็นข้อมูลนิทรรศการที่ลํ้าค่าซึ่งสามารถรับชมพิธีศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้ *เนื่องจากมีการซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เพื่อเสริมความมั่นคงป้องกันแผ่นดินไหวสำหรับอาคารที่เป็นสมบัติทางวัฒนะธรรมของชาติ จึงงดไม่ให้เข้าชมถึงเดือนเมษายน
ปีค.ศ. 2015

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชมดอกไม้ของซัปโปโรปี ค.ศ. 2017|ข่าว

สวนพฤกษชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ระบบนิเวศน์ทางเหนือ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ที่อยู่
นิชิ 8โชเมะ คิตะ 3โจ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ
เวลาทำการ
ฤดูร้อน (วันที่ 29 เดือนเมษายน-วันที่ 30
เดือนกันยายน) 9:00 น.-16:30 น.
ฤดูร้อน (วันที่ 1 เดือนตุลาคม-วันที่ 3
เดือนพฤศจิกายน) 9:00 น.-16:00 น.
ฤดูหนาว (วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน-วันที่ 28
เดือนเมษายน) 10:00 น.-15:30 น.(วันจันทร์-วันศุกร์)
*วันเสาร์เปิดถึง 12:30 น.
*สามารถเข้าชมสวนได้ถึง 30 นาทีก่อนปิด
วันหยุด
ฤดูร้อน วันจันทร์ (กรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการเลื่อนเป็นวันอังคารถัดไป)
ฤดูหนาว วันจันทร์, วันหยุดราชการ, วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
*อาจมีการปิดสวนชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศและอื่นๆ
ค่าเข้าชม
ฤดูร้อน นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป 420 เยน,
นักเรียนประถม-มัธยมต้น 300 เยน
ฤดูหนาว นักเรียนประถมขึ้นไป 120 เยน
*วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม (มิโดริโนะฮิ วันสิ่งแวดล้อม) เปิดสวนให้เข้าชมฟรี
ที่จอดรถ
ไม่มี
โทรศัพท์
011-706-2584
เว็บไซต์
https://www.fsc.hokudai.ac.jp/home_en/