ผลการค้นหา

ราเม็ง

ราเม็ง

ราเม็งซัปโปโรเป็นอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อที่ปัจจุบันกลายเป็นตัวแทนของญี่ปุ่น โดยนํ้าซุปเป็นรสมิโสะ และใช้เส้นราเม็งหยักที่มีความหนาปานกลาง รับประทานคู่กับถั่วงอกและหัวหอมซึ่งเป็นสูตรที่นิยมมาตั้งแต่โบราณ

อาหารในฤดูร้อนที่อยากแนะนำ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดจะมารวมกันที่ซัปโปโร

อาหารในฤดูร้อนที่อยากแนะนำ ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารจากสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโดจะมารวมกันที่ซัปโปโร

ฮอกไกโดถูกล้อมรอบด้วยทะเลที่มีกระแสน้ำต่างกัน 3 แห่ง ได้แก่ ทะเลญี่ปุ่น, มหาสมุทรแปซิก และทะเลโอคอตสค์ จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ทะเลให้จับ นอกจากนี้ ที่ราบส่วนใจกลางของเกาะมีการทำปศุสัตว์และเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง ฮอกไกโดซึ่งมีอัตราการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตนเองเป็น 200% เมื่อคิดจากแคลอรี่เบส จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารของญี่ปุ่นโดยแท้ นอกจากความแตกต่างอย่างมากมายของภูมิอากาศในฤดูกาลทั้งสี่แล้ว ยังมีการกำหนดระยะเวลาในการจับสัตว์ทะเล เช่น ปลา หรือหอยด้วย จึงไม่ควรพลาดที่จะรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีเฉพาะตอนนี้ ฮอกไกโดถูกล้อมรอบด้วยทะเลที่มีกระแสน้ำต่างกัน 3 แห่ง ได้แก่ ทะเลญี่ปุ่น, มหาสมุทรแปซิก และทะเลโอคอตสค์ จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ทะเลให้จับ นอกจากนี้ ที่ราบส่วนใจกลางของเกาะมีการทำปศุสัตว์และเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง ฮอกไกโดซึ่งมีอัตราการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตนเองเป็น 200% เมื่อคิดจากแคลอรี่เบส จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารของญี่ปุ่นโดยแท้ นอกจากความแตกต่างอย่างมากมายของภูมิอากาศในฤดูกาลทั้งสี่แล้ว ยังมีการกำหนดระยะเวลาในการจับสัตว์ทะเล เช่น ปลา หรือหอยด้วย จึงไม่ควรพลาดที่จะรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารที่มีเฉพาะตอนนี้

ความสนุกสนานประจำวันของซัปโปโร “การท่องเที่ยวด้วยรถราง (รถไฟในเมือง)” : ฉบับวิธีโดยสาร:

ความสนุกสนานประจำวันของซัปโปโร “การท่องเที่ยวด้วยรถราง (รถไฟในเมือง)” : ฉบับวิธีโดยสาร:

ที่ฮอกไกโดจะมีรถรางวิ่งเฉพาะที่ซัปโปโร และฮาโกดาเตะ รถราง (รถไฟในเมือง) ของซัปโปโร ส่วนใหญ่จะให้บริการจากใจกลางเมืองซัปโปโร วนรอบเมืองไปทางบริเวณด้านตะวันตก หากมองจากหน้าต่างของรถไฟในเมืองที่วิ่งไปเรื่อยๆ ก็คงจะเห็น “การใช้ชีวิตตามปรกติ” ของชาวซัปโปโรที่แตกต่างจากจุดท่องเที่ยว ในฉบับ “การท่องเที่ยวด้วยรถราง (รถไฟในเมือง)” ที่จะสนุกสนานไปกับชีวิตประจำวันในซัปโปโร จะบอกวิธีโดยสาร วิธีหาความสนุกสนาน !

สโนว์ไลท์พาธ

สโนว์ไลท์พาธ

สโนว์ไลท์พาธ เป็นงานเทศกาลสโนว์แคนเดิลที่จัดขึ้น โดยมีศาลเจ้าโจซังเคเป็นสถานที่จัดงาน ภายในเขตศาลเจ้าจะถูกประดับด้วยเทียน 2000 แท่ง ตั้งแต่ ในระหว่างที่มีการจัดงาน มีรถชัทเทิลบัส บริการฟรีจากเมือง ออนเซ็นโจซังเค ถึงศาลเจ้า จึงอยากให้ลองไปดู

เบื้องหลังการทำประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ใน “งานเทศกาลหิมะซัปโปโร” ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร

เบื้องหลังการทำประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ใน “งานเทศกาลหิมะซัปโปโร” ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร

หากจะกล่าวถึงงานเทศกาลในฤดูหนาวของซัปโปโรหละก็ต้องเป็นงานเทศกาลหิมะซัปโปโร ! ที่สวนโอโดริซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแห่งหนึ่งนั้น มีประติมากรรมหิมะและน้ำแข็งขนาดใหญ่น้อยตั้งเรียงรายกันอยู่ ประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ สูง 12 – 15 เมตรที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมากทุกปีนั้น เริ่มเตรียมการตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า และเริ่มทำการสร้างในสถานที่จริงตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคาดไม่ถึงว่าแม้แต่ชาวซัปโปโรก็ยังไม่ทราบเบื้องหลังการทำประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ ในครั้งนี้จะแนะนำขั้นตอนการแกะสลักโดยคณะกรรมการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร และวิธีการทำไอซ์บล็อกของกองกำลังป้องกันประเทศ !

ร้านสไตล์ซัปโปโร

ร้านสไตล์ซัปโปโร

ร้านอย่างเป็นทางการที่มีผลิตภัณฑ์แบรนด์ท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองจาก “ซัปโปโรสไตล์” อย่างครบครัน สินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าแฟชั่นกระจุกกระจิก เครื่องประทินผิวที่ผู้ผลิต และบริษัทในท้องถิ่นทุ่มเทในการทำนั้น แนะนำให้นำไปเป็นของฝาก อยู่ที่ปากทางเข้าห้องชมวิว T 38 ของ JR ทาวเวอร์ ซึ่งเชื่อมตรงกับสถานีรถไฟซัปโปโร จึงอยากให้ลองแวะดู