ผลการค้นหา

ช่องทางติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ช่องทางติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

all Center จะตอบคำถามที่เกี่ยวกับเมืองซัปโปโร เช่น ข้อมูลด้านชีวิตความเป็นอยู่หรือข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้วยังมีภาษาต่างประเทศให้บริการด้วย เวลาที่มีปัญหาหรือความยากลำบากในเวลาเดินทาง
กรุณาโทรศัพท์มาที่นี่

บริการ Wi-Fi

บริการ Wi-Fi

“Sapporo City Wi-Fi” ที่บริหารโดยเมืองซัปโปโรนั้น เมื่อป้อน Mail Address และลงทะเบียนใช้งานแล้ว จะใช้ในเขตพื้นที่ให้ บริการได้ครั้งละ 30 นาที โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการต่อ รองรับได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีนแบบย่อ ภาษาจีนแบบเต็ม และภาษาไทย ในกรณีที่ขึ้นทะเบียน Smart Phone Application ไว้ที่ “Japan Connected-free Wi-Fi” ด้านล่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน

เงินตราหรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา

เงินตราหรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา

เงินตราของญี่ปุ่นคือเยน สัญลักษณ์ของเงินแสดงเป็น「¥」มีทั้งเหรียญและธนบัตร
ซึ่งเหรียญที่ใช้กันอยู่มี 6 ชนิด คือ 1 เยน, 5 เยน, 10 เยน, 50 เยน, 100 เยน และ
500 เยน ส่วนธนบัตร มี 4 ชนิดคือ 1,000 เยน, 2,000 เยน, 5,000 เยน และ 10,000 เยน

แนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทาง

แนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเดินทาง

เมืองซัปโปโรเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดที่ระบุอยู่ในพระราชกฤษฎีกา มีพื้นที่พอๆ กับฮ่องกง มีประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,950,000 คน ความแตกต่างกันอย่างมากของฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ภูมิอากาศอันสดชื่นแม้ในฤดูร้อนซึ่งหาได้ยากในญี่ปุ่น หรือปริมาณหิมะที่ทับถมกันสูงถึง 5 เมตรในฤดูหนาวนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง จึงขอแนะนำข้อมูลพื้นฐานของซัปโปโรที่จะนำไปใช้ได้ในการวางแผนเดินทาง