แนะนำข้อมูลการเดินทาง

การคมนาคมในฮอกไกโด
“การคมนาคมไปยังเมืองใหญ่ๆ ในฮอกไกโด”

แนะนำข้อมูลการเดินทาง

การคมนาคมในฮอกไกโด

“การคมนาคมไปยังเมืองใหญ่ๆ ในฮอกไกโด”


โดยรถไฟ  / โดยรถบัส /  โดยเครื่องบิน  / โดยรถเช่า


โดยรถไฟ

ในการเดินทางจากซัปโปโรไปยังสถานที่ต่างๆ ในฮอกไกโด การเดินทางด้วย JR จะเป็นวิธีการที่สะดวก โดยมีทั้งรถเร็วและรถด่วนพิเศษเข้าไปในเมืองสำคัญๆ ในฮอกไกโด นอกจากนี้ เนื่องจากมีตั๋วประหยัดต่างๆ เช่น ตั๋วไปกลับทุกชนิดลดราคาหรือฟรีพาส เป็นต้น จึงขอแนะนำให้ใช้ตั๋วเหล่านี้โดยปรับให้เข้ากับกำหนดการเดินทาง

ไปยังอาซาฮีกาว่า

รถไฟด่วนพิเศษคามุย / รถไฟด่วนพิเศษไลแล็ค

เป็นรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งเชื่อมระหว่างซัปโปโรและอาซาฮีกาว่าด้วยเวลาเร็วสูงสุด 1 ชั่วโมง 25 นาที
ใน 1 วันเดินรถไปกลับมากกว่า 20 เที่ยว และมีกรณีที่วิ่งตรงระหว่างสนามบิน

เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 5,220 เยน (ค่าโดยสาร 2,860 เยน + ค่าจองที่นั่งรถธรรมดา 2,360 เยน)
*เด็กครึ่งราคา
*มีกรณีที่อัตราค่าโดยสารจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา

ไปฮาโกดาเตะ

รถไฟด่วนพิเศษโฮคุโตะ

รถไฟด่วนพิเศษ 2 สาย ที่วิ่งระหว่างซัปโปโร – ฮาโกดาเตะ

เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 9,440 เยน (ค่าโดยสาร 6,270 เยน + ค่าจองที่นั่งรถธรรมดา 3,170 เยน)
*เด็กครึ่งราคา
*มีกรณีที่อัตราค่าโดยสารจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา

ไปคุชิโระ

รถไฟด่วนพิเศษโอโซระ

เป็นรถที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเดินรถระหว่างซัปโปโรกับชิโระและผ่านเมืองสำคัญด้านตะวันออกของเกาะและมีผ่านโอบิฮิโระด้วย

เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 4 ชั่วโมง 11 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 9,990 เยน (ค่าโดยสาร 6,820 เยน + ค่าจองที่นั่งรถธรรมดา 3,170 เยน)
*เด็กครึ่งราคา
*มีกรณีที่อัตราค่าโดยสารจะแตกต่างกันตามช่วงเวลา

รถไฟด่วนพิเศษสำคัญอื่นๆ

ซัปโปโร – โอบิฮิโระ “รถไฟด่วนพิเศษโทคาจิ”  เวลาที่ต้องใช้:ประมาณ 2 ชั่วโมง
36 นาที
ซัปโปโร – อาบาชิริ “รถไฟด่วนพิเศษโอโฮทซึคุ”  เวลาที่ต้องใช้:ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที
ซัปโปโร – วักคะไน “รถไฟด่วนพิเศษโซยะ”   เวลาที่ต้องใช้:ประมาณ 5 ชั่วโมง 04 นาที

ตั๋วราคาประหยัดที่สำคัญ

ตั๋วลดราคาไปกลับไม่ระบุที่นั่ง (ตั๋ว S)

ตั๋วลดราคาที่สามารถใช้เดินทางไปกลับด้วยรถธรรมดาหรือรถไฟด่วนพิเศษแบบไม่ระบุที่นั่ง มีอายุการใช้ 6 วัน

ฟรีพาสฮอกไกโด

ตั๋วที่สามารถขึ้นลงทั้งหมดทุกสายของ JR ฮอกไกโด และรถบัส JR ฮอกไกโดได้อย่างอิสระ สามารถใช้เดินทางด้วยรถธรรมดาสายด่วนหรือด่วนพิเศษแบบไม่ระบุที่นั่งได้ไม่จำกัด และใช้โดยสารรถธรรมดาแบบระบุที่นั่งได้ถึง 6 ครั้ง มีอายุการใช้งาน 7 วัน

นอกจากนี้ยังมีตั๋วประหยัดอื่นๆ อีกมากมายJR ฮอกไกโด

▲ กลับสู่หน้าหลัก

โดยรถบัส

ถ้าต้องการไปให้ถึงทุกที่ภายในฮอกไกโด ก็ขอแนะนำให้ใช้รถบัสทางไกลระหว่างเมืองต่างๆ มีการเดินรถบัสทางไกลระหว่างซัปโปโรไปยังเมืองสำคัญๆ เป็นจำนวนมาก และที่มีเสน่ห์ในการเดินทางด้วยรถบัสระยะทางไกลคือ เมื่อเทียบการโดยสารอื่นค่าโดยสารจะถูกและสามารถเดินทางไป ถึงจุดปลายทางโดยตรง ซึ่งไม่ต้องต่อเปลี่ยนรถอีก。

ไปอาซาฮีกาว่า

สายด่วนอาซาฮีกาว่า
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 2,300 เยน
*เด็กครึ่งราคา
ป้ายจอดเทอมินัลหน้าสถานีซัปโปโร
สอบถามชูโอบัสซัปโปโรเทอมินัล 011-231-0500
ชูโอบัสอาซาฮีเทอมินัล 0166-25-3000

ไปฮาโกดาเตะ

รถด่วนฮาโกดาเตะ
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 4 ชั่วโมง 45 นาที
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 4,900 เยน
*เด็กครึ่งราคา
*จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า
ป้ายจอดเทอมินัลหน้าสถานีซัปโปโร
สอบถามศูนย์จองที่นั่งชูโอบัส 011-231-0600
สำนักงานแนะนำสถานที่โอทานิชูโอบัส 011-891-6388
เน็ตออนไลน์รถออก

ไปวักคะไน

สายด่วนพิเศษฮามานาซึ
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 6,200 เยน
*เด็กครึ่งราคา
*จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า
ป้ายจอดโอโดริบัสเซ็นเตอร์
สอบถามแนะนำการจองที่นั่งซัปโปโร 011-241-0241
บัส NAVI ฮอกไกโด

ไปโอบิฮิโระ

โปเทโท ไลน์เนอร์
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (เที่ยวตรง)
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 3,840 เยน (ซัปโปโร ~ โอบิฮิโระ)
*เด็กครึ่งราคา
*จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า
ป้ายจอดชูโอบัสซัปโปโรเทอมินัล
สอบถามศูนย์จองที่นั่งชูโอบัส 011-231-0600
สำนักงานแนะนำสถานที่โอทานิชูโอบัส 011-891-6388
เน็ตออนไลน์รถออก

ไปคุชิโระ

สายสตาร์ไลท์คุชิโระ
เวลาที่ต้องใช้ประมาณ 6 ชั่วโมง 15 นาที (เที่ยวตรง)
ค่าธรรมเนียมเที่ยวเดียว 5,880 เยน (ซัปโปโร ~ คุชิโระ)
*เด็กครึ่งราคา
*จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้า
ป้ายจอดเทอมินัลหน้าสถานีซัปโปโร
สอบถามศูนย์จองที่นั่งชูโอบัส 011-231-0600
สำนักงานแนะนำสถานที่โอทานิชูโอบัส 011-891-6388
เน็ตออนไลน์รถออก

▲ กลับสู่หน้าหลัก

โดยเครื่องบิน

สำหรับท่านที่ต้องการถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดก็สามารถโดยสารทางเครื่องบินได้ จากสนามบินซัปโปโรโอคาดามะที่ตั้งอยู่ห่างจากจากใจกลางเมืองซัปโปโรประมาณ 6 กม. เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 20 นาที จะมี ฮอกไกโดแอร์ซิสเต็ม (HAC )ที่บิน
ระหว่างฮาโกดาเตะ, คุชิโระ และริชิริวิ่งให้บริการ

เวลาที่ใช้จากสนามบิน
ซัปโปโร
โอคาดามะ
สนามบินฮาโกดาเตะ ประมาณ 40 นาที
สนามบินคุชิโระ ประมาณ 45 นาที
สนามบินริชิริ ประมาณ 60 นาที

สนามบินซัปโปโรโอคาดามะ / ฮอกไกโดแอร์ซิสเต็ม (HAC)

▲ กลับสู่หน้าหลัก

โดยรถเช่า

ถ้าต้องการท่องเที่ยวไปในสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะฮอกไกโดอย่างอิสระและขับรถกันเองแล้ว ก็ขอแนะนำให้ใช้รถเช่า และถ้าใช้ทางด่วนก็จะสามารถไปสถานที่ต่างๆ ได้ทั่วอย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณรอบๆ สถานีซัปโปโรและสถานีโอโดริมีบริษัทให้เช่ารถอยู่หลายแห่ง

สำนักงานของบริษัทรถเช่าบริเวณรอบๆ สถานีซัปโปโรและสถานีโอโดริ

รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว

ทางด่วน

จากภายในเมืองซัปโปโร มีทางด่วนซัสซอนไปทางโอตารุ, ทางด่วนฮอกไกโดไปทางอาซาฮีกาว่า และฮาโกดาเตะ และทางด่วนโดโตเชื่อมต่อโอบิฮิโระ

เวลาที่จะต้องใช้เดินทางจนถึงแต่ละเมืองซัปโปโร – โอตารุ ประมาณ 45 นาที
ซัปโปโร – อาซาฮีกาว่า ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
ซัปโปโร – โอบิฮิโร ประมาณ 3 ชั่วโมง 00 นาที
ซัปโปโร – ฮาโกดาเตะ ประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที

*กรณีที่ใช้ทางด่วนในฤดูร้อนจะใช้เวลาแตกต่างไป เนื่องจากอากาศและสภาพการจราจรNEXCO ฮิงาชินิฮอน / เว็บไซต์แนะนำข้อมูลถนนหนทางโดยรวมของฮอกไกโด
“คิตะโนะโดนาบิ”

▲ กลับสู่หน้าหลัก