ลิงค์/ลิขสิทธิ์/หัวข้อที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบ

เนื้อหาที่ส่งจากเว็บไซต์นี้ เป็นฟรีลิงค์โดยสมบูรณ์
นำ URL ไปลงบนโฮมเพจอื่น (รวมทั้ง Search Engine) ได้โดยอิสระ และนำแปะลิงค์ก็ได้
(ไม่ต้องใช้เมล์ขอความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”)

ลิงค์

เนื้อหาที่ส่งจากเว็บไซต์นี้ เป็นฟรีลิงค์โดยสมบูรณ์
นำ URL ไปลงบนโฮมเพจอื่น (รวมทั้ง Search Engine) ได้โดยอิสระ และนำแปะลิงค์ก็ได้
(ไม่ต้องใช้เมล์ขอความเห็นชอบจาก “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”)

“ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” แบนเนอร์ลิงค์

หากมีความจำเป็น จะติดตั้งไว้ที่โฮมเพจ, กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือบล็อกก็ได้ตามสะดวกบน
แบนเนอร์ คลิกขวาแล้วเลือก “บันทึกภาพบนจอ” หรือติด Source Code ที่อยู่ด้านขวา แล้วใช้งาน
กรุณาหลีกเลี่ยงการนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์

(120px × 60px)


<a href=”/”><img src=”https://www.sapporo.travel/cms/wp-content/themes/youkoso-sapporo/images/bnr_120.jpg” width=”120″ height=”60″ alt=”ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”/></a>

(125px × 125px)

<a href=”/”><img src=”https://www.sapporo.travel/cms/wp-content/themes/youkoso-sapporo/images/bnr_125.jpg” width=”125″ height=”125″ alt=”ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”/></a>

(234px × 60px)

<a href=”/”><img src=”https://www.sapporo.travel/cms/wp-content/themes/youkoso-sapporo/images/bnr_125.jpg” width=”125″ height=”125″ alt=”ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”/></a>

แบนเนอร์ลิงค์ที่มีการจำกัดเวลา

เราได้ทำให้ลวดลายของแบนเนอร์เปลี่ยนไปตามฤดูกาล ในกรณีที่ใช้ Source Code แนะนำให้ใช้เนื่องจากลวดลายจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามฤดูกาล

(120px × 60px)

<a href=”/”><img src=”https://www.sapporo.travel/cms/wp-content/themes/youkoso-sapporo/images/bnrSeason_120.jpg” width=”120″ height=”60″ alt=”ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร/></a>

(125px × 125px)

<a href=”/”><img src=”https://www.sapporo.travel/cms/wp-content/themes/youkoso-sapporo/images/bnrSeason_125.jpg” width=”125″ height=”125″ alt=”ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”/></a>

(234px × 60px)

<a href=”/”><img src=”https://www.sapporo.travel/cms/wp-content/themes/youkoso-sapporo/images/bnrSeason_234.jpg” width=”234″ height=”60″ alt=”ยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”/></a>

• ลิงค์นั้นไม่จำเป็นต้องติดไว้ที่ท็อปเพจ จะติดไว้ที่เพจไหนก็ได้ แต่การวางตำแหน่งของเพจแต่ละไซต์อาจจะต่างกันตามความจำเป็น จึงควรระวัง

• “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฮมเพจจากกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ลิงค์ มายังโฮมเพจของเรา

• ความคิดเห็น การกล่าวอ้างสิทธิ ฐานะ และทัศนะที่ระบุไว้ในโฮมเพจของลิงค์ต้นทางนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ
“คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” และไม่ได้หมายความว่าจะเป็น ความคิดเห็น การกล่าวอ้างสิทธิ ฐานะ และทัศนะของ “คณะกรรมการบริหารยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”

• อาจจะมีการลิงค์บางส่วนของเนื้อหาของไซต์นี้ไปยังไซต์อื่น เนื่องจากไซต์ต่างๆ เหล่านี้ โดยปกติแล้ว ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” ดังนั้น “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงค์ปลายทาง

• ในการลิงค์ไปสู่ไซต์อื่นนั้น จะใช้ลักษณะพิเศษของการส่งข้อมูลข่าวสารด้วยโฮมเพจให้เป็นประโยชน์ และตั้งลิงค์ให้ User สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

• ความคิดเห็น การกล่าวอ้างสิทธิ ฐานะ และทัศนะที่ระบุไว้ในโฮมเพจของลิงค์ปลายทางนั้น ให้ถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” และไม่ได้หมายความว่าจะเป็น ความคิดเห็น การกล่าวอ้างสิทธิ ฐานะ และทัศนะของ “คณะกรรมการบริหารยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร”

• และการตั้งลิงค์ก็ไม่ได้หมายความว่า “คณะกรรมการบริหารจัดการยินดีต้อนรับสู่ซัปโปโร” ได้แนะนำไซต์นั้น


ลิขสิทธิ์

สิทธิต่าง ๆ ที่มีในข้อความ และรูปถ่ายที่ลงไว้ในโฮมเพจนั้น โดยหลักเกณฑ์แล้ว เป็นของซัปโปโรชิ แต่สำหรับลิขสิทธิ์ในรูปถ่ายบางส่วนนั้น ให้ตกเป็นของผู้จัดทำ

ยกเว้นในกรณีที่ทำสำเนาเพื่อนำไปใช้เป็นการส่วนตัวหรืออ้างอิง ซึ่งได้รับการยอมรับในทางกฎหมายลิขสิทธิ์ ในการนำเนื้อหาที่ลงไว้ในโฮมเพจนี้ไปทำสำเนาหรือนำไปใช้ ต้องหารือกับฝ่ายคอนเวนชั่น
การท่องเที่ยวของซัปโปโร (011–211–2376) เป็นการล่วงหน้า


หัวข้อที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบ

สำหรับเนื้อหาที่ลงไว้ในโฮมเพจนั้น คาดหวังไว้ว่าจะมีความถูกต้องโดยสมบูรณ์ แต่ทางซัปโปโรจะไม่
รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเอาข้อมูลในโฮมเพจไปใช้ อนึ่ง ขอให้รับทราบไว้ด้วยว่าทาง
โฮมเพจอาจจะมีการแก้ไขหรือลบเนื้อหาหรือสถานที่ตั้งโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า