รับประทานอาหารแบบ DIY

รับประทานอาหารแบบ DIY อย่างอิสระภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของซัปโปโร

การรับประทานอาหารเป็นความสนุกสนานในการท่องเที่ยวซัปโปโรอย่างหนึ่ง นอกจากรายการอาหารในท้องถิ่น เช่น เจงกีสข่าน ราเม็ง และซุปแกงกะหรี่แล้ว ยังมีร้านอาหารที่สามารถเพลิดเพลินกับอาหารที่ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารซึ่งผลิตในฮอกไกโดก็มีมาก อย่างไรก็ตาม หากรับประทานอาหารตามร้านติดต่อกันก็อาจจะทาให้เหนื่อยล้า ในวันที่อากาศแจ่มใสคงมีหลายท่านคิดว่า “อยากกินอาหารข้างนอกบ้างนะ” ในครั้งนี้จึงขอแนะนาสถานที่ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ เมื่ออยากจะเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของซัปโปโร การรับประทานอาหารแบบนากลับได้อย่างสบายๆ สวนสาธารณะที่สามารถดื่มด่ากับความสนุกสนานในการรับประทานอาหาร ตลอดจนท่องเที่ยวได้ หรือใต้ดินห้างฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของอร่อยจากตามสถานที่ต่างๆ ของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็เป็นประโยชน์สาหรับชาวซัปโปโร เชิญเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารแบบ DIY ที่ซัปโปโรตามอารมณ์ในวันนั้น


DIY : ย่อมาจาก “Do It Yourself” หมายถึงการทาในสิ่งที่ทาได้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพาคนอื่น


รับประทานอาหารด้วยอาหารแบบนากลับแบบง่ายๆ ตามใจชอบ ด้วยแซนด์วิช กาแฟ ข้าวปั้น หรือชาญี่ปุ่น

หากต้องการรับประทานอาหารนอกบ้านด้วยอาหารแบบนากลับแบบง่ายๆ หละก็ เป็นแซนด์วิช กาแฟ ข้าวปั้น หรือชา ญี่ปุ่นก็สะดวก ลองไปตามใจกลางเมืองซัปโปโรที่มี สวนโอโดริ สวนสาธารณะโซเซกาวะ สวนสาธารณะนากาจิมะด้วย อารมณ์แบบปิกนิกดูสิ หากเป็นอาหารแบบนากลับใกล้ๆ สวนสาธารณะนากาจิมะหละก็ ขอแนะนาร้านแซนด์วิชแซนด์โดเรียที่บริการเฉพาะแบบ นากลับตลอด 24 ชั่วโมง และมารุมิคอฟฟี่สแตนด์นากาจิมะพาร์ค ร้านสาขาที่ 2 ของมารุมิคอฟฟี่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ ของเมล็ดกาแฟ ระหว่างสองร้านเดินเพียง 15 นาที ใช้บริการรถไฟในเมืองก็ได้ หากเป็นสวนโอโดริหรือสวนสาธารณะโซเซกาวะหละก็ แนะนาเป็นแซนด์วิชสลัดปูทาราบะและกาแฟยอดนิยม โดยซื้อ แซนด์วิชที่ร้านซาเอะระ (อาคารโตะชิน B ชั้น 3 โอโดรินิชิ 2 โจเมะ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ) และกาแฟที่มารุมิคอฟฟี่ร้านดั้งเดิมเป็น แบบนากลับ ส่วนข้าวปั้นซื้อเป็นแบบนากลับจากร้านอาริงโกะที่ขายเฉพาะข้าวปั้นทาเอง มีสาขา 5 แห่ง เช่นที่สถานีรถไฟซัปโปโร โอโดริ และมารุยามะที่เกียคุซุอิเอนร้านที่ขายเฉพาะน้าชาใกล้ๆ โอโดรินั้น นอกจากจะสามารถซื้อน้าชาเป็นแบบนากลับได้แล้ว หาก นากระติกน้า (ขนาด 350 ~ 500 ม.ล.) ไปด้วยก็จะชงชาเติมให้ในราคา 210 เยน จึงมีประโยชน์ขณะเดินทางไกล


สวนสาธารณะที่แม้ไปมือเปล่าก็สนุกสนานกับการทาบาร์บีคิวได้ หรือหากเป็นสวนโอโดริก็จะสนุกสนานกับอาหารแผงลอยในงานเทศกาลแต่ละงานซึ่งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ผ่อนคลายได้

การสนุกสนานกับบาร์บีคิวภายใต้ท้องฟ้าสีครามนั้น ชาวซัปโปโรนิยมทากันในวันหยุด ในสวนสาธารณะที่มีลานประกอบอาหาร เมื่อถึงปลายสัปดาห์ก็จะคับคั่งไปด้วยชาวซัปโปโร ที่สวนสาธารณะโกะเทนซัง หรือที่มิรุกุโนะซาโตะ ในซัปโปโร ซาโตะแลนด์นั้น นอกจากจะเช่าอุปกรณ์ทาบาร์บีคิวได้แล้ว ยังมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารจาหน่ายในร้านค้าด้วย ไปมือเปล่าก็สนุกสนานกับการทาบาร์บีคิวได้ เริ่มต้นจากที่สวนโอโดริช่วงปลายเดือนเมษายนจะมีงานรถกระบะขายข้าวโพด* งานเทศกาลไลแลคที่สามารถลองลิ้มชิมรสชาติไวน์ที่ผลิตในฮอกไกโด และอาหารที่ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารของฮอกไกโด (พฤษภาคม) เบียร์การ์เดนที่เพลิดเพลินกับอาหารตามฤดูกาลของฮอกไกโด และเบียร์ได้ (กรกฎาคม ~ สิงหาคม) ออทัมน์เฟสต์ที่รวมของอร่อยในฤดูใบไม้ร่วงทั่วฮอกไกโด (กันยายน) Munich Christmas Market ที่มีร้านแผงลอยขายอาหารเยอรมัน (พฤศจิกายน ~ ธันวาคม) และงานเทศกาลหิมะซัปโปโร ที่มีร้านแผงลอยนานาชนิดจากต่างประเทศเรียงรายกันอยู่ (เดือนกุมภาพันธ์) เป็นต้น ซึ่งแต่ละเทศกาลจะเพลิดเพลินกับอาหารแผงลอยได้ หากเป็นสวนสาธารณะหละก็ เด็กๆ สามารถวิ่งเล่นได้ จึงเป็นจุดรับประทานอาหารที่เหมาะสาหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัว

เพลิดเพลินกับการเลือกรับประทานอาหารอย่างอิสระ ตั้งแต่กับข้าวจนถึงของหวาน ที่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าหรือซุเปอร์ มาร์เก็ตที่มีอยู่มากมาย

ที่จาหน่ายอาหารชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าที่เรียกโดยทั่วไปว่า “ใต้ดินห้างฯ” เป็นคลังสมบัติแห่งอาหารที่มีของอร่อยครบครัน นับตั้งแต่กับข้าวทั้งของญี่ปุ่นและยุโรป อาหารกล่อง ของหวาน ไวน์ หรือสุราท้องถิ่น ได้รับการคัดเลือกจากสถานที่ต่างๆ ใน ญี่ปุ่น ที่หน้าสถานีรถไฟซัปโปโรจะมีห้างไดมารุ สาขาซัปโปโร ห้างสรรพสินค้าโตคิวซัปโปโร และเอสตาซัปโปโร ที่โอโดริ จะมีห้างมารุอิอิมาอิ สานักงานใหญ่ซัปโปโร และมิตซุโกชิซัปโปโร ใต้ดินห้างฯ จะปิดในเวลา 19:30 น. ~ 20:00 น. จึงต้องดูช่วงเวลาปิดด้วย หากเป็นกับข้าวที่ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารของฮอกไกโด 100% หละก็ แนะนาให้ไปที่ “HUG DELISH” ใน HUG MART ซึ่งอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจ และซุเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดบริการในเวลากลางคืนนั้น เป็นมิตรที่ดี ในเวลาที่ไม่รู้ว่าจะไปรับประทานอาหารที่ไหน ดิเนอร์เบล (นิชิ 6 โจเมะ มินามิ 7 โจ ชูโอคุ ซัปโปโรชิ) ที่เดินจากสถานีรถไฟ ใต้ดินซุซุกิโนะ 7 นาทีนั้น เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ส่วนโตโกสโตร์ซึ่งอยู่ที่ชั้น 1 ของซัปโปโรแฟคตอรี่เปิดบริการถึง 23:00 น. ซาชิมิ ที่ขายตามซุเปอร์มาร์เก็ตในซัปโปโรฮอกไดโดก็อร่อย ลองซื้อไปรับประทานกับเบียร์หรือเหล้าสาเกญี่ปุ่นที่ห้องพักดูสิ หากพักที่ เกสต์เฮาส์ที่มีห้องครัวใช้ร่วมกัน ก็อาจจะสะดวกในการทาอาหารง่ายๆ