เบื้องหลังการทำประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ใน “งานเทศกาลหิมะซัปโปโร” ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร

เบื้องหลังการทำประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ใน “งานเทศกาลหิมะซัปโปโร” ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร

หากจะกล่าวถึงงานเทศกาลในฤดูหนาวของซัปโปโรหละก็ต้องเป็นงานเทศกาลหิมะซัปโปโร ! ที่สวนโอโดริซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแห่งหนึ่งนั้น มีประติมากรรมหิมะและน้ำแข็งขนาดใหญ่น้อยตั้งเรียงรายกันอยู่ ประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ สูง 12 – 15 เมตรที่ได้รับความนิยมจากผู้คนจำนวนมากทุกปีนั้น เริ่มเตรียมการตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า และเริ่มทำการสร้างในสถานที่จริงตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคาดไม่ถึงว่าแม้แต่ชาวซัปโปโรก็ยังไม่ทราบเบื้องหลังการทำประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ ในครั้งนี้จะแนะนำขั้นตอนการแกะสลักโดยคณะกรรมการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร และวิธีการทำไอซ์บล็อกของกองกำลังป้องกันประเทศ !


ทำแบบจำลอง, แบบแปลน

ทีมสร้าง เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ชั้นใต้ดินของที่ว่าการเมืองซัปโปโรโดยไม่มีใครทราบตั้งแต่ก่อนหิมะตก

เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี หัวหน้าหน่วยจัดสร้างแต่ละหน่วยของ “คณะกรรมการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร” ซึ่งมี 3 ทีม จะมารวมตัวกันที่ชั้นใต้ดินของที่ว่าการเมืองซัปโปโร เพื่อพิจารณารูปแบบที่สามารถสร้างให้เป็นรูปเป็นร่างได้ด้วยหิมะ และขั้นตอนที่เป็นจริงในการทำงาน ขณะเดียวกันก็ทำแบบจำลองและแบบแปลน

October

ตั้งแต่เดือนตุลาคมผู้รับผิดชอบของสถานที่จัดงานแต่ละแห่งในสวนโอโดริจะยื่นแบบร่างที่ใช้ในการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ หัวหน้าหน่วยมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่มา 40 ปี จะปรับแบบร่างเพื่อให้เป็นรูปแบบที่สร้างได้จริงด้วยหิมะ

November

 • สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ~ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนธันวาคม
  ทำแบบแปลนสำหรับแบบจำลอง (ขนาด 1 ส่วน 40) และเริ่มทำแบบจำลอง หลังจากนั้นก็เริ่มทำแบบแปลนสำหรับประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่

December

 • สัปดาห์ที่ 1 ~ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม
  แต่ละทีมจะทดลองทำขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ ต้องหารือกันครั้งแล้วครั้งเล่าว่า จะทำนั่งร้านที่จำเป็นในการทำงานในที่สูงในสถานที่จริงอย่างไร ลำดับขั้นตอนในการสร้างเป็นอย่างไร
 • สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม
  คณะกรรมการดำเนินงานเทศกาลหิมะซัปโปโรจะแจ้งให้แก่สื่อมวลชลได้รับทราบ
 • วันที่ 26 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม
  สร้างนั่งร้าน และหลังจากที่เสร็จสิ้นการเตรียมถมหิมะแล้ว จากนั้นก็รอให้ถึงปีใหม่ !

สร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่โดยการขุดออก

ในสถานที่สร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ต้องใช้แรงกายมาก ทั้งขูด ทั้งปั้น ทั้งติด

ผู้ที่จะทำการขุดก้อนหิมะให้เป็นประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่คือ “คณะกรรมการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ในงานเทศกาลหิมะซัปโปโร” ในปี ค.ศ. 2019 จะมีการสร้างประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ที่นิชิ 5 โชเมะ นิชิ 8 โชเมะ และนิชิ 10 โชเมะ เนื่องจากเป็นการทำงานในที่สูง หมวกและเข็มขัดนิรภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ถ้าเช่นนั้น เราไปดูสถานที่ทำงานกัน!※ในภาพเป็นสถานที่ทำงานในการสร้าง “ย่านการค้าท็อต” ที่นิชิ 5 โชเมะเมื่อปี ค.ศ. 2017

สร้างก้อนน้ำแข็ง โดยการเหยียบหิมะไปเรื่อยๆ ให้แข็ง !

จะทำการถมและเหยียบหิมะที่ขนมาจากสุสานทาคิโนะที่มาโคมะนะอิ หรือสุสานซาโตะซึกะนับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมไปเป็นเวลา 1 สัปดาห์ให้แน่น เพื่อสร้างเป็นก้อนน้ำแข็ง ปริมาณหิมะที่ใช้ในการสร้างก้อนน้ำแข็งนั้นต้องใช้รถบรรทุกขนาด 10 ตัน ถึง 200 ~ 300 คัน ! หิมะฟูๆ ที่มีอากาศอยู่ด้วยนั้น หากเหยียบหลายๆ ครั้งแล้ว จะทำให้จับตัวเป็นก้อน แข็งจนเกือบจะเป็นน้ำแข็งและได้ก้อนน้ำแข็งที่แข็งแรง

ขุดออกอย่างคร่าวๆ

ถอดแผ่นที่ปิดไว้ภายนอกออกแล้วเริ่มขุดออกอย่างคร่าวๆ โดยใช้เลื่อยมอเตอร์กำหนดเส้นขอบต่างๆ ตามแบบแปลน หลังจากนั้นก็ใช้พลั่วที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยตัดให้ส่วนปลายมีรอยหยักขุดออก เนื่องจากต้องขุดก้อนหิมะสี่เหลี่ยมสามมิติขนาดใหญ่ยักษ์ให้ลึกถึง 2 – 3 เมตรกว่าจะได้เป็นต้นแบบของประติมากรรมหิมะขนาดใหญ่ จึงต้องขุดไปพลาง ต่อนั่งร้านใหม่ไปพลางตลอดเวลา

ปั้นหิมะให้เป็นก้อนและใช้หิมะตกแต่งติด

หิมะขาวสะอาดที่ขนมาจากหุบเขานากายามา จะมีการเติมน้ำลงไป แล้วปั้นให้มีลักษณะเป็นเชอร์เบตเรียกว่า “หิมะตกแต่ง” การปั้นหิมะนั้นเป็นงานที่หนักมาก เวลาทำงานจึงต้องใช้คนถึง 10 คนผลัดเปลี่ยนกัน หิมะตกแต่งที่ถูกส่งไปตามส่วนต่างๆ ของประติมากรรมหิมะนั้น จะถูกติดเข้ากับประติมากรรมหิมะราวกับเป็นเครื่องประดับ หลังจากนั้น ก็แต่งผิวให้เรียบร้อยด้วยสิ่วและเสียม และแกะสลักในส่วนที่เป็นรายละเอียด

เสร็จสมบูรณ์ !

ประติมากรรมหิมะที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์นั้น หากอุณหภูมิสูงขึ้นสภาพของหิมะก็จะเปลี่ยนไป การซ่อมแซมจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ในกรณีที่มีฝนตก ต้องสร้างใหม่ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่สร้าง ~ ระยะเวลาจัดงานเทศกาลหิมะซัปโปโรจึงต้องอธิษฐานให้อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาและท้องฟ้าแจ่มใสนะ !

วิธีการทำไอซ์บล็อก

เป็นเทคนิคที่กองกำลังป้องกันประเทศ ที่สามารถส่งคนมาปฏิบัติงานได้สูงสุดถึงวันละ 120 คนเท่านั้น จึงจะทำได้!

“หน่วยสร้างประติมากรรมหิมะหน่วยที่ 2 กองกำลังป้องกันประเทศทางบก” ที่ให้ความร่วมมือในการสร้างประติมากรรมหิมะตั้งแต่งานเทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 6 (ปี ค.ศ. 1955) ในการสร้างประติมากรรมหิมะให้เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบโบราณของญี่ปุ่นนั้น ต้องสร้างด้วยไอซ์บล็อกที่เรียกว่า “วิธีการสร้างด้วยไอซ์บล็อก” ซึ่งเป็นวิธีการในแบบฉบับของตนเอง ※ในภาพเป็นสถานที่ทำงานขณะกำลังสร้าง “โบสถ์จูกง วัดโคฟุกุ นารา” ปี ค.ศ. 2017

เหยียบหิมะให้แน่น เพื่อทำเป็นไอซ์บล็อกต้นแบบ

เหยียบหิมะที่ขาวสะอาดที่ขนมาจากหุบเขานากายามาให้แน่น เพื่อทำเป็นไอซ์บล็อกต้นแบบ ในการสร้าง “โบสถ์จูกง วัดโคฟุกุ นารา” ปี ค.ศ. 2017 นั้น ใช้หิมะที่ขนด้วยรถบรรทุกขนาด 10 ตัน 300 คัน สร้างไอซ์บล็อกต้นแบบ 3 แท่ง โดยมีความกว้าง 170 ซ.ม. ยาว 20 เมตร

การทำไอซ์บล็อก

ตัดจากต้นแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วทำการขูดออก ซึ่งเป็นงานในรายละเอียด ในการทำส่วนปลีกย่อยเป็นจำนวนมากๆ นั้น จะนำหิมะใส่ลงในแม่พิมพ์แล้วปล่อยให้แข็ง แล้วจึงถอดออกจากแม่แบบและตรวจสอบบล็อกที่ละอันๆ หากมีสิ่งสกปรกปะปนก็ต้องกำจัดทิ้ง สุดท้ายก็ตกแต่งโดยใช้มือเปล่าขัดให้เรียบราวกับเป็นหินอ่อน เนื่องจากต้องใช้มือเปล่าขัดก้อนหิมะหลายสิบก้อน ถุงอุ่นมือ และครีมทามือจึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ไอซ์บล็อกที่ใช้ในการสร้าง “โบสถ์จูกง วัดโคฟุกุ นารา” นั้น มีถึง 60 ชนิด และมีจำนวนรวม 4500 ก้อน !

ติดไอซ์บล็อก

ใช้ “หิมะที่ใช้เป็นตัวเชื่อม” ซึ่งทำจากหิมะตกแต่งผสมน้ำ ติดไอซ์บล็อกเข้ากับประติมากรรมหิมะ จากการสร้างโดยนำบล็อกมาประกอบเข้ากัน จะทำให้เกิดเป็นสามมิติ เนื่องจากหากอุณหภูมิสูงขึ้น จะทำให้เกิดความยากลำบากในการติดตั้งบล็อก มีบางครั้งที่ต้องเปลี่ยนไปทำในเวลากลางคืน

เสร็จสมบูรณ์ !

ไม่ว่าจะเป็นความใหญ่โตมโหฬารที่มีความกว้างถึง 22 เมตร สูงประมาณ 13 เมตร หลังคา 2 ชั้น มีจุดเด่นตรงที่กระเบื้องหน้ายักษ์ประดับชายคานั้นได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรพิศดาร ราวกับสิ่งปลูกสร้างของเดิมอันมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 2019 ก็น่าชมด้วยนะ!