สนุกสนานกับสโนว์แคนเดิล ที่โจซังเคออนเซ็น !

ปลายเดือนมกราคม ~ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2025

สโนว์ไลท์พาธเป็นงานเทศกาลสโนว์แคนเดิลที่จัดขึ้น โดยมีศาลเจ้าโจซังเคเป็นสถานที่จัดงาน เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 โดยมีความคิดว่า “อยากรวมความสนุกสนานไว้ในที่แห่งเดียว” ซึ่งตามโรงแรมและสถานที่พักจะประดับด้วยสโนว์แคนเดิลไว้คอยต้อนรับ ทัศนียภาพของ สโนว์แคนเดิล 1000 แท่งที่ชาวเมืองออนเซ็นทำด้วยมือที่ประดับไว้ภายในศาลเจ้านั้น ทำให้ดูราวกับอยู่ในจินตนาการ เป็นสิ่งปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกถึงฤดูหนาวที่มีผู้เข้าร่วมครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นจำนวนมาก เป็นที่ระลึกในการมาเที่ยวซัปโปโรหละก็ อยากให้ลองส่งเข้าประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์เพื่อชิงรางวัลตั๋วที่พัก 2 ท่าน ข้อดีอยู่ที่ระหว่างที่มีการจัดงาน มีรถรถชัทเทิลบัส บริการฟรีจากเมืองออนเซ็นโจซังเคถึงศาลเจ้า

โทรศัพท์ 011-598-2012 (สมาคมท่องเที่ยวโจซังเค)

สโนว์ไลท์พาธ

วันที่จัดกิจกรรม
ปลายเดือนมกราคม ~ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2025
สถานที่จัดงาน
ศาลเจ้าโจซังเค (ฮิกาชิ 3 โชเมะ โจซังเคออนเซ็น มินามิคุ ซัปโปโรชิ)
เว็บไซต์
https://jozankei.jp/event/yukitouro/