งานเทศกาล YOSAKOI โซรัน

ชมการแสดงอันตื่นตาอย่างใกล้ชิด สามารถกระโดด
เข้าร่วมเต้นได้

7 ~ 11 มิถุนายน ปี ค.ศ.2023

เป็นงานที่นำเอา “นารุโกะ (เครื่องดนตรีพื้นเมืองชนิดหนึ่ง)” ผสมผสานกับ “โซรันบุชิ” ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของ
ฮอกไกโด โดยมีแบบอย่างมาจาก “งานเทศกาลโยซาโคอิ” ของจังหวัดโคจิ เริ่มต้นในปีค.ศ.1992 (ปีเฮเซที่ 4) จากการมีผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คน 10 ทีม ขณะนี้ กลายเป็นงานเทศกาลที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3 หมื่นคนจากทั้งในและต่างประเทศ และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประมาณ 2 ล้านคน ที่
สวนโอโดริสถานที่จัดงานหลักจะสามารถชมขบวนพาเหรดและการแสดงบนเวทีได้ นอกจากนี้ ยังมี “วาโอโดริสแควร์” ที่สามารถเข้าไปร่วมเต้นได้ ตลอดจนบูธอาหารจากทั่วประเทศญี่ปุ่นให้ลองชิม มีเวทีเต้นรำตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองซัปโปโร นอกจากการเต้นอันทรงพลังแล้ว การแต่งกายและการแต่งหน้าก็เป็นสิ่งที่น่าดูอีกประการหนึ่ง

โทรศัพท์ (คณะกรรมการจัดงาน เทศกาล YOSAKOI โซรัน) 011-231-4351

งานเทศกาล YOSAKOI โซรัน

วันที่จัดกิจกรรม
7 ~ 11 มิถุนายน ปี ค.ศ.2023
สถานที่จัดงาน
สวนโอโดริ อาริโอซัปโปโร อิจิบังไก (หน้ามิซึโกชิ)
โรงงานซัปโปโร และที่อื่น ๆ
เว็บไซต์
http://www.yosakoi-soran.jp/about.html#english