งานเทศกาล YOSAKOI โซรัน

ชมการแสดงอันตื่นตาอย่างใกล้ชิด สามารถกระโดด
เข้าร่วมเต้นได้

5 ~ 9 มิถุนายน ปี ค.ศ.2019

※Due to the spread of COVID-19 pandemic, it will be canceled.
Please check the official website for more details.


เป็นงานที่นำเอา “นารุโกะ (เครื่องดนตรีพื้นเมืองชนิดหนึ่ง)” ผสมผสานกับ “โซรันบุชิ” ซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองของ
ฮอกไกโด โดยมีแบบอย่างมาจาก “งานเทศกาลโยซาโคอิ” ของจังหวัดโคจิ เริ่มต้นในปีค.ศ.1992 (ปีเฮเซที่ 4) จากการมีผู้เข้าร่วมงาน 1,000 คน 10 ทีม ขณะนี้ กลายเป็นงานเทศกาลที่มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 3 หมื่นคนจากทั้งในและต่างประเทศ และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประมาณ 2 ล้านคน ที่
สวนโอโดริสถานที่จัดงานหลักจะสามารถชมขบวนพาเหรดและการแสดงบนเวทีได้ นอกจากนี้ ยังมี “วาโอโดริสแควร์” ที่สามารถเข้าไปร่วมเต้นได้ ตลอดจนบูธอาหารจากทั่วประเทศญี่ปุ่นให้ลองชิม มีเวทีเต้นรำตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองซัปโปโร นอกจากการเต้นอันทรงพลังแล้ว การแต่งกายและการแต่งหน้าก็เป็นสิ่งที่น่าดูอีกประการหนึ่ง

งานเทศกาล YOSAKOI โซรัน

วันที่จัดกิจกรรม
5 ~ 9 มิถุนายน ปี ค.ศ.2019
สถานที่จัดงาน
สวนโอโดริ อาริโอซัปโปโร อิจิบังไก (หน้ามิซึโกชิ)

โรงงานซัปโปโร และที่อื่น ๆ
เว็บไซต์
http://www.yosakoi-soran.jp/about.html#english
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ (คณะกรรมการจัดงาน เทศกาล YOSAKOI โซรัน) 011-231-4351