งานเทศกาลเฮียวโต ทะเลสาบชิโคสึ ชิโตเซะ

งานเทศกาลเฮียวโต ทะเลสาบชิโคสึ ชิโตเซะ

งานเทศกาลน้ำแข็ง ซึ่งจัดขึ้นที่ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึ ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ

29 มกราคม ~ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2021

งานเทศกาลเฮียวโตที่ทะเลสาบชิโคสึ ชิโตเซะ งานเทศกาลน้ำแข็งที่ใช้ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึในสวนสาธารณะของอุทยานแห่งชาติ ชิโคสึโทยะ อยู่ห่างจากซัปโปโรประมาณ 40 นาทีโดยทางรถยนต์เป็นสถานที่จัดงาน มีประติมากรรมน้ำแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ำในทะเลสาบชิโคสึอันเป็นที่ภาคภูมิใจในเรื่องความใส ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ พ่นและปล่อยให้แข็งตัวเรียงรายอยู่ สไลเดอร์น้ำแข็ง ลานสเก็ตที่ลื่นไถลด้วยรองเท้าบูต หรือขี่ม้าจูงชมสถานที่จัดงานนั้น เป็นที่นิยมของเด็กๆ ภายในระยะเวลาจัดงาน นอกจากจะมีการยิงดอกไม้ไฟถึง 300 นัดในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 18:30 น. แล้ว ยังมีการแสดงการตีกลองใหญ่แบบญี่ปุ่น และสามารถไปอาบน้ำในออนเซ็นที่อยู่รอบๆ สถานที่จัดงาน และกลับได้ภายในวันเดียว หลังจากทำให้ร่างกายที่เย็นลง อบอุ่นขึ้นแล้ว ก็เพลิดเพลินกับการรับประทานอาหาร หรือเลือกซื้อของฝากในเมืองแห่งออนเซ็น

千歲支笏湖 冰濤節

วันที่จัดกิจกรรม
29 มกราคม ~ 23 กุมภาพันธ์ ปี ค.ศ.2021
สถานที่จัดงาน
ออนเซ็นทะเลสาบชิโคสึ เมืองชิโตเซะ
เว็บไซต์
http://www.1000sai-chitose.or.jp/
แนะนำข้อมูลการเดินทาง
อยู่ห่างจากท่าอากาศยานชินชิโตเซะประมาณ 40 นาทีโดยทางรถยนต์, อยู่ห่างจากตัวเมืองซัปโปโรประมาณ 60 นาทีโดยทางรถยนต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0123-23-8288 (คณะกรรมการจัดงานเทศกาลทะเลสาบชิโคสึ)