tokei-no-nai-kissaten(cafe without a clock)

tokei-no-nai-kissaten(cafe without a clock)