tokei-no-nai-kissaten(cafe without a clock)

Parking
no
Telephone
090-9088-9126